Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Soudní znalec Ing. Josef Pomikálek se specializuje na zhotovení znaleckých posudků a stanovení odhadů a cen v oboru lesního hospodářství v okresech Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí. Soudní znalec, znalecké posudky, odhady cen: - lesních porostů - dřeva - odhady škod na lesních porostech - hospodářská úprava lesů - těžba dříví - soudní ...

- ceny a odhady nemovitostí - tržní ceny pro banky - projektování pozemních staveb - dozory staveb

Soudní znalec Jiří Čihánek provádí odhady cen všech motorových vozidel. Zvláště se specializuji na historická vozidla, veterány včetně motocyklů. Znalecké služby poskytuji nejčastěji v okresech Teplice, Chomutov a Most. Soudní znalec, služby: - odhady cen motorových vozidel - oceňování automobilů - odhady cen karavanů - odhady ...

Soudní znalec PhDr. Miroslav Cogan poskytuje odborné znalecké služby ve vztahu k oceňování starožitných šperků a dalších starožitností a výtvarného umění, zejména pak regionálního. Soudní znalec, oceňování: - starožitností - výtvarného umění - starožitné šperky - odhady starožitností - znalec výtvarného umění. - znalec ...

Ing. Vladislav Kopecký poskytuje služby soudního znalce se specializací na tržní i úřední oceňování lesních porostů, lesů, lesní půdy a porostů mimo lesní pozemky. Činnost znalce provádím zejména v okresech Mladá Boleslav, Semily, Jičín, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Soudní znalec, tržní a úřední oceňování i určení výše škody: - lesních ...

Soudní znalec - odhady nemovitostí - zpracovní znaleckých posudků.

Služby: - soudní znalec v oboru kynologie - trénink a výcvik psů - přednášky, semináře

Služby: - soudní znalec (ekonomika, stavebnictví) - znalecké posudky

Činnost: - odhady, oceňování nemovitostí.

Ing. Aleš Baštinec je soudní znalec, který se zaměřuje na znalecké posudky či ocenění a odhady nemovitostí. Také vám poskytne pomoc při řešení dědického řízení, pozůstalosti nebo věcného břemena. Naše znalecká kancelář působí v Olomouci a okolí. Přenechejte své starosti specialistům. Znalecká kancelář: - oceňování nemovitostí pro převody - ...

Činnost: - stavební dozor - oceňování všech druhů nemovitostí.

Služby - oceňování nemovitostí, zpracování znaleckých posudků - inženýrská činnost a stavební činnost - facility management, efektivní snížení nákladů, vedení účetnictví - property management, plánování investičních záměrů.

Soudní znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na oceňování podniků a jejich částí, finanční analýzy (posuzování zadluženosti, výkonnosti, finančního zdraví), oceňování veškerých movitých věcí (vozidla, nábytek, stroje, zařízení, výpoč. a kan. technika, zvláštní vozidla, vybavení domácnosti atd.) Obhajoba ve správním ...

Soudní znalkyně v oboru oceňování nemovitostí - znalecké posudky a odhady nemovitostí

Služby: - oceňování lesních a nelesních pozemků - oceňování lesních a ostatních porostů - oceňování škod na trvalých porostech - komplexní poradenská činnost pro vlastníka lesa.

Znalecká kancelář - oceňování nemovitých věcí - odhady, tržní ocenění, kvalifikované znalecké posudky.

Znalecká a poradenská kancelář: - oceňování nemovitostí - poradenství při financování nemovitostí.

Soudní znalec v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika specializace vývoj software, autorská práva k programům soudní znalec v oboru kriminalistika, specializace bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalita. Mohu nabídnou kvalitní znalecké posudky specializace výpočetní technika se specializací bezpečnost informací, dat, ...

Služby: - soudní znalec v oboru chemie, ochrana přírody

Kompletní služby v oblasti průmyslově-právní ochrany: -patentový zástupce registrovaný pod číslem 112 v Komoře patentových zástupců -soudní znalec zapsaný pod číslem 1399/2 u Krajského soudu Č.Budějovice -patenty, vynálezy -užitné vzory, průmyslové vzory -ochranné známky, licence -know-how -oceňování nehmotných práv ...

Patentový zástupce a soudní znalec v oboru průmyslových práv. Provádí: – oceňování průmyslových práv, – přihlašování ochranných známek, – vypracování a přihlašování vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, – licenční smlouvy, – převody ochranných známek, vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, – vypracování známkových a ...

Poskytujeme služby v těchto oblastech: - český statutární audit podnikatelských subjektů - audit podle mezinárodních standardů - audit neziskových organizací, příspěvkových organizací, obcí - forenzní audit - financial due diligence - účetní závěrka - daňová přiznání v České republice a v zahraničí - refundace DPH v rámci Evropské ...