Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Oceňování majetku - věci movité v rozsahu: - silniční vozidla včetně vozidel historických - stroje a technologická zařízení, výpočetní technika - po dohodě i ostatní movitý majetek.

Naše firma Anna Lepšová z Trhových Svin se zabývá převážně soudně znaleckými posudky, poradenstvím a výzkumem v oboru mykologie. Na stránkách naší firmy naleznete též fotogalerii hub obsahující přes 2700 taxonů. Naše činnost: - znalecké posudky v oboru mykologie (dřevokazné houby, mikroskopické houby) - postupy asanace biotického napadení v ...

Poradenství v oblastech hospodaření s energiemi, energetické optimalizace a analýzy, energetické audity, pomoc při podávání dotací, projekční činnost v oblasti tepelné techniky, TZB a elektrotechnicky, včetně projekce inteligentní instalace.

Služby: - soudní znalce v oboru nemovitostí.

Služby: - oceňování majetku - analýzy hodnoty majetku i pojistných událostí

BABEL.CZ s.r.o. je překladatelskou a tlumočnickou společností, která disponuje týmem 180 stálých překladatelů a tlumočníků, soudních znalců v oboru jazyka a rodilých mluvčích. Provádíme informativní, konsekutivní, simultánní a videokonferenční tlumočení, překlady obchodních dopisů, reklamních sloganů a textů či technické překlady. Dále provádíme ...

Služby: - znalec - znalecké posudky - oceňování podniků a koncernů, cenných papírů, pohledávek, nehmotného majetku

Služby - psycholog - psychoterapie - znalecká činnost v oboru psychologie a pedagogiky - koučování. Další provozvna - adresa: Ovocný trh 11, Praha 1.

Znalecká kancelář: - oceňování vozidel - posuzování technického stavu vozidel.

Soudní znalec PRO lesnictví Lesnické poradenství

Služby: - odhady, oceňování nemovitostí.

Ing. Zdeněk Kadlec, soudní znalec v oboru oceňování pozemků a lesních porostů působí v okresech Strakonice, Prachatice a Písek. Služby soudního znalce: - odhady a oceňování pozemků a lesních porostů - znalecké posudky. Komunikace i v angličtině.

Služby: - soudní znalec (ekonomika, stavebnictví) - znalecké posudky

Kompletní služby v oblasti průmyslově-právní ochrany: -patentový zástupce registrovaný pod číslem 112 v Komoře patentových zástupců -soudní znalec zapsaný pod číslem 1399/2 u Krajského soudu Č.Budějovice -patenty, vynálezy -užitné vzory, průmyslové vzory -ochranné známky, licence -know-how -oceňování nehmotných práv ...

Služby: - soudní znalec - odhady, oceňování nemovitostí - průkaz energetické náročnosti, energetické štítky

Činnost: - soudní znalec v oboru ekonomika: - ceny a odhady motorových vozidel, strojů.

Činnost: - soudní znalec v oboru ekonomika: - oceňování nemovitostí.

Lenka Horáčková se věnuje odhadům cen nemovitostí v okrese Tábor. Tržní ceny nemovitostí pro: - hypotéky, úvěry ze stavebního spoření - prodej / koupi nemovitosti - dědické řízení - informace o aktuální tržní ceně nemovitosti. Odhady cen nemovitostí: - rodinné domy - byty - rekreační chaty - chalupy - garáže - pozemky.

Soudní znalec - oceňování movitého majetku - znalecké posudky o stanovení ceny motorových vozidel.

Činnost: - detektivní služby - znalecké činnosti z oblastí kybernetiky, výpočetní techniky a elektroniky

Služby: - soudní znalec a poradce v oboru lesní hospodářství

Služby - znalecké oceňování majetku - veřejné odkupy akcií.