Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Posudky, oceňování: - motorová vozidla - stavební, zemědělské stroje - výrobní linky.

Společnost EXPERTUS, spol. s r.o. poskytuje svým klientům komplexní daňové poradenství. Nabízíme právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Služby: - daňové poradenství - právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, ...

Soudní znalec: - marketing - daňové plánování - daňové, investiční transakce - ekonomika, ceny a odhady.

Znalecká kancelář Danielis Trutnov se specializuje na oceňování nemovitostí a podniků. Odhady a znalecké posudky vypracováváme k oceňování nemovitostí a podniků zejména pro klienty z Královéhradeckého kraje. Znalecké posudky, odhady, oceňování, soudní znalec: - nemovitostí - rodinných domů, bytů, bytových domů - chat, chalup - ...

ZERO + ODHADY NEMOVITOSTÍ Stavební projekce: -projekční práce - stavby -odhady nemovitostí .

Soudní tlumočník a překladatel - překlady a tlumočení do angličtiny. Soudní znalec v oboru strojírenství.

Stavební firma, stavby, práce: -bytové a občanské stavby -inženýrské stavby -průmyslové stavby -dopravní stavby -projekční činnost -oceňování staveb -stavební umělecká řemesla, fasády -malířské a natěračské práce -kovo-dřevovýroba -opravy památek -inženýrskou činnost -znalecké posudky -výstavba rodinných ...

Činnost: - znalecké posudky, odhady cen: - stroje, strojní zařízení - motorová vozidla.

Služby: - oceňování lesních a nelesních pozemků - oceňování lesních a ostatních porostů - oceňování škod na trvalých porostech - komplexní poradenská činnost pro vlastníka lesa.

Oceňování nemovitostí Realitní kancelář Správa nemovitostí

Znalecká a expertní kancelář. Expert v oboru horské stavby, vliv klimatu na stavbu. Soudní znalec dle zákona č.36/67 Sb v oborech : - stavebnictví, stavby obytné, průmyslové a zemědělské - projektování ve stavebnictví - stavební materiály - ekonomika, odvětví oceňování nemovitostí - ekonomika, oceňování podniků. Kandidát ...

Znalec Ladislav Halbich realizuje odhady cen všech motorových vozidel. Znalecké služby poskytuji klientům nejen z okresu Trutnov a Hradec Králové, ale v rámci celého Královéhradeckého kraje. Odhadce cen, znalecké posudky: - odhady cen motorových vozidel, osobních automobilů, nákladních, autobusů - odhady cen karavanů, přívěsů a ...

Soudní znalec v oboru patenty a vynálezy.

Firma Apis, Vladimír Nasibulin se specializuje na znalecké posudky v oblasti hospodářské úpravy lesů. Dále vyhotovuji znalecké posudky a odhady cen dřevin, rostlin a lesů. Realizuji školení a kurzy pro lesníky. Znalecké posudky pro odhady cen: - rostlin - okrasných dřevin - stromů - dřeva - lesních porostů, včetně škod na lesních ...

Provádí služby: - soudní znalec v oboru ekonomika - mzdy (mzdový audit, mzdové nároky, náhrady mzdy, náhrady za ztrátu na výdělku při pracovních úrazech, cestovní náhrady, nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru, odstupné atd.) - účetnictví (též inventarizace, manka a škody, vypořádání sdružení bez právní subjektivity, pohledávky ...

Realitní a znalecká kancelář. Prodej nemovitosti: - rodinné domy, domky - objekty k podnikání - pozemky, parcely - nebytové prostory (garáže).

Provádění veřejných dobrovolných i nedobrovolných dražeb. Znalecká a odhadcovská činnost.

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Odhady - oceňování veškerého movitého majetku s výjímkou motorových vozidel: stroje, zařízení, nářadí, vybavení prodejen, dílen, bytů, kanceláří, provozů a pod. Stanovení ceny obvyklé dle Zákona č. 151/1997 Sb. (Zákon o oceňování majetku), stanovení ceny tržní. Znalecké posudky pro právní úkony - posudky na oceněni i ...

Truhlářské práce Znalecké posudky Inženýrská činnost