Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Služby: - soudní znalec - expert v oboru analýza silničních nehod - soudně znalecká a poradenská činnost v oblasti oceňování motorových vozidel, autoopravárenství, posuzování technického stavu vozidel

Soudní znalec Ing. Josef Duchan vyhotovuje znalecké posudky z oboru ekonomika se specializací na nehmotná práva, ochranné známky, deriváty, cenné papíry, oceňování podniků a průmyslových výrobků pro klienty z Libereckého kraje. Soudní znalec, znalecké posudky, oceňování: - nehmotná práva a aktiva - ochranné známky - cenné papíry - ...

Znalec Ing. Jiří Nádvorník provádí odhady, znalecké posudky a oceňování nemovitostí, domů, bytů, nebytových prostor, průmyslových budov, zemědělských objektů a pozemků pro klienty v rámci Libereckého kraje. Soudní znalec, odhady, znalecké posudky, oceňování: - všechny druhy nemovitostí - pozemky - byty a nebytové prostory - rodinné ...

Služby: - rekvalifikační kurzy obor podlahář - informace z oboru podlahářství pro odbornou veřejnost - zajištění soudního znalce v oboru podlah.

Soudní znalec PhDr. Miroslav Cogan poskytuje odborné znalecké služby ve vztahu k oceňování starožitných šperků a dalších starožitností a výtvarného umění, zejména pak regionálního. Soudní znalec, oceňování: - starožitností - výtvarného umění - starožitné šperky - odhady starožitností - znalec výtvarného umění. - znalec ...

Ing. Vladislav Kopecký poskytuje služby soudního znalce se specializací na tržní i úřední oceňování lesních porostů, lesů, lesní půdy a porostů mimo lesní pozemky. Činnost znalce provádím zejména v okresech Mladá Boleslav, Semily, Jičín, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou. Soudní znalec, tržní a úřední oceňování i určení výše škody: - lesních ...

Patentový zástupce a soudní znalec v oboru průmyslových práv. Provádí: – oceňování průmyslových práv, – přihlašování ochranných známek, – vypracování a přihlašování vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, – licenční smlouvy, – převody ochranných známek, vynálezů, užitných a průmyslových vzorů, – vypracování známkových a ...

Poskytujeme: - oceňování nemovitostí - znaleké posudky hypotéčních úvěrů - tržní odhady.

Provádíme tyto práce: - realizace dřevěných podlah, xylolitu a teraca - provádění návrhů a rozpočtů - rekonstrukce a opravy historických podlah včetně realizace jejich replik - školení začínajících firem a vzdělávání profesionálů v oblasti dřevěných podlah - poradenská činnost, normy a odbornou literaturu - provádění odborných ...

Ústav inženýrství a ekonomiky staveb pro Liberecký kraj. Znalecká činnost v oboru stavebnictví s rozsahem znaleckého oprávnění a schválený Ministerstvem spravedlnosti v České republice. Rozsah znaleckého oprávnění: - hydroizolace staveb - stavební chemie - vlhnutí a rozrušování pozemních staveb, - účinky podpovrchové a srážkové vody ...

Znalecká kancelář - oceňování nemovitostí - znalecké posudky.

Soudní znalec obor zdravotnictví - vypracování znaleckých posudků.

Služby: - znalecké posudky - odhady cen nemovitostí - tržní oceňování nemovitostí

Činnost: - zpracování projektové dokumentace staveb - projekty budov - inženýrská činnost - odhady nemovitostí.

Soudní znalec. -odhady motorových vozidel, traktorů, zemědělských, dílenských strojů. -posuzování technického stavu motorových vozidel, traktorů zemědělských strojů.

Tržní oceňování nemovitostí Příprava smluvních podkladů pro převod nemovitostí včetně odstraňování právních vad na nich

Soudní znalec, odhady nemovitostí a pozemků

Kompletní konzultační služby v souvislostí s prodejem, koupí, pronájmem či nájmem nemovitostí Rychlá a bezplatná prezentace nemovitostí na placených realitních serverech v ČR a v zahraničí Konzultace při stanovení ceny prodeje a pronájmu. Posouzení cen nemovitostí včetně znaleckého posudku a odhadu Poradenství při uzavírání veškerých typů ...

Služby odhadce: -znalecké posudky, oceňování majetku pro věci nemovité, odhady ceny u nemovitostí.

Zpracování - znalecké posudky a odhady tržních cen nemovitostí - - komplexní realitní služby v celém rozsahu včetně právního servisu zprostředkování - prodej a pronájem nemovitostí - zveřejnění prodeje na internetu

Poskytujeme služby v těchto oblastech: - český statutární audit podnikatelských subjektů - audit podle mezinárodních standardů - audit neziskových organizací, příspěvkových organizací, obcí - forenzní audit - financial due diligence - účetní závěrka - daňová přiznání v České republice a v zahraničí - refundace DPH v rámci Evropské ...

Znalecké posudky. Oceňování strojů, automobilů.