Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Služby - certifikovaný odhadce nemovitostí - oceňování nemovitostí.

Advokátní kancelář - právo bytové, občanské, obchodní, pozemkové a rodinné rozvody, společné jmění manželů Znalecká kancelář

Znalecká činnost - odhady nemovitostí - vady stavebních konstrukcí Inženýrská činnost - technický dozor staveb Projektová činnostprojekce a vyřízení žádostí - ZELENÁ ÚSPORÁM

Soudní znalec Ing. Josef Pomikálek se specializuje na zhotovení znaleckých posudků a stanovení odhadů a cen v oboru lesního hospodářství v okresech Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí. Soudní znalec, znalecké posudky, odhady cen: - lesních porostů - dřeva - odhady škod na lesních porostech - hospodářská úprava lesů - těžba dříví - soudní ...

- ceny a odhady nemovitostí - tržní ceny pro banky - projektování pozemních staveb - dozory staveb

Znalecká a poradenská kancelář: - oceňování nemovitostí - poradenství při financování nemovitostí.

Služby: - autoservis - pneuservis - oprava motocyklů - zajištění STK - odtahová služba - znalecké posudky automobilů.

Soudní znalec Karel Fišera provádí znalecké posudky v oblasti cen a odhadů motorových vozidel všech druhů a motocyklů pro klienty z Pardubického kraje. Soudní znalec, znalecké posudky, odhady: - motorových vozidel - motocyklů - motorová vozidla všech druhů - odhady cen motorových vozidel - odhady cen motocyklů, motorek - odhady cen ...

Soudní znalec: - oceňování, odhady zemědělských a lesních pozemků - oceňování škod na lesích.

Činnost: - realitní kancelář - inženýrská činnost - oceňování nemovitostí

Činnost: - oceňování nemovitostí.

Služby - odhadce nemovitostí - znalecké posudky - oceňování majetku.

Soudní znalec Lumír Dušek nabízí znalecké služby v oboru ekonomika - ceny a odhady zemědělských a dílenských strojů a zařízení, traktorů a zemědělské mechanizace v okrese Ústí nad Orlicí. Soudní znalec, znalecké služby, odhady: - zemědělské stroje - traktory - zemědělská mechanizace - dílenské stroje - dílenské zařízení - ...

Poskytuje - investiční poradenství Oceňování - znalecká činnost

Letecké práce Znalecké posudky - v oblasti letectví Letecký výcvik

Služby - soudní znalec pro obor ekonomika - odhady a oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí - z oboru stavebnictví a ekonomika

Znalecké posudky Zpracování znaleckých posudků v oborech ekonomika, ceny a odhady motorových vozidel a ceny a odhady strojů a zařízení Odborné posouzení technického stavu karoserie vozidla se zaměřením na provedené opravy Diagnostika řídících jednotek vozidla

Autoškola - školení řidičů referenti, profesionálové - skupiny A, B, C, CE, BE - kondiční jízdy Soudní znalec - oceňování motorových vozidel a strojních zařízení Školení - řidiči (referenti, profesionálové)

Poradenství, správa a oceňování - nemovitosti Realitní činnost - člen Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska

Znalecká činnost - odhady nemovitostí - posuzování stavů stavebních konstrukcí Inženýrská činnost - technický dozor staveb Projektová činnostprojekce a vyřízení žádostí - ZELENÁ ÚSPORÁM

Poskytuje - právní služby - sepsání smlouvy kupní - sepsání smlouvy darovací - sepsání smlouvy o věcném břemeni - sepsání smlouvy nájemní - sepsání návrhu zahájení řízení na Katastru nemovitostí vklad vlastnického práva Oceňování nemovitostí dle cenových předpisů administrativní cenou - tržní ...