Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Inženýrská kancelář, služby: - technický dozor ivestora - technický dozor stavebníka - znalecké posudky a tržní odhady nemovitostí

Znalecká kancelář - posudky - termosnímky - pasporty - úřední ocenění.

Služby: - soudní znalec - ekonomika, strojírenství

Činnost: - oceňování movitého majetku: - osobní, nákladní vozidla - stavební, zemědělské stroje - vybavení kanceláří, restaurací - spotřební elektronika.

Znalecká činnost: - odhady, oceňování nemovitostí.

Služby: - soudní znalec Obory: - ekonomika - odvětví ceny a odhady nemovitostí - stavebnictví - stavební odvětví různá - památková péče - nemovitostí a urbanistické soubory památkového charakteru

Znalecké posudky a odhady z oborů a ekonomiky a stavebnictví.

Zastavárna Služby soudního znalce Výkup a prodej - starožitnosti - vetešnosti - výkup za hotové - komisní prodej Likvidace pozůstalostí

Služby: -auditorské. -znalecké posudky v oboru ekonomika. -finanční, daňové poradenství.

Společnost REAL STEMART Nusle s.r.o. je stavební firmou, která se zabývá kompletní stavební činností. Provádíme nejen stavby na klíč, motolitické stavby ale i výstavbu mostů. Sídlo naší firmy naleznete na adrese Čiklova 1706/13a, Praha 2. Stavební činnost, výstavba: - kompletní stavební činnost - bytová, nebytová - stavby na klíč - ...

Soudní znalec Jan Münster se specializuje na tržní odhady cen domů, bytů a všech druhů nemovitostí. Znaleckou činnost provádím ponejvíce v Praze v městských částech Praha 2, Praha 4, Praha 5 a Praha 9.

Znalec Ing. Bc. Zdeněk Stýblo poskytuje komplexní ocenění firmy či části firmy ke všem účelům. Zaměřuji se zejména na rozsáhlé znalecké zkoumání u velkých společností ze všech podnikatelských segmentů. Odhady, znalecké posudky pokrývají: - ocenění podniků (veškerá nehmotná práva) - ocenění části firem - ocenění nemovitostí - věci ...

Služby - inženýrská činnost - projektování staveb - provádění staveb - znalecká činnost - finanční poradenství - realitní činnost.

Sklářský ateliér: - restaurování historických vitráží - výroba nových vitráží - autorská tvorba - soudní znalectví

Patentová a známková kancelář, Ing. Václav Kratochvíl nabízí služby patentového zástupce a soudního znalce v oboru patenty a vynálezy.

Služby: - projekční a inženýrská činnost v investiční výstavbě - znalecké posudky, průzkumy stavebních konstrukcí, rozpočty a ekonomické posouzení investic - znalecké posudky, průzkumy stavebních konstrukcí, rozpočty a ekonomické posouzení investic - zpracování statických výpočtů skla včetně zajištění projekce a realizace skleněných ...

Činnost: - posuzování technického stavu stavebních objektů.

Služby: - znalecké posudky v oboru papír, polygrafie, tiskařství - forenzní poradenství.

Služby: - účetnictví - znalecká činnost - dražby

Znalecký ústav: - znalci obor kybernetika, ekonomika.

Služby - statika stavebních konstrukcí - expertní posudky.

Služby: - odhady cen nemovitostí - soudní znalec v oboru ekonomika