Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Služby: -spisová služba. -oceňováním majetku.

Soudní znalec - obor ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel

Odhady nemovitostí Technický dozor při stavbách. Realizace staveb, střech a fasád

Poradíme Vám v oblasti starožitností, sběratelství, posouzení a ohodnocení.

Znalecké posudky - movitý a nemovitý majetek Realitní činnost - činžovní domy - vily - rodinné domy - chaty - pozemky - komerční prostory Realitní poradenství Správa a údržba bytového fondu

Inspekce nemovitostí Energetický průkaz, audit a posudky Oceňování majetku Pasportizace dokumentace

Vedení - účetnictví Odhady - majetek

Inspekční orgán typu A pro oblast ručního písma

Služby: -zpracování znalecké posudky pro řízení konkurzní podstaty -likvidace či podkladů pro exekutory -oceňování majetku a podniků při prodeji i koupi

Služby: -odhady nemovitostí. -znalecké posudky nemovitostí.

Finanční analýzy - ekonomické poradenství Podnikové poradenství Oceňování - znalecké posudky Pořádání - semináře - workshopy

Expertní znalecká kancelář v oboru stavebnictví

Oceňování majetku pro - věci nemovité -znalecké posudky -reality

Jsme společnost s 20 lety praxe, která vyhotovuje pro Vás znalecké posudky, odhady cen všech druhů nemovitostí (jsme specialisté na obvyklé - tržní ceny) i speciální znalecké posudky. Znalecké posudky jsou vyhotovovány pro všechny fyzické i právnické osoby, soudy, policii ČR, orgány státní správy ČR, advokátní, notářské a exekuční kanceláře. ...

Soudní znalec. Zpracovávané oblasti: - stanovení pyrotechnických rizik - pyrotechnický průzkum a asanace - zneužívání výbušin

Přihlašování a zastupování v oborech: - patenty - vynálezy - užitné a průmyslové vzory - ochranné známky a značky - obchodní jméno - nekalá soutěž - průmyslová práva - rešerše, poradenství v uvedených oborech - licenční smlouvy, zhodnocování průmyslových práv.

Znalecká, realitní a investorsko-inženýrská kancelář. Znalecké posudky, oceňování nemovitostí, tržní a úřední odhady cen nemovitostí, bytů, nebytových prostor, rodinných domů, činžovních a administrativních budov, průmyslových areálů, garáží, chat, pozemků, věcných břemen. Dozorování a kontrola staveb. Reality. Poradenská a konzultační činnost.

Soudní znalec - výtvarné umění - znalecké posudky a odhady cen - obrazy - sochy - grafiky Prodejní galerie - umělecká díla současných umělců Zařizování obchodních a společenských prostor uměleckými díly včetně návrhů interiérů

Znalecké posudky v oblasti nemovitého majetku, hodnoty firem Prodejní plochy pro obchodní řetězce působící v ČR

Výroba a prodej diamantových šperků Výkup, prodej: zlato, šperky. Gemologická laboratoř Odborné posudky drahých kamenů a drahých kovů

Měření - emiseSTK Pojišťovací služby v oblasti automobilismu Znalecké posudky a odhady cen - motorová vozidla - autoopravárenství

Znalecké posudky cen nemovitostí, ceny administrativní a tržní, inženýrská činnost ve výstavbě, zajištění financování a pojištění.