Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Soudní znalec v oboru zdravotnictví a kriminalistiky. - specializace molekulární biologie a DNA analýza.

Služby: - soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí: - cenové odhady nemovitostí, odhady ceny nemovitosti.

Soudní znalec poskytuje znalecké posudky, poradenství a odhad ceny v oboru: ocenění podniku, ocenění obchodního podílu, informační systémy, hardware - počítače, elektronika, software a autorská práva, databáze, stroje a zařízení, automobily a jiná vozidla, nábytek a truhlářské výrobky.

Zpracování znaleckých posudků Měření a ověření skutečných hranic pozemků, včetně poradenství v oblasti katastru nemovitostí.

Soudní znalec provádí oceňování nemovitostí.

Znalecká kancelář z oboru oceňování nemovitostí a z oboru stavebnictví.

Znalecké posudky cen nemovitostí Návrhy - interiéry Polepy automobilů Inženýrská činnost Projekční činnost

Posudky - ceny nemovitostí, pozemků, bytů a staveb Projekční činnost ve výstavbě.

Odhady a oceňování všech nemovitostí - soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí Realitní činnost - bytové prostory - nebytové prostory

Znalecké posudky - oceňování nemovitostí Realitní činnost

Daňové poradenství a služby Oceňování podniků a majetku Právní poradenství Personální poradenství a nábor pracovníků Sdružení PRO zahraniční investice

Znalecké posudky - v oboru lesnictví Odborné lesnické práce

Znalecké posudky - audioexpertiza - fonoskopie identifikace mluvčích Kurzy - komunikační dovednosti - kultura mluveného projevu

Soudní znalec jmenovaný Krajským soudem v Praze, v oboru Strojírenství všeobecné se specializací pro autoopravárenství, technický stav motorových vozidel.

Oceňování majetku dopravní prostředky, stroje, stavební stroje, historická vozidla, technologická zařízení, motocykly

Technicko - organizační činnost v požární oblasti Nákladní silniční doprava Lakýrnické práce Malířské práce Kácení stromů Truhlářské práce Elektroinstalační práce Topenářské práce Znalecké posudky pro oceňování a stavebnictví - posudky pro hypoteční účely bank Pokládka - podlahové krytiny

Soudní znalec - obory doprava, ceny a odhady, strojírenstvíznalecké posudky a poradenství - pro potřeby soudu i pro soukromé účely

Soudní odhady Znalecké posudky, oceňování a soudní ODHADY na brilianty, zlato, šperky, starožitnosti, obrazy, grafika, tisky, briliantové zboží, drahé kovy a kameny, diamanty, mince, bankovky, hodiny, hodinky, sklo, porcelán, zbraně, militárie, koberce, těžké stříbro, plastiky, obsahy bezpečnostních schránek, pozůstalosti, pojistné události, ...

PRÁVNÍ, EXPERTNÍ, ZNALECKÁ A PORADENSKÁ KANCELÁŘ NA HODNOCENÍ VLIVU STAVEB A ČINNOSTÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, VEŘEJNÉ ZDRAVÍ, EKONOMIKU, DÁLE NA PRÁVO NA RESPEKTOVÁNÍ SOUKROMÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA, AUTORIZAČNÍ ORGÁN KODEXU EVROPSKÉ UNIE QUIESST PRO ČR A SR

Nabídka služeb realitní kanceláře a správy nemovitostí. Analýzy odpadů - akreditovaná laboratoř - hnojiva - krmiva - komplexní odpady - paliva - rozbory chemické všech složek životního prostředí v průmyslové, urbanistické i krajinné sféře - ekologicky orientované řízení podniků - minimalizace vzniku ...

Ekonomické poradenství Soudní znalec v oboru ekonomiku

Tržní odhady - znalecké posudky Realitní kancelář - byty - domy i rodinné - vily - pozemky - nebytové a komerční prostory - poradenství.

Soudní znalec, odhadce, znalecké posudky, odhady, ceny a hodnoty nemovitostí