Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Oceňování, znalecké posudky: -vklady do obchodních společností -majetek pro státní orgány a instituce, banky, pojišťovny -oceňování strojů, strojních zařízení -znalecké posudky.

Projekce a výstavba: - občanské stavby - developerské projekty - konzultační činnost - projekce staveb - expertní a znalecká činnost Konzultace developerských projektů Inženýrská činnost.

Campa Capital Management je ryze českou společností poskytující tyto služby - prodej firem a podniků, oceňování podniků, znalecké posudky.

Stránka nabízející odborné posouzení tržní ceny nemovitostí a zpracování znaleckých posudků pro úřady, banky a soudy. Expresní odhad, který je možné provést online, je zpoplatněn částkou do 200 Kč. Cena za znalecký posudek se pak odvíjí od složitosti a parametrů nemovitosti.

Znalecká kancelář: - odhady nemovitostí, tržní ceny, ocenění, oceňování podniků - znalecké posudky o cenách podniků, nemovitostí a pozemků - znalectví ve stavebnictví: - stavby obytné, občanské, průmyslové, rodinné domy - oceňování pro zástavy, bankovní účely, hypotéky - oceňování podnikatelských záměrů - odhady v zahraničních ...

ZSAuto - znalecká a expertní kancelář Oceňování vozidel – kalkulace časových i obvyklých cen. Kalkulace škod na vozidlech po dopravních nehodách. Revize a posouzení rozsahu likvidačního plnění pojišťoven. Analýzy fakturace za provedené opravy. Měření tloušťky laků u vozidel – zjišťování provedených karosářských oprav. Dokumentace stavu vozidel. ...

Realitní kanceláře - realitní činnost - právní servis - znalecké posudky

Ocenění podniků, nemovitostí, hmotného i nehmotného majetku. IFRS, US GAAP, fúze a akvizice, due diligence, znalecké posudky, bankovní zástavy, podnikové poradenství, transakce, ocenění pro pojištění. V ČR i po celém světě.

Prodej a servis CNC obráběcích strojů. Znalecké posudky pro obor strojírenství. Zastoupení firem Csepel Service a EM Tec..

Znalecký ústav: - ekonomika - stavebnictví - strojírenství. Oceňování: - nemovitý a movitý majetek - podniky - cenné papíry - nehmotný majetek

Služby: -správa nemovitostí. -oceňování nemovitostí.

Služby: - znalecký ústav a oceňování - daňové poradenství - fúze a akvizice - podnikové poradenství - účetní poradenství - mzdové poradenství.

Oceňování: - hmotného i nehmotného majetku, podniků, práv a pohledávek, tržně i úředně, pro komerční i hypoteční úvěry, daňové účely, privatizaci, restituci, pojištění, zjišťování škod, vlivu polohy, stanovení nájemného, účetnictví, majetkoprávní vyrovnání, soudní spory a obchodní soudy.

Soudní znalectví v oboru oceňování nemovitostí.

Produkty firmy: Statické výpočty stavebních konstrukcí, znalecké posudky, statická posouzení stavu objektů poradenská služba ve stavebnictví

Soudní znalec a odhadce. Soudní znalec působící v Praze v oborech strojírenství a ekonomika. Vypracuje odborné znalecké posudky a odhady tržních cen strojírenských a elektrotechnických výrobků, strojů, výrobních zařízení a provozů, vytápění, klimatizace a kotelen a výpočetní techniky. Rovněž vypracuje posudky na funkci uvedených zařízení, posudky ...

Zřizování a provoz všech druhů střelnic. Znalecké posudky, provozní řády, projekty, akustická měření.

Oceňování stavebních prací. Poskytování komplexních služeb v oblasti Cost managementu.

Odborné znalecké posudky zpracovávám od roku 1991 mám 26 let praxe ve vývoji a výzkumu stavebně truhlářské výroby a od roku 2008 jsem samostatný znalcem v oboru dřevo-zpracování: - se specializací stavebně truhlářské výrobky - nábytek - dřevěné podlahy - okna - technologie dřevařské výroby - zpracování dřeva - povrchové úpravy ...

Konsultační společnost v oblasti nemovitostí infrastruktury a investiční výstavby.

Zpracováváme tržní odhady po celé České republice. Předmět oceňování: - byty a nebytové prostory - rodinné domy - domy s nájemními byty - rekreační chalupy a domky - rekreační a zahrádkářské chaty - vedlejší staveby - garáže - stavební pozemky - zemědělské i ostatní pozemky - a další

Poskytované služby: - ocenění podniku nebo jeho části - ocenění finančního majetku, akcií a podílů v obchodních společnostech - oceňování cenných papírů a jejich derivátů - ocenění nemovitostí - oceňování strojů, přístrojů a technologických celků - ocenění movitého majetku - ocenění nehmotného majetku (know-how, goodwill) a ...

AUDITORSKÉ SLUŽBY: - povinné či dobrovolné ověření účetní závěrky - ověření konsolidovaných účet.závěrek - ověření účet.závěrek dlo předpisů IFRS - forenzní audit - due diligence - podnikové kombinace - poradenství v oblasti interního auditu, účetnictví a kontroly DAŇOVÉ PORADENSTVÍ - komplexní poradenství pro FO i PO - daňové ...