Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

NV Engineering s.r.o. Stavebně technický průzkum Praha
Provádíme komplexní podpůrnou činnost ve stavebnictví - stavební inženýring, diagnostiku staveb, stavebně technické průzkumy, statické posudky, stavební dozor, projektový management, oceňování nemovitostí a znalecké posudky. Inženýrská činnost v investiční výstavbě: - předprojektová činnost - komunikace s úřady při územním rozhodnutí a ...
Oceňování - nemovitosti Stavební projekční kancelář

Znalecké posudky na motorová vozidla: - osobní - nákladní - motocykly - přívěsy. Ocenění - strojní zařízení - vybavení kanceláří - dílen - jiných movitých věcí včetně vybavení domácností.

Soudní znalec: - studie v oboru čistota ovzduší - zpracování rozptylových studií.

Znalecká kancelář. Soudní znalecké posudky v oborech: - doprava - silniční a městská - strojírenství - odvětví všeobecné specializace na autoopravárenství - ekonomika - odvětví ceny a odhady, specializace motorová vozidla - koncesovaný odhadce movitého majetku.

Odborné posudky - stavby Stavební dozor - zpracování investičního záměru stavebníka - výběr zhotovitele stavby - zajištění kolaudace - reklamační řízení - řešení sporů ve všech fázích výstavby Projekty k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

Znalecké posudky nemovitostí: - soudní odhady - tržní odhady - oceňování nemovitostí.

Činnost: - hydrogeologie, hydrogeologický průzkum - rozbory vody, čerpací zkoušky - posudky pro likvidaci odpadních vod (domovní čistírny, septiky, vsakování) - návrhy likvidace srážkových vod - ekologické audity - průzkumy znečištění zemin, povrchových a podzemních vod - rizikové analýzy.....atd.

Soudní znalec a certifikovaný odhadce majetku. Znalecké posudky a odhady v oborech: - ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitostí - stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové - oceňování nemovitostí obvyklou cenou.

Služby: - vypracování znaleckých posudků zejména k těmto úkonům: koupě a prodej nemovitosti, darování a dědictví nemovitosti, vklad nemovitosti do majetku firem

ExpertCar, znalecká kancelář: - ceny, odhady motorových vozidel, automobilů - posuzování technického stavu motorových vozidel.

Činnost: - správa nemovitostí - technický dozor investora - odhady, posudky.

Služby: - renomovaný znalecký ústav s širokým znaleckým oprávněním z oboru ekonomie

Služby - vedení účetnictví - zpracování mzdové agendy - ocenění podniku a nemovitostí.

Ing. Anna Sidaková je koncesovaný odhadce v oboru oceňování majetku pro věci nemovité. Nabízím oceňování veškerého nemovitého majetku včetně odhadů. Pro své klienty provádím oceňování rodinných domů, pozemků, budov, hal, inženýrských a speciálních pozemních staveb. Sídlo firmy naleznete na adrese Podlibská 570, Praha. Služby: - soudní znalec, ...

Služby: - soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, se zvláštní specializací oceňování cenných papírů

Služby - soudní znalec pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady.

Prodej nemovitosti, koupě, pronájem, odhad hodnoty nemovitosti, konzultace, poradenství v oblasti převodu a investic do nemovitostí, konzultace a poradenství v oblasti hypotečních a spotřebitelských úvěrů.

Soudní znalec, znalecké posudky: - nemovitosti, domy, chaty, nebytové prostory - odhady cen nemovitostí.

Daňová a znalecká kancelář - daňové a účetní poradenství - oceňování majetku.

Činnost: - ověřování a posuzování stavebních konstrukcí - posouzení vad, poruch nosných i nenosných částí budov - zpracování znaleckých posudků.