Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Alena Šanovcová - Odhady nemovitostí
Paní Alena Šanovcová působí jako soudní znalec v oboru ekonomie a oceňování nemovitostí. Zaměřuji se na vypracování znaleckých posudků a tržních odhadů cen nemovitostí. Dále poskytuji odbornou a poradenskou činnost v oblasti realit. Nabízím stanovení hodnoty nemovitostí např. při dědickém řízení, vypořádání vlastnictví, převodu vlastnických práv ...
Služby: - soudní znalec - znalecké posudky pro obory elektrotechnika, elektronika, kybernetika a ekonomika-ceny a odhady - rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR

Služby: - standardizace procesu ofsetového tisku - poradenství v oblasti polygrafie - soudní znalec v polygrafii - odborné technické překlady (angličtina, němčina) - tlumočení (angličtina, němčina)

Soudní znalec Ing. Petr Řepa se věnuje odborné znalecké činnost v oborech ekonomika a stavebnictví. Zabývám se oceňováním nemovitostí a zajišťuji posudky statika stavebních konstrukcí bytových i průmyslových staveb. Sídlím ve městě Kolín. Soudní znalec, služby: - ceny, odhady nemovitostí - oceňování nemovitostí - statika stavebních ...

Služy - sestavování stavebních rozpočtů, propočtů a cenových odhadů.

Soudní znalec, znalecké podusky: - expertíza ručního písma - ručně psaného písma.

Služby - posuzování vlivů na životní prostředí.

Služby: - soudní znalcem v oborech ekonomika a stavebnictví.

Znalec Ing. Libor Topol zhotovuje odhady cen všech motorových vozidel, strojů a zařízení. Znalecké služby poskytuji klientům nejen z okresu Benešov, ale v rámci celého Středočeského kraje. Odhady, znalecké posudky: - odhady cen motorových vozidel osobních, nákladních a autobusů - odhady cen přívěsů a návěsů - odhady cen motocyklů - ...

Služby: - soudní znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí.

Služby: - oceňování majetku - ekonomika (pro odvětví ceny a odhady se specializací oceňovaní podniků, pro odvětví ceny a odhady se specializací oceňování nemovitost - stavebnictví (pro odvětví stavební materiál, stavby obytné, stavby průmyslové, pro stavební odvětví různá, se specializací rozpočty staveb, ceny stavebních dodávek) Pobočka ...

Ing. Libor Zima je soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí a oceňování podniků zejména pro Prahu a Středočeský kraj.

Služby: - soudní znalec v oboru písmoznalectví

Služby - znalecké odhady nemovitostí.

Služby: - správa nemovitostí - odhad, oceňování nemovitostí - pojištění - realitní činnost

- Znlaec v oboru oceňování nemovitostí a podniků - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Oceňování majetku pro - věci movité, - věci nemovité, - nehmotný majetek, - finanční majetek, - podnik - Kompletní realitní servis

Expertní a znalecká činnost ve výstavbě: - geotechnika - mechanika zemin - podzemní stavby - geotechnické statické výpočty a posudky - konzultační činnost - vědecko-výzkumná činnost

Služby - oceňování a odhady nemovitostí.

Odhadce v oboru oceňování majetku pro věci nemovité - oceňování majetku a nemovitostí.

Znalecká a poradenská kancelář pro obory - Strojírenství všeobecné se zvláštní specializací na autoopravárenství - Ekonomika ceny a odhady motorových vozidel Prodej - náhradní díly pro čtyřkolky, motorky a skútry motoboxy, lékárničky, přilby Prodej - motocykly - čtyřkolky - skútry Servis - motocykly ...