Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Soudní znalec Služby: - odhad či ocenění nemovitosti - odhad tržní ceny nemovitosti - ocenění nemovitostí pro účely daně z převodu nemovitostí - znalecký posudek - stanovení daně z převodu nemovitosti - vklady majetku, exekuce - stanovení obvyklého nájemného, znalecký posudek - tržní i administrativní ocenění nemovitostí.

PROJEKČNÍ ČINNOST: -vodohospodářské a inženýrské stavby -rybníky, vodní nádrže, poldry -projekty vodních nádrží, projekty rybníků -vodovody, projekty vodovodů -studny -kanalizace, projekty kanalizace -čistírny odpadních vod (ČOV), odlučovače ropných látek (ORL), odlučovače tuků -úpravy toků -skládky komunálního odpadu (TKO), ...

Konstrukční činnost - projektování ve strojírenství - tvorba výkresové dokumentace. Další služby - oceňování movitého majetku - posuzování technického stavu.

Soudní znalec: - odhady, ceny výrobních strojů a zařízení.

Soudní znalec Ing. Karel Znojemský z Ledče na Sázavou se specializuje na tržní i úřední oceňování lesních porostů, lesů, lesní půdy a hospodářských plodin. Činnost znalce vykonávám zejména v okrese Havlíčkův Brod. Soudní znalec, tržní a úřední oceňování i určení výše škody: - lesních porostů - lesní půdy - hospodářských plodin - odhady ...

Služby: -znalecká činnost motorovych vozidel oceňování -odhad (odhadce) motorových vozidel, motorová vozidla.

Projektová činnost ve výstavbě soudní znalec z oboru ekonomika a ceny nemovitosti

Provádíme vypracování znaleckých posudků: -úředních (administrativní cena) -tržních (obvyklá cena) Znalecké posudky jsou zhotovovány za účelem: -ocenění nemovitostí pro prodej, darování případně směny nemovitostí -ocenění nepeněžního vkladu do obchodní společnosti -ocenění nemovitosti jako zástavy pro poskytnutí ...

Lesní inženýr, poradenství v oblasti lesnictví - soudní znalec oboru lesní hospodářství, myslivost, ekonomika.

Služby - vývojář software, expertní znalec - firemní a projektové řízení na míru. Kontaktní adresa: Lovčenská 1, Praha 5, 150 00

Soudní znalec - ochrana přírody, dendrologie a posuzování dřevin.

Činnost: - odhady cen nemovitostí - znalecké posudky nemovitostí - inženýrská činnost - projekční činnost.

Soudní znalec - oceňování nemovitostí - v oboru ekonomika odvětví ceny a odhady se specializací nemovitosti - v oboru stavebnictví odvětví stavby obytné a průmyslové.

Prodej, servis: -výpočetní technika -digitální a video zařízení. Služby: -DTP studio -grafika, tisk -soudní znalec HW + SW, kybernetiky

Poskytujeme služby v oblasti životního prostředí. Pro klienty zajištujeme soulad jejich činností s aktuálními právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a požadavky příslušných úřadů. Na základě jmenovacího dekretu Krajského soudu v Brně zajišťujeme soudně-znalecké posudky pro obor Ochrana přírody se specializací na životní prostředí ...

- AGENTURA STOP-PROM Dodávka a montáž: -plastová okna a balkonové dveře, ve velkém množství modifikací funkcí, dále rámů, kování a skleněných výplní. Nabízíme: -speciální, ochranné, sanační, hydroizolační a antikorozní nátěry betonových, zděných a ocelových konstrukcí a další práce dle nabídky v technologii ...

Služby soudního znalce v oboru ekonomika. Odhady ceny nemovitosti, oceňování nemovitostí.

Znalecký ústav. Oceňování: - nemovitostí - lesů - podniků a jejich částí - veškerého druhu majetku.

Služby: - nabídka zpracování znaleckých posudků, znalecké posudky, oceňování lesů a škod způsobených zvěří.

Znalecké posudky oboru dendrologie Projekce zahrad a parků, návrhy a projekty - zahrady - parky - hřbitovy - veřejné plochy

Znalecká kancelář -oceňování všech druhů nemovitostí - znalec oboru ekonomika, cena, odhady nemovitostí.

Prodvádí - soudně znalecká činnost forenzní psychologie Klinická psychologie - psychodiagnostika - psychoterapie dětí, dorostu a dospělých.

Soudní znalec Zprostředkování prodeje a koupě: - rodinné domy - chaty - chalupy.

Služby: - znalecká činnost v oblasti stavebnictví - odhady nemovitostí