Soudní znalec vám pomůže s oceňováním a odhady nemovitostí, se znaleckými posudky, se stanovením běžné, obecné či tržní ceny, poskytne vám pomoc při řešení pozůstalostí, věcného břemena, při prozkoumání vad, závad a škod nebo při řešení dědického řízení.

Ing. Zdeněk Kučera - PATIN Patentová kancelář Zlín
Znalecká kancelář PATIN Slušovice - ochranné známky, posudky, oceňování patentů. Patentový zástupce Ing. Zdeněk Kučera poskytuje služby a poradenství v oblasti registrace ochranných známek a původu výrobků: - ochranné známky a značky v ČR - mezinárodní ochranná známka Společenství EU - výběr a ochrana obchodního jména - právní ...
Bc. Marie Miklasová
Bc. Marie Miklasová je členkou Komory daňových poradců s ev. č. 2666 a poskytuje odborné služby z oblasti účetnictví a daňové evidence. Jsem také soudní znalec zapsaný u OS Brno a zároveň certifikovaná účetní s více jak 30ti letou praxí. Vedu a řídím team účetní kanceláře se zpracováním i zahraničního účetnictví. Služby: - právní pomoc a ...
Ing. Tomáš Hurta - Oceňování nemovitostí
Ing. Tomáš Hurta působí jako specialista na oceňování nemovitostí, majetku a podniků. V oblasti oceňování majetku poskytujeme komplexní služby včetně odhadů movitých či nemovitých věcí, nehmotného majetku, znalecké posudky, tržní odhady nebo oceňování finančního majetku. Vypracováváme znalecké posudky a odhady pro fyzické i pravnické osoby a ...
Oceňování nemovitostí a projektování staveb.

Znalecký ústav oceňování majetku: - ocenění podnikového majetku - ocenění finančního majetku - ocenění nehmotného majetku - ocenění movitého majetku - ocenění cenných papírů

Představujeme Vám firmu Ing. Pavel Titl, která se zabývá projekcí, projektovou činností pro výstavbu občanských a průmyslových staveb. Dále pak provádím odhady nemovitostí a jejich ceny. Nabízím projektování obytných, průmyslových a zemědělských staveb. Služby: - projektová činnost (projekce): - pozemní stavby - ekonomická činnost: - ...

Služby - audit - daňové poradenství - účetnictví - oceňování.

Poradenství: -právní, daňové, podnikatelské -účetnictví a jeho revize -výzkum trhu a veřejného mínění. Služby: -ceny a odhady nemovitostí.

Odhady nemovitostí. Znalecké posudky.

Služby - soudní znalec v odvětví kůže, kožešiny, specializace kvalita a jakost obuvi a souvisejících materiálů.

Služby: - soudní znalec a odhadce cen nemovitého majetku - realitní poradenství

Ing. Jan Šimek poskytuje služby soudního znalce se specializací na tržní i úřední oceňování lesních porostů, lesů, lesní půdy, lesní zvěře a porostů mimo lesní pozemky. Činnost znalce provádím v regionech okresů Zlín, Kroměříž, Vsetín a Uherské Hradiště. Soudní znalec, tržní a úřední oceňování i určení výše škody: - lesních porostů - lesní ...

Odborný zoolog - biologické hodnocení, průzkumy, posouzení - biologický dozor.

Firma SEADD s.r.o. působí v regionu Uherské Hradiště, její hlavní činností je zakázková výroba a montáže prvků pro vybavení interiérů a exteriérů i městský mobiliář. Vyrábíme kovové, ocelové, nerezové, hliníkové konstrukce, nerezové zábradlí vnitřní i venkovní, zastřešení dveří včetně instalace. Podstatnou část našich zakázek tvoří městský ...

Služby: -soudní znalec oborů ekonomika, elektronika, elektrotechnika, ceny a odhady, a posudky na stav zařízení.

Advokátní kancelář - právo mezinárodního obchodu, investice, důlní právo Oceňování nemovitého, movitého majetku a bezpečnostního materiálu - úzká spolupráce se společností ČESKÝ ZNALECKÝ INSTITUT s.r.o.

Odborné technické posudky oken, dveří, podlah, nábytku a konstrukci na bázi dřeva. Vypracujeme posudky na okna, dveře, podlahy, jako podklad přo řešení reklamace. Neváhejte nás kontaktovat pokud se vám nadměrně rosí okna, kroutí dřevěná podlaha nebo Vám z trámů vylétají brouci. Vyšleme k vám na pomoc „Dřevařskou sanitku" – odborníka s ...

Sadové a zahradní, úpravy, jezírka, zelené střechy, kamenné zídky a schodiště, studie, projekty, posudky zeleně - soudní znalec v oboru dendrologie, interiérová zeleň a aranžmá

Autoškola: - výcviky skupin AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C, C1E, C+E, D, D1E, DE T - kondiční jízdy. Autobusová doprava: - zájezdová - mezinárodní - vnitrostátní Soudní znalectví: - oceňování motorových vozidel - výrobních strojů - motorové vozy. Školení: - profesní způsobilost řidiče v rozmezí 35h., 45h., 140h., 280h. - ...

Odhadce Služby, provádění, zpracování, vypracování: -znalecké posudky, znaleckých posudků, oceňování, odhady, odhadů: -ceny movitého majetku: -motorová i nemotorová vozidla, automobily, automobilů, motocykly -stroje, strojů a zařízení -nábytek, nábytku, vybavení kanceláří -výpočetní a kancelářská technika, ...

Služby v oblasti odhadů a oceňování majetku.

Soudní znalec. Znalecké posudky v oborech: - Ekonomika: ceny a odady motorových vizidel, strojů, strojních zařízení, věcí movitých - Doprava: silniční.

1) Soudní znalec a odhadce: - oceňování nemovitostí pro dědictví a daňové účely - odhadce nemovitostí pro hypoteční úvěry, úvěry ze stavebního spoření 2) Stavební dozory