Svěřte ekonomiku a účetnictví své firmy odborníkům, kteří se postarají o daňovou evidenci, účetnictví, mzdovou agendu, personalistiku, o daně a jejich optimalizace a zastupování před příslušnými správními úřady. Součástí služeb je i ekonomické poradenství.

Dana Pochová – účetnictví, daně a mzdy
Komplexní služby spojené s vedením účetnictví, daňové evidence a mzdové agendy poskytuje svým klientům paní Dana Pochová. Zaměřuji se na zpracování přijatých účetních dokladů, vedení účetních knih, evidenci faktur, zpracování roční účetní závěrky a také zpracování mezd a veškeré mzdové evidence. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat.
Dana Pochová – účetnictví, daně a mzdy
Účetnictví Praha s.r.o. Externí vedení účetnictví rychle a kvalitně
Vedení účetnictví, mzdy, daňové poradenství i zpracování daňového přiznání rychle a kvalitně poskytuje Účetnictví Praha s.r.o. Komplexnost služeb, široký záběr oborů, dlouhodobá spolupráce s klienty, praxe více než 20 let - to vše jsou důvody pro spolupráci s touto firmou. V případě zájmu se obraťte na odborníky z této společnosti!
Účetnictví Praha s.r.o. Externí vedení účetnictví rychle a kvalitně
Organizačné poradenstvo Výroba elektrických svietidiel Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Technik požiarnej ochrany Bezpečnostnotechnické služby Autorizovaný bezpečnostný technik Vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti na stavbách Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva Vzdelávacia činnosť na úseku civilnej ochrany obyvateľstva Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce mimo banskej činnosti Odborné ...

Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly s obsahovým vymedzením: - Mikroštruktúrna a subštruktúrna analýza materiálov - Chemické analýzy a mikroanalýzy v atestovaných laboratóriách - Skúšky a hodnotenie fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov v oblasti výskumu a ...

Sekretárske služby Ubytovanie v súkromí Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých ...

Zámočníctvo Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb v lesníctve Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Marketingové služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické, organizačné a účtovné poradenstvo Poradenská činnosť v oblasti obchodu a podnikania Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ...

Administratívne služby Vedenie účtovnej evidencie Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Maloobchod mimo riadnej predajne s tovarom každého druhu okrem sortimentu iazaných a koncesovaných obchodných živností

Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Sekretárske práce Vedenie účtovnej evidencie Maloobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností

Administratívne práce Vedenie účtovnej evidencie Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod v rozsahu voľných živností

Faktoring. Forfaiting. Upratovacie práce. Vedenie účtovníctva. Činnosť účtovných poradcov. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Poskytovanie lízingových služieb. Organizovanie dobrovoľných dražieb. Vydávanie neperiodických publikácií. Technické poradenstvo v oblasti stavebníctva. Rozpočtovanie, fakturácia a ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v oblasti dopravy Prípravné práce k realizácii stavby Poradenská činnosť v oblasti marketingu Organizovanie školení a jazykových kurzov Činnosť organizačných a ekonomických ...

Piliarska výroba Približovanie dreva Vedenie účtovníctva Pilčícke a povoznícke služby Reklamná a propagačná činnosť Výroba drobných výrobkov z dreva Výroba drevených brikiet, paliet, drevnej štiepky Poradenská činnosť v oblasti lesníctva a záhradníctva Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb ...

Omietkárske práce Upratovacie služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prenájom nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť Výroba píliarska a impregnácia dreva Predaj kancelárskych strojov a zariadení Predaj motorových vozidiel a príslušenstva Vývoj a výskum v oblasti výpočtovej techniky Činnosť organizačných a ekonomických ...

Kozmetické služby Vedenie účtovníctva Navrhovanie webových stránok Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba nealkoholických nápojov Poskytovanie internetových služieb Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poradenstvo ohľadom vedenia zdravého životného ...

Vedenie účtovníctva. Prieskum trhu a verejnej mienky. Činnosť účtovných poradcov. Automatizovanie spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Kompletizácia výpočtovej techniky z dodaných komponentov. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti. Prenájom a leasingová činnosť výpočtovej a kancelárskej techniky. Technické ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Požičiavanie hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie úverov zo zdrojov, na ktoré sa nevyžaduje povolenie ...

Faktoring a forfaiting. Pohostinská činnosť. Administratívne práce. Prevádzkovanie výdajne stravy. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Prevádzkovanie neverejného skladu. Producentská činnosť v oblasti videotvorby. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Vydávanie ...

Vedenie účtovníctva Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Miešanie farieb. Šírenie reklamy. Kopírovacie služby. Fotografické služby. Propagačné činnosti. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Pomocné stavebné práce. Automatizované spracovanie dát. Maliarske a natieračské práce. Sprostredkovanie v doprave v rozsahu voľnej živnosti. Vydávanie periodických a neperiodických ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu ...

Vedenie účtovníctva Kancelárske a administratívne služby Poskytovanie úverov nebankovým spôsobom Výroba a predaj drôtov a káblov v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj strojov a častí strojov v rozsahu voľnej živnosti Výroba železných a oceľových konštrukcií v rozsahu voľnej živnosti Výroba a predaj elektrických, elektronických produktov ...

Finančný lízing. Zásielkový predaj. Účtovné poradenstvo. Administratívne práce. Prenájom hnuteľných vecí. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Ekonomické a organizačné poradenstvo. Navrhovanie a projektovanie počítačových sietí. Vydávanie periodických a neperiodických ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo. Nástrojárstvo . Podnikateľské poradenstvo Výroba obrábacích strojov. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Činnosť účtovných a ekonomických poradcov. Poradenská činnosť v oblasti obrábania kovov. Kúpa tovaru na účely jeho predaja odberateľovi -maloobchod. Kúpa tovaru na účely jeho predaja ďalšiemu ...