Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Faktoring a forfaiting. Pohostinská činnosť. Administratívne práce. Prevádzkovanie výdajne stravy. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Prevádzkovanie neverejného skladu. Producentská činnosť v oblasti videotvorby. Činnosť organizačných a ekonomických poradcov. Vydávanie ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Činnosť ekonomických, organizačných a podnikateľských poradcov Výkon špecializovaných ...

Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Grafické práce na počítači podľa predlohy Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Počítačová grafika a animácia Reklamná a propagačná činnosť Výroba a predaj zvukových a obrazových záznamov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja inému prevádzkovateľovi živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Skladovanie Kuriérske služby Sťahovacie služby Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Tvorba internetových stránok Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Grafické práce výpočtovou technikou Baliace činnosti, manipulácia s ...

Reklamná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Producentská činnosť pri výrobe obrazových a zvukových záznamov Sprostredkovanie obchodu, výroby, ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov ...

Fotografické služby Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Reklamné a marketingové služby Prenájom hnuteľných vecí Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Prenájom automobilov Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Administratívne a kopírovacie služby Prenájom kancelárskych strojov a zariadení Producentská činnosť v oblasti videotvorby Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej ...

Poriadanie kultúrnych a estrádnych podujatí. Výroba,požič.a distribúcia videa-videoštúdio Maloobchodná činnosť so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľných živností. Oprava a údržba vysokofrekvenčných a nízkofrekvenčných zariadení, oprava zosiľovačov a televíznych prístrojov. Predaj na priamu konzumáciu víno, čapované pivo, alkoholické a ...

Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Kúpa ...

Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Výroba, požičiavanie a distribúcia videa, audio-video štúdio Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a predaj na priamu konzumáciu Opravy a údržba ...

Prevádzkovanie kína Pohostinská činnosť. Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Výroba pekárských výrobkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností.

Fotografické služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Spracovanie údajov Zhotovovanie videozáznamu Reklamná a propagačná činnosť Údržba a oprava mechanických častí počítačov Nákup a predaj výpočtovej techniky a príslušenstva Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Poradenská služba a dodávanie programového ...

Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom Nákup a predaj výpočtovej techniky, informačnej techniky, techniky na tvorbu filmov a videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa ...

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Počítačové služby Reklamné a marketingové služby

Nákup, predaj zbraní Nákup, predaj streliva Sprostredkovanie obchodu Vzdelávacia činnosť dospelých Nákup a predaj pyrotechnických výrobkov Maloobchodná činnosť so spotrebným tovarom Videoslužba, filmovanie a prepis videomateriálov Montáž, oprava, údržba elektrických zariadení Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností obchodná ...

Pohostinská činnosť Predaj jedov a žieravín v maloobchode Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných ...

Výskum trhu Zváračske práce Kúrenárske práce Administratívne práce Automatizované spracovanie dát Distribúcia filmov a videozáznamov Inštalatérske a zámočnícke práce Odborné prehliadky požiarnych klapiek Obsluha nízkotlakových plynových kotolní Odborné prehliadky elektrických zariadení Montáž a opravy meracej a regulačnej ...

Počítačové služby Administratívne služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba odevov Reklamná činnosti Zásielkový obchod Výroba fotografií. Fotografické služby Zhotovovanie video-záznamov. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Výroba propagačných materiálov,vydavateľská činnosť Veľkoobchod v rozsahu uvedených maloobchodných činností. Mechanické opravy/servis/ a montáž a predaj šijacích strojov Modelingová ...