Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Fotografické služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť ...

Prieskum trhu Finančný leasing Faktoring a forfaiting Výstavnícka činnosť Reklamná a propagačná činnosť Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Požičiavanie, prenájom a leasing hnuteľného majetku Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Kúpa tovaru na účely jeho ...

Prieskum trhu Vedenie účtovníctva Výskum verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť viazanie a konečná úprava kníh Prekladateľské a tlmočnícke služby Počítačové spracovanie videa a zvuku Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ekonomických a organizačných ...

Faktoring a forfaiting Kúpa a predaj motorových vozidiel Požičiavanie motorových vozidiel Výroba a predaj nenahraných nosičov zvuku a obrazu Obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská a distribuč.činn.v obl.period.a neperiod.tlače Predaj a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovoobr.zázn. Sprostredkov.a realizačná ...

Výroba a kompletizácia dekorácií a rekvizít v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Zariaďovanie interiérov a výstavných plôch z vopred vyhotovených dielcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Výroba videa Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Montáž a údržba športových potrieb Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Kúpa tovaru za účelom ...

Prenájom motorových vozidiel Automatizované spracovanie dát Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sťahovanie s výnimkou vykonávania dopravy Logistika - optimalizácia prepravných ciest Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Služby traťového kormidelníka Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť ...

Factoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Natáčanie videokamerou Administratívna činnosť Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby Preklady a tlmočenie z/do jazyka anglického a ...

Kopírovacie práce Fotografické služby Kameramanské služby Počítačová grafika Záznam dát na CD-ROM Natáčanie videokamerou Osvetľovačské služby Prenájom motorových vozidiel Prenájom a predaj umeleckých diel Management v oblasti kultúry a umenia Mediálne poradenstvo v oblasti reklamy Počítačové spracovanie videa a zvuku Sprostredkovanie v ...

Záložne Skladovanie Finančný leasing Upratovacie práce Zásielkový predaj Realitná agentúra. Reklamné činnosti. Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva. Maloobchod mimo predajne Sprostredkovanie obchodu. Prenájom motorových vozidiel. Prenájom prívesných vozíkov Prevádzkovanie trhových miest Prieskum trhu a ...

Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Počítačová grafika podľa predlohy Prevádzkovanie internetovej čitárne Návrh a optimalizácia informačných technológií Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky Poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky Požičiavanie zvukových a zvukovoobrazových ...

Audiovízia Usporadúvanie výstav Reklamná a propagačná činnosť Prenájom hnuteľných vecí - leasing Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Výroba, predaj nenahratých ...

Prieskum trhu Kresličské práce Prevádzkovanie kina Výstavnícka činnosť Natáčanie videokamerou Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čiatiace práce Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kultúrnych podujatí Kancelárske a administratívne služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom strojov ...

Zásielkový predaj Distribúcia videozáznamov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností - realitná činnosť Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Výroba fotosadzby Poradenská činnosť v oblasti multimédií Prenájom obrazovej, zvukovej a počítačovej techniky Výroba a spracovanie obrazových a zvukových záznamov

Výroba a distribúcia videa Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti televíznej videotvorby Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby Výroba drobných bytových doplnkov v rozsahu voľnej ...

Požičiavanie videokaziet Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie internetovej čitárne Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia Producentská činnosť v oblasti videotvorby a ...

Kozmetické služby Administratívne služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Skladovanie Kuriérske služby Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie výdajne stravy Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Správa bytového, alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v ...

Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický, nemecký jazyk Sprostredkovanie obchodu a služieb, v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľných živností ...