Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Skladovanie Fotografické služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Zhotovovanie web stránok a ich následná aktualizácia Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Grafické práce Fotografické služby Administratívne práce Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prenájom zvukovej a zvukovo-obrazovej techniky a hudobných nástrojov Producentská činnosť v oblasti televíznej tvorby v ...

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Reklamná činnosť Organizovanie kultúrnych podujatí Prevádzkovanie požičovne videofilmov Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Producentská činnosť v oblasti videotvorby Technické a organizačné zabezpečenie výstav Prenájom filmovej, televíznej techniky a spotrebného tovaru Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a ...

Fotografické služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Reklamná a propagačná činnosť Výroba videa v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Usporadúvanie a organizovanie školení a vzdelávacích ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Technická a grafická úprava tlače Nájom a prenájom audiovizuálnej techniky Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Prenájom osobných a úžitkových automobilov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Služby požičovní Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Finančný leasing Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Organizovanie kastingov Marketing - prieskum trhu Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Tlmočnícka a prekladateľská činnosť Organizovanie kurzov, seminárov a školení Činnosť organizačných a ekonomických ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk Služby ...

Prenájom nahrávacej a ozvučovacej techniky Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Nákup a predaj ...

Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby a filmu Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa ...

Vydavatelské činnosti Sprostredkovanie obchodu Prenájom audiovizuálnej techniky Reklamná a propagačná činnosť Výroba audiovizuálnych záznamov Reprodukcia nahraných nosičov zvuku a obrazu Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Technické činnosti spojené s tvorbou filmov ...

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Spracovanie záznamov zvuku a obrazu Producentská činnosť v oblasti videotvorby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie ...

Výroba zvukových a obrazových záznamov Nepravidelná neverejná osobná cestná doprava Výroba, požičiavanie a distribúcia videozáznamov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Tvorba web stránok Fotografické služby Automatizované spracovanie dát Služby verejných nosičov a poslov Počítačová grafika a strih na počítači Sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek Natáčanie videokamerou - výroba videozáznamov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Rozmnožovanie nahraných nosičov so súhlasom ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Diskotekárska činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a ...

Fotografické služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Organizovanie školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace ...

Skladovanie Kuriérske služby Sťahovacie služby Donášková služba Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Opravy hudobných nástrojov Prenájom hnuteľných vecí Výroba hudobných nástrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie ...

Audio video produkcia v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ozvučenie a osvetlenie priestorov v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Montáž a demontáž koncertnej strechy a pódia v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Obchodno-sprostredkovateľská činnosť Výroba hračiek,bytových doplnkov,upomienkových predmetov Reklamné činnosti,výroba animovaných filmov,grafický desing

Prieskum trhu Upratovacie práce Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom výpočtovej techniky Reklamná a propagačná činnosť Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť organizačných a ...

Fotografické služby Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo Technické a organizačné zabezpečenie výstav Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy Činnosť ...

Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Prenájom strojov, prístrojov, zariadení a audiovizuálnej techniky Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Výroba hračiek a hier Reklamné a marketingové služby Výroba dekorácií, scén a rekvizít Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Prevádzkovanie ...