Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Aranžérske práce Vodná záchranná služba Údržba a výsadba zelene Dopravná zdravotná služba Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a ...

Finančný lízing Faktoring a forfaiting Počítačová grafika Zhotovovanie webových stránok Automatizované spracovanie údajov Prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Výskum a vývoj elektronických prístrojov Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Zemné, výkopové, búracie, betonárske ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti televíznej videotvorby Výroba audiovizuiálnych programov v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom ...

Fotografické práce Kopírovacie služby Prieskum trhu a marketing Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie dát Prenájom dopravných zariadení Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Grafické práce na počítači podľa predlohy Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Administratívne práce Prieskum trhu a verejnej mienky Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie a usporadúvanie kultúrnych, spoločenských, športových podujatí, výstav a veľtrhov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu ...

Fotografické služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Reklamné činnosti Automatizované spracovanie dát Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Organizovanie školení, seminárov a výstav v rozsahu voľnej ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Prieskum trhu Sekretárske služby a preklady Výroba a predaj audiovizuálnych nosičov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v oblasti audiovizuálnych záznamov Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej ...

Prieskum trhu Inzertná činnosť Upratovanicie práce Leasingová činnosť Výroba videozáznamov Zhotovovanie www stránok Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie verejných kultúrnych podujatí Poradenská činnosť v oblasti obchodu a médií Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie kúpy, ...

Kováčstvo Rezanie závitov Metalizácia kovov Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Výroba kovového nábytku Činnosť colného deklaranta Reklamné a marketingové služby Výroba brán a prvkov na oplotenie Chemické černenie kovov, odmasťovanie Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Grafické práce na počítači Producentská činnosť v oblasti videotvorby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov ...

Prieskum trhu Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Výroba, predaj a požičiavanie audiovizuálnych záznamov Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a reklamy Organizovanie kultúrnych, kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí Kúpa tovaru ...

Marketing Public relations Sprostredkovateľská činnosť Agentúrna a producentská činnosť v oblasti videotvorby Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod) Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod) Vydávanie časopisov a iných periodických a ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou ...

Prieskum trhu Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Výroba biocídnych výrobkov Reklamná a propagačná činnosť Požičiavanie motorových vozidiel Nákup a predaj motorových vozidiel Činnosť ekonomických a účtovných poradcov Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Zhotovovanie web stránok ...

Fotografické služby Administratívne práce Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Inzertná činnosť Fotografické služby Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Počítačové spracovanie videa a zvuku Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Skladovanie Finančný leasing Kuriérske služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie erotického ...

Fotografické služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Reklamná a marketingová ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace ...

Počítačové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Odevná výroba Fotografické služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby ...

Prevádzkovanie jaslí Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného ...