Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Prieskum trhu Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Technické služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prenájom technických zariadení súvisiacich s produkciou audiovizuálnych záznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Agentúrna činnosť v oblasti kultúry, umenia, zábavy v rozsahu voľnej živnosti Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Výroba, rozmnožovanie, nahrávanie a predaj zvukových a obrazových záznamov so súhlasom autora Reklamná a propagačná činnosť poskytovaná prostredníctvom elektronického internetového ...

Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Činnosť ekonomických a organizačných poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Finančný leasing Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Služby súvisiace s produkciou filmov alebo filmových záznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Grafické práce Spracovanie údajov Tvorba www stránok Agentúrna činnosť Informačné služby Fotografické služby Natáčanie videokamerou Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzka športových zariadení Reklamné a propagačné činnosti Maloobchod s výpočtovou technikou Organizovanie voľného času detí Distribúcia filmov a videozáznamov Marketing ...

Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom audiovizuálnej, zvukovej a filmovej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Vydavateľská činnosť Technik požiarnej ochrany Montáž hasiacich prístrojov Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Kresličské práce Vydavateľská činnosť Služby reklamnej agentúry Prenájom audiovizuálnej techniky Grafické práce na počítači podľa predlohy Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Tvorba a distribúcia filmov, audiozáznamov a videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť (v ...

Kresličské práce Fotografické služby Prenájom automobilov Natáčanie videokamerou Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Výstavníctvo a organizovanie výstav Počítačové spracovanie videa a zvuku Grafické práce na počítači podľa predlohy Leasingová činnosť v rozsahu voľnej ...

Poradenská činnosť v reklame Reklamná a propagačná činnosť Počítačové spracovanie videa a zvuku Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Public relations - činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou Organizovanie ...

Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom autora Výroba, predaj a požičiavanie zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov Organizovanie a usporadúvanie kultúrno-spoločenských, hudobných a zábavných podujatí Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru v rozsahu ...

Management a marketing Počítačové služby Reklamná a propagačná činnosť Producentská činnosť v oblasti videotvorby Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná ...

Administratívne práce Jazykové korektúry textov Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Management Prieskum trhu Prenájom motorových vozidiel Reklamná a propagačná činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so ...

Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba darčekových a upomienkových predmetov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské ...

Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu verejných kultúrnych podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov ...

Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým ...

Sprievodca cestovného ruchu Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemčina Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Oprava a montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Realitná činnosť - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti Finančný prenájom Fotografické služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Služby súvisiace s ...

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie zvukovo-nahrávacieho štúdia - audiovízia Producentská činnosť v oblasti audiovizuálnych programov Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Kúpa tovaru ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s ...

Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v ...