Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Administratívne práce Reklamná a propagačná činnosť Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s vysledkami tvorivej činnosti so ...

Vedenie účtovníctva Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej ...

Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Konzultačno-poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí Montáž a zriaďovanie rozhlasových a televíznych vysielačov Prenájom hnuteľných vec - leasing v rozsahu voľnej ...

Skladovanie Prieskum trhu Colný deklarant Pohostinská činnosť Počítačová grafika Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Prenájom športových potrieb Organizovanie veľtrhov a výstav Prenájom audiovizuálnej techniky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Organizačné a ekonomické poradenstvo Prípravné ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v ...

Školiaca činnosť Reklamná a propagačná činnosť Prenájom hnuteľných vecí - leasing Špedičná činnosť s výnimkou dopravy Poskytovanie ubytovania - hotel, botel, motel, penzión Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Realitné agentury Sprostredkovanie obchodu a služieb Šírenie - predaj a požičiavanie audiovizuálnych diel Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti a predaj Verejné uvádzanie audio-vizuálnych diel- prevádzkovanie kina Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Reklamná a propagačná činnosť ...

Aranžérske práce Vodná záchranná služba Údržba a výsadba zelene Dopravná zdravotná služba Čistiace a upratovacie služby Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Finančný lízing Faktoring a forfaiting Počítačová grafika Zhotovovanie webových stránok Automatizované spracovanie údajov Prenájom hnuteľných vecí mimo zbraní Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Výskum a vývoj elektronických prístrojov Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Zemné, výkopové, búracie, betonárske ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v oblasti televíznej videotvorby Výroba audiovizuiálnych programov v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s ...

Skladovanie Finančný leasing Kuriérske služby Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie erotického ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Služby požičovní Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských ...

Administratívne služby Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská činnosť v stavebníctve Organizovanie kurzov, seminárov a školení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Oprava odevov Odevná výroba Textilná výroba Výroba bižutérie Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Činnosť podnikateľských poradcov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prenájom nehnuteľností ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby ...

Reklamné a marketingové služby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Počítačové služby Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Organizovanie kultúrnych, kurzov, školení a iných spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v ...

Finančný leasing Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Služby súvisiace s produkciou filmov alebo filmových záznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Sprievodca cestovného ruchu Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemčina Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Oprava a montáž vodomerov na teplú a studenú vodu a meračov tepla. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Organizovanie kultúrnych a športových podujatí Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie zvukovo-nahrávacieho štúdia - audiovízia Producentská činnosť v oblasti audiovizuálnych programov Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Kúpa tovaru ...

Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v ...

Fotografické služby Reklamná a propagačná činnosť Prenájom audiovizuálnej techniky a videa Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Producentská činnosť v oblasti televíznej, filmovej a divadelnej ...

Audiovízia Aranžérske práce Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Reklamná a propagačná činnosť Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Miesto uloženia písomností nearchívnej povahy Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb Činnosť ...

Prieskum trhu Zhotovovanie www stránok Automatizované spracovanie dát Prenájom audiovizuálnej techniky Reklamná a propagačná činnosť Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru ...