Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Fotografické služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Fotografické služby Počítačové služby Vydavateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Poskytovanie služieb rýchleho ...

Skladovanie Kuriérske služby Sťahovacie služby Donášková služba Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská ...

Správa počítačových sietí Služby súvisiace s databázami Reklamné a marketingové služby Počítačové spracovanie údajov Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Organizovanie športových, kultúrnych a iných ...

Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení Ozvučovanie a ...

Prieskum trhu Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Grafické práce na počítači Producentská činnosť v oblasti videotvorby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov ...

Odevná výroba Fotografické služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby ...

Prenájom audiovizuálnej techniky Výroba audiovizuálnych záznamov Producentská činnosť v oblasti videotvorby Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Reprodukcia nahraných nosičov zvuku a obrazu so súhlasom ...

Skladovanie Finančný lízing Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Baliaca činnosť Zásielkový predaj Marketing a management Administratívne služby Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Prenájom dopravných zariadení Prenájom priemyselného a spotrebného tovaru Komisionálny predaj výpočtovej techniky a tovaru Vydavateľská ...

Prevádzkovanie kina Producentská činnosť Administratívne služby Montáž solárnych panelov Grafické práce na počítači Čistiace a upratovacie služby Prípravné práce k realizácii stavby Organizovanie výstav, veľtrhov, trhov a kongresov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prieskum trhu a verejnej mienky a komunikácia s ...

Prieskum trhu Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Technické služby súvisiace s produkciou filmov a videozáznamov Organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Prenájom technických zariadení súvisiacich s produkciou audiovizuálnych záznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy Producentská činnosť v oblasti televíznej videotvorby Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Public relations - činnosť v oblasti komunikácie s verejnosťou Organizovanie ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba darčekových a upomienkových predmetov Leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské ...

Fotografické služby Počítačové služby Výroba bižutérie a suvenírov Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Fotografické práce Natáčanie videokamerou Montáž žalúzií a markíz Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie spoločenských, ...

Reklama Aranžérstvo Čalúnnictvo Prevádzkovanie kina Tepovanie interiérov Administratívne práce Sprostredkovanie obchodu Vedenie účtovnej evidencie Úprava dokumentov pre tlač Prevádzkovanie fitness-centra Grafické a ilustračné práce Sprostredkovateľská činnosť Služby bytovej a domovej hygieny Zariaďovanie interiérov a ...

Kopírovacie služby Fotografické služby Výroba videoprogramov Požičiavanie videotechniky Výroba neosvetlených videofilmov Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby ...

Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v oblasti videotvorby, filmu a hudby Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora Kúpa tovaru na účely ...

Počítačové služby Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Fotografické služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Výroba a kompletizácia dekorácií a rekvizít v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Zariaďovanie interiérov a výstavných plôch z vopred vyhotovených dielcov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...