Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Počítačové spracovanie videa a zvuku v rozsahu voľnej živnosti Výroba, požičiavanie, distribúcia videa v rozsahu voľnej živnosti Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a ...

Fotografické služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamné a marketingové služby Poradenská činnosť v oblasti marketingu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie umeleckej agentúry Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora

Činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Počítačové služby Vydavateľská činnosť Výroba tovaru z plastov Zámočníctvo - kovovýroba Služby v oblasti sklenárstva Výroba iných výrobkov z dreva Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kurzov, školení, seminárov a kongresov Služby súvisiace ...

Kopírovacie služby Výroba,požičiavanie, distribúcia videa Maloobchod s elektronikou a príslušenstvom Podnikatelské poradenstvo-oblasť veľkoploš. videoprojekcií

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Služby požičovní Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Prevádzkovanie športových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Audio video produkcia v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ozvučenie a osvetlenie priestorov v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Montáž a demontáž koncertnej strechy a pódia v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Marketing - prieskum trhu Sekretárske a administratívne práce Producentská činnosť v oblasti videotvorby Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s duševnými výsledkami tvorivej ...

Prenájom hnuteľných vecí Nahrávanie nosičov záznamu zvuku a obrazu na zmluvnom základe Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Grafické a kresličské práce Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav Sadzba a zhotovovanie ...

Počítačové služby; Prevádzkovanie jaslí; Administratívne služby; Vydavateľská činnosť; Prenájom hnuteľných vecí; Reklamné a marketingové služby; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb; Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický ...

Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...

Prieskum trhu Počítačové služby Sprostredkovanie obchodu a služieb Kopírovacie a rozmnožovacie služby Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba, spracovanie a distribúcia reklamného materiálu Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Polygrafická výroba, sadzba a ...

Pohostinská činnosť Prevádzkovanie erotického salónu Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prevádzkovanie športových zariadení Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Prevádzkovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Ubytovacie služby bez ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Kopírovacie práce Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie školení a seminárov Výroba, prenájom dekorácií a rekvizít Grafické práce na počítači podľa predlohy Zhotovovanie, aktualizácia a údržba web stránok Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská ...

Prieskum trhu Fotografické služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Grafické spracovanie údajov pomocou výpočtovej techniky Služby súvisiace s produkciou filmov alebo ...

Fotografické služby Počítačové služby Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Výroba propagačných materiálov a reklamných predmetov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Prieskum ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Skladovanie Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Výroba fotochemického materiálu a nenahraných nosičov záznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Poskytovanie služieb ...

Finančný leasing Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Distribúcia filmov a videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Počítačové spracovanie obrazu, videa a zvuku so súhlasom autora Činnosť podnikateľských, ...

Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Činnosť ...