Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Databanky Záložňa Klampiarstvo Čalúnnictvo Pokrývačstvo Erotický salón Baliace činnosti Masérske služby Finančný leasing Upratovacie práce Spracovanie údajov Výroba bižutérie Zásielkový predaj Donášková služba Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Predaj motorových vozidiel Skladovanie a uskladňovanie Prenájom biliardových ...

Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Služby súvisiace s databázami Tvorba a aktualizácia www stránok Agentúrna činnosť v oblasti kultúry Organizovanie kurzov, školení a seminárov Organizovanie výstav, prehliadok, ...

Baliace činnosti. Reklamná činnosť. Spracovanie údajov. Fotografické služby. Faktoring a forfaiting. Vydateľská činnosť. Upratovacie práce a čistenie budov. Prekladateľské a tlmočnícke služby. Prenájom kancelárskych strojov, počítačov. Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Záložne Baliace činnosti Finančný leasing Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Manipulácia s nákladom Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie solárií Obchod so starožitnosťami Výskum trhu a verejnej mienky Prevádzka športových zariadení Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie v oblasti dopravy Distribúcia ...

Predaj dovezenej stravy od oprávneného výrobcu Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Výroba spoločenských hier, hračiek a bižutérie Činnosť účtovného, organizačného a ekonomického poradcu Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera a plastov Montáž, demontáž, oprava a výmena plastových okien a dverí Prípravné práce pre ...

Prípravné práce k realizácii stavby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Manikúra Skladovanie Vizážistvo Krajčírstvo Čalúnnictvo Umývanie áut Výroba odevov Výroba nábytku Baliace činnosti Fotografické služby Prenájom automobilov Manipulácia s nákladom Výroba zámkov a kovania Výskum trhu a verejnej mienky Požičiavanie videokaziet verejnosti Prenájom stavebných strojov a zariadení Maliarske, natieračské a ...

Odťahová služba Zásielkový predaj Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Výroba obalov z plastov Výroba drevených obalov Prenájom hnuteľných vecí Upratovací a čistiaci servis Reklamná a agentúrna činnosť Ambulantný predaj a predaj na trhoch Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Montáž doplnkov do motorových vozidiel Vedľajšia a ...

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: - konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / - iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod / § 33 písm. a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení mimo tovarov uvedených v prílohe č. 2, 3 Spracovanie medu Realitné agentúry Reklamné činnosti Tvorba WEB stránok Činnosť ...

Fotografické služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo ...

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ Prieskum trhu Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Správa bytového a nebytového fondu Podnikanie v ...

Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Prenájom zvukovej a svetelnej aparatúry Služby súvisiace so skrášľovaním tela Producentská činnosť v oblasti videotvorby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Inzertná činnosť Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie práce Prieskum trhu a verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Správa bytového a nebytového fondu Prevádzkovanie telovýchovných zariadení Organizovanie kurzov, školení a ...

Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu: palivo, pohonné hmoty, motorové oleje, motorové vozidlá, traktory, motocykle, bicykle vrátane súčasti a príslušenstva, mlieko, mliekarenské výrobky, prírodný med, mäso a výrobky živočíšneho pôvodu, zelenina, poživateľné rastliny, ovocie a orechy, výrobky rastlinného pôvodu, káva, čaj, korenie, obilie a mlynské ...

Skladovanie Čistenie budov Baliace činnosti Finančný leasing Upratovacie práce Prepisovanie textov Reklamné činnosti Preklady a tlmočenie Výroba čaju a kávy Výskum verejnej mienky Sprostredkovanie dopravy Veľkoobchod a maloobchod s drevom, výrobkami z dreva, stavebným materiálom, kožou, výrobkami z kože, papierenským tovarom, celulózou, ...

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Administratívne služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sťahovacie služby Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Prenájom hnuteľných ...

Fotografické služby Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výroba kakaa a výrobkov z kakaa. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť ...

Záložna Finančný leasing Donášková služba Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie solária Vydavateľské činnosti Montáž a demontáž lešení Prieskum trhu a verejnej mienky Predaj nápojov pomocou automatov Organizovanie voľného času detí Čistenie budov a upratovacie práce Prekladateľské a tlmočnícke ...

Fotografické služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Upratovacie práce Výroba suvenírov Fotografické služby Kopírovanie tlačív Leasingová činnosť Záznamy videokamerou Vedenie účtovníctva Administratívne práce Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľské a tlmočnícke služby Väzbový, kompezačný a ...

Prieskum trhu Grafický dizajn Kresličské práce Fotografické služby Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Demolácie a zemné práce Prenájom strojov a zariadení Automatizované spracovanie dát Upratovacie práce, čistenie budov Reklamná a vydavateľská činnosť Poskytovanie software - predaj na objednávku Inžinierska činnosť a ...

Reklamná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Kompletovanie hardwaru Sprostredkovanie dopravy Podnikateľské poradenstvo Zhotovovanie videozáznamov Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Požičiavanie a distribúcia videa Veľkoobchod s chemickými výrobkami Veľkoobchod a maloobchod s výrobkami ...