Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Skladovanie Prieskum trhu Reklamné činnosti Manažment a marketing Manipulácia s nákladom Výroba kožených odevov Výroba pracovných odevov Obchod so starožitnosťami Výroba pleteného ošatenia Distribúcia filmov a videozáznamov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba ostatného vrchného ošatenia Výroba textilných výrobkov a ...

Balenie padákov Fotografické služby Vykonávanie zoskokov padákom Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - inštruktor parašutizmu Kúpa ...

Skladovanie Opravy karosérií Počítačové služby Predaj pohonných hmôt Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Organizovanie kurzov a školení Reklamné a marketingové služby Kúpa a predaj motorových vozidiel Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov ...

Prieskum trhu Účtovnícke práce Poradenstvo v oblasti podnikania Obchod a sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Kontrola spôsobilosti a servis strojov a zariadení Výroba a opravy meradiel hmotnosti - váh a ich častí Projekt.technolog.časti stavieb,vr.súvis.staveb.prác a ...

Prekladateľské a tlmočnícke služby - anglický jazyk a francúzsky jazyk Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk a francúzsky jazyk Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Administratívne služby

Fotografické služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických

Kováčstvo Skladovanie Podlahárstvo Vulkanizácia Výroba obuvi Výroba teplomerov Maloobchod s kvetmi Reklamné činnosti Výroba bižutérie Komisionálny predaj Stavba člnov a lodí Vedenie účtovníctva Veľkoobchod s textilom Výroba hier a hračiek Výroba tovaru z plastov Výroba výrobkov z gumy Brúsenie a leptanie skla Farbenie látok a ...

Výskum trhu Premietanie filmov Upratovacie práce Reklamné činnosti Fotografické služby Poriadanie festivalov Účtovné aplikácie Úprava a tvorba filmov Vedenie účtovnej evidencie Výroba a distribúcia videa Prenájom motorových vozidiel Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Spracovanie internetových stránok Prenájom ...

Prevádzkovanie kina Fotografické služby Sprostredkovanie dopravy Reklamná a propagačná činnosť Konferenčný a informačný servis Sprostredkovanie v oblasti kultúry Organizovanie výstav, veľtrhov a trhov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie koncertov a hudobných ...

Balenie padákov Krajčírske práce Fotografické práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Inštruktor parašutizmu Sadové a terénne úpravy Výroba športového tovaru Prenájom hnuteľných vecí Vykonávanie zoskokov padákom Inzertná a reklamná činnosť Vykonávanie záhradníckych prác Automatizované spracovanie údajov Natáčanie a spracovanie ...

Výroba nábytku Premietanie filmov Reklamná činnosť Verejné obstarávanie Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Výkon činnosti stavebného dozoru Výroba odevov a odevných doplnkov Distribúcia filmov a videozáznamov Produkčná činnosť v oblasti videotvorby Činnosť kultúrnych a umeleckých zariadení Inžinierske činnosti a ...

Fotografické služby Maloobchod mimo riadnej predajne Reklamná a propagačná činnosť Prezentácia firiem a výrobkov verejnosti Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Organizovanie kurzov, školení a seminárov Maloobchod s použitým tovarom v predajniach Nahrávanie audiozáznamov so súhalsom autora Výroba jednoduchých výrobkov z dreva a ...

Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Organizovanie a zabezpečovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných ...

Murárstvo Výroba videa Hydroizolácie Videopožičovňa Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Zemné a demolačné práce Prípravné práce pre stavbu Upratovacie a čistiace práce Zhotovovanie reklamy pomocou PC Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov , strojných zariadení Sprostredkovanie obchodu, výroby ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Výroba videa Reklamná činnosť Propagačná činnosť Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo s výnimkou činnosti ekonomických, organizačných a účtovných poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Vedenie účtovníctva Spracovávanie záznamu zvuku a obrazu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Baliace služby Preklad nákladov Sadovnícke práce Sťahovacie služby Reprografické práce Sprostredkovanie dopravy Vydavateľské činnosti Čistenie fasád a budov Predaj software a hardware Prevádzkovanie parkoviska Demolačné a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Fotografické služby a práce Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované ...

Omietkarské práce Prezentácia firiem Spracovanie údajov Zásielkový predaj Fotografické služby Administratívne práce Tvorba grafických návrhov Sprievodca cestovného ruchu Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Poskytovanie dátových služieb Služby súvisiace s databázami Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a ...

Upratovacie práce Prípravné stavebné práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Zemné, búracie práce a demolačné práce Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba video-snímok pri spoločenských a kultúrnych podujatiach Montáž, ...

Natieračské práce Maliarske a natieračské práce Vykonávanie izolácií proti vlhkosti Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení Prípravné práce pre stavbu, zemné a demolačné práce Zhotovovanie videozáznamov pri kultúrno-spoločenských poduj. Montáž,opravy a údržba bleskozvodov dodávateľským spôsobom Obchodná činnosť s potravinárskym a ...

Záložne Výroba videa Premietanie filmov Reklamné činnosti Fotografické služby Vedenie účtovníctva Finančný a operačný leasing Sekretárske a kancelárske služby Distribúcia filmov a videozáznamov Požičiavanie videokaziet verejnosti Producentská činnosť v oblasti videotvorby Prenájom zábavných hier a športových potrieb Poradenská činnosť ...

Výroba videa Reklamná činnosť Spracovanie údajov Špedičná činnosť Colno-deklaračné služby Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Poskytovanie záruk za colné dlhy Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávacie služby spojené so správou nehnuteľností Prenájom ...

Finančný leasing Vydavateľské činnosti Prezentácia firiem verejnosti Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Reklamné a propagačné činnosti Producentská činnosť v oblasti videotvorby Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Spracovanie technickej a obchodnej dokumentácie Činnosť organizačných a ekonomických ...

Reklamná činnosť Vydávanie a predaj neperiodickej tlače Výroba a predaj nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov