Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Finančný leasing Upratovacie práce Spracovanie údajov Tvorba www stránok Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Prenájom automobilov a motocyklov Reklamné a propagačné činnosti Distribúcia filmov a videozáznamov Marketing v rozsahu voľnej ...

Manikúra Predaj na trhoch Masérske služby Reklamná činnosť Pohostinská činnosť Maloobchod mimo predajne Vydavateľské činnosti Prenájom nehnuteľností Vydávanie novín a časopisov Výskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Rozmnožovanie nahraných nosičov Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Prevádzkovanie informačnej ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Opravy armatúr Výskum a vývoj Baliace činnosti Výroba nástrojov Kresličské práce Fotografické služby Cestná osobná doprava Vydavateľská činnosť Výroba tovaru z plastov Frézovanie a sústruženie Výroba ventilov a armatúr Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovových konštrukcií Reklamné a ...

Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom Výroba náhradných dielov na stroje a zariadenia mimo vyhradených technických zariadení Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými ...

Odvírenie PC Výroba videa Predaj zábavnej pyrotechniky Sprostredkovanie obchodu a služieb Zálohovanie dát a súvisiace činnosti Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba a spracovanie digitálnej fotografie Požičiavanie videokaziet, PC a príslušenstva Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s ...

Služby súvisiace s databázami Spracovanie internetových stránok Čistenie budov a upratovacie práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Poradenská činnosť v oblasti záhradníctva Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Demolácie, zemné práce a pomocné stavebné ...

Sprostredkovanie dopravy Vedenie účtovnej evidencie Prevádzkovanie hudobného štúdia Poradenstvo v oblasti motorových vozidiel Ambulantný predaj v rozsahu voľných živností Požičiavanie, distribúcia videa a CD - nosičov Práce s motorovým vozíkom v rozsahu voľných živností Ozvučovanie verejných, spoločenských, kultúrnych a športových ...

Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Počítačové služby Fotografické služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Vydavateľská činnosť

Komisionálny predaj Filmovanie videokamerou Nákup a predaj kvetov,vencov Nákup a predaj suvenírov a keramiky Sprost.služieb spojených so zabezpeč. komplet.svadob.obradov Požičovňa svadob.,spoločen. šiat, oblekov,vienkov, doplnkov Predaj chemických prípravkov na ochranu rastlín, jedovatých látok a prípravkov a žieravín v maloobchode

Prieskum trhu Výstavníctvo Upratovacie práce Prevádzkovanie kina Fotografické služby Leasingová činnosť Vedenie účtovníctva Administratívne práce Vydavateľská činnosť Výroba internetových stránok Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Predaj hotových jedál bez prípravy Prekladateľské a tlmočnícke ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Výroba a distribúcia videa Výskum trhu a verejnej mienky Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Vydávanie časopisov periodických a neperiodických publikácií Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ...

Výroba videa Vydavateľská činnosť Výroba videofilmov - videoprogramov Predaj počítačovej grafiky a animácií Predaj počítačových programov na základe zmluvy s autormi Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Reklamná a propagačná činnosť - výroba televíznej a internetovej reklamy Automatizované ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Sprostredkovanie obchodu Maloobchod so zmiešaným tovarom Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Maloobchod s prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností

Maloobchod s klenotami Mechanické úpravy na zakázku Výkup zlatých a strieborných zlomkov Predaj a požičiavanie videokaziet a videa Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maloob.mimo predajne-drogéria,potr.,byt.doplnky,ovocie,zel., Maloobchod so zmiešaným tovarom v rozsahu voľnej živnosti

Fotografické služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

Vydavateľská činnosť Požičiavanie, distribúcia videa Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov ...

Faktoring a forfaiting Administratívne práce Vydavateľské činnosti Prenájom televízneho štúdia Reklamné a propagačné činnosti Výroba a distribúcia videofilmov Organizovanie kultúrnych podujatí Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Kopírovacie a rozmnožovacie služby Poradenská činnosť v ...

Reklamné činnosti Zásielkový predaj Fotografické služby Výskum trhu a verejnej mienky Vydávanie počítačovej literatúry Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Montáž, údržba a ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Výroba videozáznamov Maloobchod mimo riadnej predajne Nákup, predaj a servis výpočtovej techniky Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Správa, montáž a údržba počítačových sietí Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Organizovanie ...

Zváračské práce Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie obchodu Pomocné stavebné práce Sprostredkovanie služieb Kladenie zámkovej dlažby Práce so stavebnými strojmi Upratovacie a čistiace práce Výroba kovových konštrukcií Montáž plastových okien a dverí Požičiavanie videokaziet, DVD a CD Montáž sadrokartónových ...

Údržba zelene Grafické práce Aranžérske práce Fotografické služby Záhradnícke služby Reklamná a propagačná činnosť Výroba audiovizuálnych záznamov Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Kúpa tovaru na ...

Reklamné činnosti. Výroba videozáznamu Producentské činnosti Vydavateľské činnosti. Montáž a predaj žalúzií Sprostredkovateľská činnosť. Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod v rozsahu voľných živností. Veľkoobchod v rozsahu voľných živností. Technické služby súvisiace s produkciou video Technické služby súvisiace s ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Pohostinská činnosť Služby súvisiace s databázami Maloobchod s motorovými vozidlami Veľkoobchod s motorovými vozidlami Producentská činnosť v oblasti videotvorby Sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru a služieb Poskytovanie datových služieb - internetova čitáreň Technické služby súvisiace s produkciou ...

Výroba fotografie Výroba videofilmov Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maliarske, natieračské a sklenárske práce Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu voľných ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Vývoj v oblasti software Poskytovanie dátových služieb Služby súvisiace s databázami Spracovanie internetových stránok Distribúcia filmov a videozáznamov Prekladateľské a tlmočnícke služby Poskytovanie software so súhlasom autora Producentská činnosť v oblasti videotvorby Sprostredkovateľská činnosť v ...