Potřebujete pomoct s natáčením? Odborníci vám pomohou pořídit videozáznamy, virální videa, TV spoty, reklamní videa, instruktážní videa, dokumenty, znělky a mnoho dalšího. Střižná, ozvučovací, nahrávací a osvětlovací technika je samozřejmostí.

Richard Jurák
Společnost Richarda Junáka - JRLion nabízí služby jedinečného a kreativního foto - video. Vytváříme prezentace vaší firmy, služby nebo produktu. Zachycujeme Vaše emoce, vzpomínky či jakékoliv kulturní nebo sportovní události. Jsme partnerem realitních makléřů pro které vytváříme foto-videoprohlídky. Vy nám řeknete představu a my se postaráme o ...
Richard Jurák
Záložne Výroba videa Premietanie filmov Reklamné činnosti Fotografické služby Vedenie účtovníctva Finančný a operačný leasing Sekretárske a kancelárske služby Distribúcia filmov a videozáznamov Požičiavanie videokaziet verejnosti Producentská činnosť v oblasti videotvorby Prenájom zábavných hier a športových potrieb Poradenská činnosť ...

Výroba videa Reklamná činnosť Spracovanie údajov Špedičná činnosť Colno-deklaračné služby Prenájom motorových vozidiel Leasing spojený s financovaním Poskytovanie záruk za colné dlhy Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávacie služby spojené so správou nehnuteľností Prenájom ...

Fotografické služby Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Vývoj v oblasti software Poskytovanie dátových služieb Služby súvisiace s databázami Spracovanie internetových stránok Distribúcia filmov a videozáznamov Prekladateľské a tlmočnícke služby Poskytovanie software so súhlasom autora Producentská činnosť v oblasti videotvorby Sprostredkovateľská činnosť v ...

Spracovanie údajov Prieskum trhu a verejnej mienky Tlmočnícka a prekladateľská činnosť Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovoobrazových záznamov Poradenská ...

Reklamné činnosti Vydavateľské činnosti Výroba nosičov záznamu zvuku a obrazu Organizovanie kultúrno-spoločenských akcií Producentská činnosť v oblasti video-tvorby Distribúcia a predaj software so súhlasom autora Vydávanie nahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu Rozmnožovanie nahratých nosičov záznamu zvuku a obrazu Sprostredkovateľská ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Polygrafická výroba, sadzba ...

Spracovanie údajov Prieskum trhu a verejnej mienky Tlmočnícke a prekladateľské služby Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Rozmnožovanie nahraných nosičov zvukovoobrazových záznamov Poradenská a ...

Spracovanie údajov Fotografické služby Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Čistenie interiérov motorových vozidiel Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Výroba, oprava a úprava zdravotníckych pomôcok Montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t Osobná ...

Výčapy Sprostredkovateľská činnosť Výroba odevov a odevných doplnkov Výroba, požičiavanie a distribúcia videa Prevádzkovanie bufetov /v rozsahu voľnej živnosti/ Chemické čistenie tepelných energetických zariadení Prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom ...

Aranžérske práce Inzertná činnosť Fotografické služby Vydavateľské činnosti Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prekladateľské a tlmočnícke služby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Producentská ...

Vydavateľské činnosti Demolácia, zemné práce Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prieskumné a podzemné práce Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Rozmnožovanie nahraných nosičov Vydávanie nahraných nosičov zvuku Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maľovanie, lakovanie, sklenárske práce Prenájom ...

Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Prenájom a požičiavanie máradia a lešenia Výroba, inštalácia, opravy chladiarenských zariadení Výroba, inštalácia, oprava elektrických strojov a prístrojov Montáž, opravy, údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Pporadenská a konzultačná činnosť v oblasti vetracej, klimatizačnej a ...

Spracovanie údajov Fotografické služby Prenájom automobilov Sprostredkovanie výkonu služieb Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Kancelárske a sekretárske služby, reprografia a plotrovacie práce Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich ...

Spracovanie údajov Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Organizovanie kurzov, seminárov a školení Producentská činnosť v oblasti videotvorby Vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku Predaj nápojov a pochutín na priamu konzumáciu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Finančný leasing Komisionálny predaj Faktoring a forfaiting Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Predaj nosičov obrazu a zvuku Prenájom hnuteľného majetku Reklamná a propagačná činnosť Predaj mobilných telefónov a doplnkov Výroba, požičiavanie a distrubúcia videa Predaj nápojov alko - nealko na priamu konzumáciu Služby súvisiace s ...

Elektroinštalácie Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Výroba,inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov Nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu Nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu Montáž,opravza údržba klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Sprostredkovanie ...