Noviny a časopisy

(záznamy 1/25 z 165)  strana 1 / 7

Regionální noviny, týdeníky, periodické časopisy a magazíny, denní tisk, časopisy pro děti, zpravodaje, odborné magazíny a další tiskoviny – to vše jsou noviny a časopisy, které jsou vyráběny pomocí ofsetového, digitálního nebo velkoformátového tisku.Zves, s.r.o.

Zves, s.r.o.

Sprostredkovanie obchodu. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Oprava a údržba výpočtovej techniky. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom. Technické poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v ...

Z 45, s.r.o.

Z 45, s.r.o.

Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu ...

z-line, s.r.o.

z-line, s.r.o.

Finančný lízing. Zásielkový predaj. Účtovné poradenstvo. Administratívne práce. Prenájom hnuteľných vecí. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Ekonomické a organizačné poradenstvo. Navrhovanie a projektovanie počítačových sietí. Vydávanie periodických a neperiodických ...

Wibic, s.r.o.

Wibic, s.r.o.

Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť a prieskum trhu Správa a údržba počítačových sietí Ekonomické poradenstvo a administratívne služby Automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Poradenské služby ohľadne programov na ...

Wifimi, s.r.o.

Wifimi, s.r.o.

Upratovacie služby Inštalácia software Kopírovanie dokladov Vedenie účtovníctva Pranie a čistenie prádla Kosenie trávnatých plôch Prenájom motorových vozidiel Prenájom výpočtovej techniky Správa počítačových sietí Prevádzkovanie neverejného skladu Výroba odevov a odevných doplnkov Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Výroba ...

Wifinet, s.r.o.

Wifinet, s.r.o.

Prenájom hnuteľných vecí Tvorba internetových stránok Poskytovanie služieb databanky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Inštalácia, správa a údržba počítačových sietí Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Poskytovanie dátových služieb - internetová ...

Ultramed, s.r.o.

Ultramed, s.r.o.

Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov a školení Skladovanie tovarov s výnimkou verejných skladov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Truxter, s.r.o.

Truxter, s.r.o.

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Prenájom dopravných prostriedkov Automatizované spracovanie údajov Poradenská činnosť v oblasti reklamy a dizajnu Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Dizajnérska činnosť v rozsahu voľných živností Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Vydávanie periodických a ...

Trinid, s.r.o.

Trinid, s.r.o.

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Pomocné stavebné práce Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prenájom športového náradia Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Poskytovanie služieb internetom Reklamná a propagačná činnosť Výroba ...

Tristav, s.r.o.

Tristav, s.r.o.

Sklenárske práce. Upratovacie práce. Inzertná činnosť. Lízingové služby. Kopírovacie služby. Fotografické služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Prieskum trhu a verejnej mienky. Činnosť účtovných poradcov. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Požičiavanie strojov a zariadení. Vykonávanie ...

Toppres D.A., s.r.o.

Toppres D.A., s.r.o.

Sprostredkovanie obchodu. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi: zábavná pyrotechnika triedy II. a podtriedy T1. Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Teplan Architekt, s.r.o.

Teplan Architekt, s.r.o.

Reklamná činnosť. Fotografické práce. Poradenská činnosť v stavebníctve. Rozpočtové práce a kalkulácie stavieb. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Kontroly správnosti oceňovaných prác a iných podkladov. Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich ...

T & T Group, s.r.o.

T & T Group, s.r.o.

Administratívne práce. Reklamná a propagačná činnosť. Prenájom strojov, zariadení a tovaru osobnej spotreby. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Navrhovanie webových stránok a internetových aplikácií. Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu. Spracovanie videa počítačovou technikou so súhlasom ...

Systecom, s.r.o.

Systecom, s.r.o.

Fotografické služby Prenájom motorových vozidiel Tvorba internetových stránok Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Leasing dopravných prostriedkov Nákup a predaj ojazdených áut Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba spotrebnej a výpočtovej techniky Vydávanie periodickej a neperiodickej ...

Superwinch - navijáky, gps, s.r.o.

Superwinch - navijáky, gps, s.r.o.

Faktoring Forfaiting Inzertné služby Upratovacie práce Servis autonavijákov Vedenie účtovníctva Účtovné poradenstvo Administratívne práce Správa trhových miest Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Opravy cestných motorových vozidiel Ekonomické a organizačné poradenstvo Prevádzkovanie ...

Supply, s.r.o.

Supply, s.r.o.

Baliace činnosti Fotografické služby Inštalácia software Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Nahrávanie videokamerou Pomocné práce pre stavbu Predaj tabakových výrobkov Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maliarske a ...

Surf Point, s.r.o.

Surf Point, s.r.o.

Viazanie kníh. Kopírovacie služby. Fotografické služby. Factoring a forfaiting. Výroba drevených obalov. Prenájom motorových vozidiel. Automatizované spracovanie dát. Poskytovanie služieb internetom. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba elektrických strojov a prístrojov. Navrhovanie a správa internetových stránok. Poradenská činnosť v ...

Spektrum Pittner, s.r.o.

Spektrum Pittner, s.r.o.

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom. Organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľnej živnosti. Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Snow Sport Services, a.s.

Snow Sport Services, a.s.

Oprava bicyklov Montáž sadrokartónu Administratívne práce Servis športového náradia Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Organizovanie športových podujatí Výroba športového tovaru a náradia Prevádzkovanie športových zariadení Maliarske, natieračské a ...

SK - Linka, s.r.o.

SK - Linka, s.r.o.

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.

Settra, s.r.o.

Settra, s.r.o.

Autopožičovňa. Upratovacie služby. Faktoring a forfaiting. Pohostinská činnosť. Vedenie účtovníctva. Prenájom nehnuteľností. Prenájom motorových vozidiel. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Prevádzka športových zariadení. Reklamná a propagačná činnosť. Kancelárske a sekretárske služby. Prevádzkovanie ...

Salaš Detvan, s.r.o.

Salaš Detvan, s.r.o.

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Administratívne služby Prevádzkovanie strelnice Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Výroba mlynských výrobkov Služby požičovní Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Čistiace a upratovacie služby Spracovanie a konzervovanie, ...

Roman Varhaník - Benedetto

Roman Varhaník - Benedetto

Leasing Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Maliarske a natieračské práce Kopírovacie a rozmnožovacie služby Organizovanie kurzov, seminárov a školení Obsluha /vedenie/ cudzieho motorového vozidla Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Prenájom ...

Royal Invest, a.s.

Royal Invest, a.s.

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí Organizovanie školení, kurzov a ...

Rodof plus, s.r.o.

Rodof plus, s.r.o.

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie údajov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Poradenská činnosť v oblasti účtovníctva Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vypracovanie podnikateľských zámerov, marketingových plánov Vypracovanie žiadostí pre poskytnutie dotácií, úverov a ...

(záznamy 1/25 z 165)  strana 1 / 7