Regionální noviny, týdeníky, periodické časopisy a magazíny, denní tisk, časopisy pro děti, zpravodaje, odborné magazíny a další tiskoviny – to vše jsou noviny a časopisy, které jsou vyráběny pomocí ofsetového, digitálního nebo velkoformátového tisku.

Sprostredkovanie obchodu. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Oprava a údržba výpočtovej techniky. Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom. Technické poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Ekonomické a organizačné poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti Predaj na priamu ...

Finančný lízing. Zásielkový predaj. Účtovné poradenstvo. Administratívne práce. Prenájom hnuteľných vecí. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Ekonomické a organizačné poradenstvo. Navrhovanie a projektovanie počítačových sietí. Vydávanie periodických a neperiodických ...

Vedenie účtovníctva Marketingová činnosť a prieskum trhu Správa a údržba počítačových sietí Ekonomické poradenstvo a administratívne služby Automatizované spracovanie dát a súvisiace činnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Poradenské služby ohľadne programov na ...

Upratovacie služby Inštalácia software Kopírovanie dokladov Vedenie účtovníctva Pranie a čistenie prádla Kosenie trávnatých plôch Prenájom motorových vozidiel Prenájom výpočtovej techniky Správa počítačových sietí Prevádzkovanie neverejného skladu Výroba odevov a odevných doplnkov Pílenie, hobľovanie a impregnovanie dreva Výroba ...

Prenájom hnuteľných vecí Tvorba internetových stránok Poskytovanie služieb databanky Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Inštalácia, správa a údržba počítačových sietí Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Poskytovanie dátových služieb - internetová ...

Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov a školení Skladovanie tovarov s výnimkou verejných skladov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným ...

Vedenie účtovníctva Prieskum trhu a verejnej mienky Prenájom dopravných prostriedkov Automatizované spracovanie údajov Poradenská činnosť v oblasti reklamy a dizajnu Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Dizajnérska činnosť v rozsahu voľných živností Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Vydávanie periodických a ...

Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Administratívne práce Pomocné stavebné práce Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prenájom športového náradia Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Poskytovanie služieb internetom Reklamná a propagačná činnosť Výroba ...

Sklenárske práce. Upratovacie práce. Inzertná činnosť. Lízingové služby. Kopírovacie služby. Fotografické služby. Vedenie účtovníctva. Administratívne práce. Prieskum trhu a verejnej mienky. Činnosť účtovných poradcov. Automatizované spracovanie dát. Reklamná a propagačná činnosť. Požičiavanie strojov a zariadení. Vykonávanie ...

Sprostredkovanie obchodu. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi: zábavná pyrotechnika triedy II. a podtriedy T1. Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Reklamná činnosť. Fotografické práce. Poradenská činnosť v stavebníctve. Rozpočtové práce a kalkulácie stavieb. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Kontroly správnosti oceňovaných prác a iných podkladov. Obstarávanie stavebných prác a dodávok oprávnenej organizácie. Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich ...

Administratívne práce. Reklamná a propagačná činnosť. Prenájom strojov, zariadení a tovaru osobnej spotreby. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Navrhovanie webových stránok a internetových aplikácií. Poradenská činnosť v oblasti zdravého životného štýlu. Spracovanie videa počítačovou technikou so súhlasom ...

Fotografické služby Prenájom motorových vozidiel Tvorba internetových stránok Správa počítačových sietí Automatizované spracovanie dát Leasing dopravných prostriedkov Nákup a predaj ojazdených áut Reklamná a propagačná činnosť Nákup a predaj výpočtovej techniky Výroba spotrebnej a výpočtovej techniky Vydávanie periodickej a neperiodickej ...

Faktoring Forfaiting Inzertné služby Upratovacie práce Servis autonavijákov Vedenie účtovníctva Účtovné poradenstvo Administratívne práce Správa trhových miest Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Opravy cestných motorových vozidiel Ekonomické a organizačné poradenstvo Prevádzkovanie ...

Baliace činnosti Fotografické služby Inštalácia software Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Nahrávanie videokamerou Pomocné práce pre stavbu Predaj tabakových výrobkov Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maliarske a ...

Viazanie kníh. Kopírovacie služby. Fotografické služby. Factoring a forfaiting. Výroba drevených obalov. Prenájom motorových vozidiel. Automatizované spracovanie dát. Poskytovanie služieb internetom. Reklamná a propagačná činnosť. Výroba elektrických strojov a prístrojov. Navrhovanie a správa internetových stránok. Poradenská činnosť v ...

Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom. Organizovanie obchodno-predajných výstav, trhov a prehliadok v rozsahu voľnej živnosti. Organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej ...

Oprava bicyklov Montáž sadrokartónu Administratívne práce Servis športového náradia Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Organizovanie športových podujatí Výroba športového tovaru a náradia Prevádzkovanie športových zariadení Maliarske, natieračské a ...

Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností.

Autopožičovňa. Upratovacie služby. Faktoring a forfaiting. Pohostinská činnosť. Vedenie účtovníctva. Prenájom nehnuteľností. Prenájom motorových vozidiel. Prieskum trhu a verejnej mienky. Automatizované spracovanie dát. Prevádzka športových zariadení. Reklamná a propagačná činnosť. Kancelárske a sekretárske služby. Prevádzkovanie ...

Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu Administratívne služby Prevádzkovanie strelnice Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Výroba mlynských výrobkov Služby požičovní Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Čistiace a upratovacie služby Spracovanie a konzervovanie, ...

Leasing Upratovacie práce Vedenie účtovníctva Administratívne práce Maliarske a natieračské práce Kopírovacie a rozmnožovacie služby Organizovanie kurzov, seminárov a školení Obsluha /vedenie/ cudzieho motorového vozidla Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Prenájom ...

Prieskum trhu Faktoring a forfaiting Prenájom hnuteľných vecí Reklamná a propagačná činnosť Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností Prenájom nehnuteľností spojený s prenájmom hnuteľných vecí Organizovanie školení, kurzov a ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie údajov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Poradenská činnosť v oblasti účtovníctva Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vypracovanie podnikateľských zámerov, marketingových plánov Vypracovanie žiadostí pre poskytnutie dotácií, úverov a ...