Noviny a časopisy

(záznamy 1/25 z 178)  strana 1 / 8

Regionální noviny, týdeníky, periodické časopisy a magazíny, denní tisk, časopisy pro děti, zpravodaje, odborné magazíny a další tiskoviny – to vše jsou noviny a časopisy, které jsou vyráběny pomocí ofsetového, digitálního nebo velkoformátového tisku.Zsolt Ujlaky - Fach

Zsolt Ujlaky - Fach

Tlač novín Predaj na trhoch Spracovanie medu Donášková služba. Zámočnícke práce. Realitná kancelária. Sprostredkovanie obchodu Iný maloobchod mimo predajne Reklamno propagačné služby. Upratovacie a čistiace práce. Maliarske a natieračské práce. Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom Prípravné a demolačné práce na ...

Zoltán Moravčik - EuroGrátis

Zoltán Moravčik - EuroGrátis

Fotografické služby Výroba elektrických svietidiel Predaj výpočtovej techniky (hardware) Maloobchod s použitým tovarom-komisionálny tovar Poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware) Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača ...

Zemstav, s.r.o.

Zemstav, s.r.o.

Vydávanie kníh Vydávanie novín Prenájom vozidiel Reklamná činnosť Agentúrna činnosť Demolácia a zemné práce Výskum trhu a verejnej mienky Finančný a operačný leasing Sprostredkovateľská činnosť Veľkoobchod s uvedenými tovarmi Prenájom dopravných prostriedkov Nákup a predaj motorových vozidel Uskutočňovanie stavieb a ich ...

Zdenka Margová  Novinový stánok Toma

Zdenka Margová Novinový stánok Toma

Predaj na trhoch Ambulantný predaj Sprostredkovateľská činnosť Maloobch.s knihami,novinami,časopismi,pisac.a kancel.potreb. Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností: - konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ tabak.,papierenskými,filatelistickými výr.,upomienk.predmet.drobným spotr.tovarom,trvanl.potrav.výrobkami,nealko ...

z - Klas, s.r.o.

z - Klas, s.r.o.

Prenájom strojov, prístrojov, nástrojov, kancelárskych strojov, zariadení, elektronických zariadení na spracovanie údajov stavebných a poľnohospodárskych strojov a zariadení, prístrojov dopravných zariadení Sklenárske práce Čalúnnícke práce Leasingová činnosť Inžinierska činnosť Sprostredkovanie dopravy Demolácia a zemné práce Podnikateľské ...

WordArt, s.r.o.

WordArt, s.r.o.

Vedenie účtovníctva Sprievodca cestovného ruchu Vyučovanie anglického jazyka Vyučovanie francúzskeho jazyka Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie spoločenských podujatí Prekladateľské a tlmočnícke služby Producentská činnosť v oblasti videotvorby Vyučovanie nemeckého a španielskeho jazyka Vydávanie kníh, časopisov a periodických ...

Willy Tour, s.r.o.

Willy Tour, s.r.o.

Finančný leasing Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Výroba bytových doplnkov Výroba výrobkov z plastu Čistiace a upratovacie práce Omietkárske a lešenárske práce Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Prenájom stavebných strojov a zariadení Organizovanie kurzov, školení a ...

Vydavateľstvo Delfín, s.r.o.

Vydavateľstvo Delfín, s.r.o.

Upratovacie práce Reklamné činnosti Zásielkový predaj Faktoring a forfaiting Prenájom strojov a zariadení Skladovanie a uskladňovanie - neverejné Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Poskytovanie datových služieb - internetová čitáreň Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Východoslovenské tlačiarne, a.s.

Východoslovenské tlačiarne, a.s.

Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Výroba periodickej a neperiodickej tlače a ostatných polygrafických výrobkov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb Kúpa tovaru na účely ...

Viliam Oklamčák Oknet

Viliam Oklamčák Oknet

Kúpa tovaru za účelom jeho predaja: - konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / - iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod / § 33 písm. a zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení mimo tovarov uvedených v prílohe č. 2, 3 Spracovanie medu Realitné agentúry Reklamné činnosti Tvorba WEB stránok Činnosť ...

Vienala, s.r.o.

Vienala, s.r.o.

Inzertná činnosť Fotografické služby Polygrafická výroba Reklamná a propagačná činnosť Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Vydavateľská činnosť - periodická a neperiodická tlač Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora Poskytovanie software - výroba a predaj ...

V.O.Č. Slovakia, s.r.o.

V.O.Č. Slovakia, s.r.o.

Organizovanie výstav Faktoring a forfaiting Výskum verejnej mienky Leasing spojený s financovaním Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť reklamnej a inzertnej agentúry Organizovanie školení, seminárov, kurzov Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Virtuálny obchodný systém predaja tovaru a ...

Trusty, s.r.o.

Trusty, s.r.o.

Školiaca a lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba reklamných a propagačných materiálov v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Organizovanie kultúrnych, spoločenských, umeleckých a športových podujatí Prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb ...

Tomáš Tomaško - Aries

Tomáš Tomaško - Aries

Zámočníctvo Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba nábytku (neremeselná) Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Výroba iných výrobkov z dreva, výroba schodníc a lepeného polotovaru Maloobchod s knihami, novinami, časopismi, písacími a kancelárskymi potrebami

Tomi Centrum, s.r.o.

Tomi Centrum, s.r.o.

Oprava bicyklov Vedenie účtovníctva Servis športového náradia Komisionálny nákup a predaj Úprava zelene, kosenie trávy Čistiaci a upratovací servis Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Píliarska výroba a impregnácia dreva Organizovanie kurzov, seminárov a školení Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej ...

Titan Press, s.r.o.

Titan Press, s.r.o.

Vydavateľská činnosť Grafické spracovanie dát Výroba propagačných predmetov a ich predaj Distribučné služby /noviny, letáky, prospekty a reklamné predmety/ Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a reklamy Poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Maloobchod a veľkoobchod so všetkými ...

Študentské centrum, s.r.o.

Študentské centrum, s.r.o.

Výroba videa Baliace činnosti Preklad nákladov Kuriérske služby Reklamná činnosť Sťahovacie služby Donášková služba Propagačná činnosť Vedenie účtovníctva Výroba drevených paliet Upratovacie a čistiace práce Výskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské práce Organizovanie tanečných zábav Sprostredkovanie v oblasti ...

Šport Media Group, s.r.o.

Šport Media Group, s.r.o.

Spracovanie údajov Činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov - správa nehnuteľnosti na základe honoráru alebo kontraktu a obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu Pohostinská činnosť Výroba hier a hračiek Predaj na trhových ...

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Slovakia, s.r.o.

Škola manažmentu L. Rona Hubbarda Slovakia, s.r.o.

Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Výskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Rozmnožovanie nahraných nosičov Viazanie kníh a konečné spracovanie Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Vydávanie nahraných nosičov záznamu ...

Syscon, s.r.o.

Syscon, s.r.o.

Reklamná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Kompletovanie hardwaru Sprostredkovanie dopravy Podnikateľské poradenstvo Zhotovovanie videozáznamov Výskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Požičiavanie a distribúcia videa Veľkoobchod s chemickými výrobkami Veľkoobchod a maloobchod s výrobkami ...

Suntel SK, s.r.o.

Suntel SK, s.r.o.

Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne, kopírovacie a ...

Super X, s.r.o.

Super X, s.r.o.

Donášková služba Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na ...

Stanex Plus, s.r.o.

Stanex Plus, s.r.o.

Fotografické služby forfaiting a faktoring Prenájom nehnuteľnosti Podnikatelské poradenstvo zhotovovanie videozáznamov Výskum trhu a verejnej mienky Nákup a predaj nehnuteľností maliarske a natieračské práce poradenstvo v predmete podnikania Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb Vydávanie periodických a neperiodických ...

Spinat, s.r.o.

Spinat, s.r.o.

Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie solária Prieskum verejnej mienky Nákladná cestná doprava Sprievodca cestovného ruchu Informačné turistické centrum Nepravidelná autobusová doprava Poradenská a konzultačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Prekladateľské a tlmočnícke služby Reklamná, propagačná a inzertná ...

Slov-Imex, s.r.o. Import-Export

Slov-Imex, s.r.o. Import-Export

Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb Stáčanie prírodnej minerálnej a pitnej vody do fliaš Prípravné práce pre stavbu - demolácie a zemné práce Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Sekretárske služby a preklady vrátane tlmočníckych služieb Nákup a predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových ...

(záznamy 1/25 z 178)  strana 1 / 8