Regionální noviny, týdeníky, periodické časopisy a magazíny, denní tisk, časopisy pro děti, zpravodaje, odborné magazíny a další tiskoviny – to vše jsou noviny a časopisy, které jsou vyráběny pomocí ofsetového, digitálního nebo velkoformátového tisku.

Maloobchod s textilom Maloobchod s prístr.pre domácnosť Iné maloobchody so zmiešaným tovarom Maloobchod so zdravotnickými a ortopedickými výrobkami Maloobchod so všetkými druhmi tovarov, okrem vyhradených Maloobch.s knihami,novinami,časopismi,pisac.a kancel.potreb. Maloobch.so želez.tovar.,farbami,skl.tovar.,potr.pre kutilov Ubytovacie ...

Prieskum trhu Upratovacie práce Reklamné činnosti Donášková služba Prenájom automobilov Pohostinská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prevádzka športových zariadení Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Školiaca činnosť v rozsahu predmetu podnikania Vzdelávanie dospelých v rozsahu voľných živností Vydavateľská činnosť v rozsahu ...

Finančný lízing Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba výživových a vitamínových doplnkov Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Podnikanie v oblasti ...

Prieskum trhu Reklamná a propagačná činnosť Vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb Prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami Obstarávateľské služby služby spojené s prenájmom nehnuteľností Organizovanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľných ...

Skladovanie Kopírovacie služby Zhotovovanie webových stránok Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie športových podujatí Spracovanie údajov a grafický dizajn Organizovanie kurzov, školení a seminárov Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Prenájom spotrebného tovaru, ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Závodná kuchyňa Ubytovacie zariadenia Vydavatelské činnosti Maloobchod so zmiešaným tovarom Organizovanie vzdelávacích podujatí Výroba,požičiavanie, distribúcia videa Sprostredkovanie obchodu s zmiešaným tovarom Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk Odborné poradenské služby pre ...

Tvorba webových stránok Prenájom strojov a prístrojov Reklamná a propagačná činnosť Poskytovanie internetových služieb Nákup a predaj výpočtovej techniky Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Vydavateľská činnosť v rozsahu voľných živností Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení Poradenská služba k technickému vybaveniu ...

Reklamné činnosti Spracovanie údajov Fotografické služby Vedenie účtovníctva Výroba hroznového vína Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Producentská činnosť v oblasti videotvorby Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Vydavateľská ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Vydávanie kníh Faktoring a forfaiting Pohostinská činnosť Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Kancelárske a sekretárske služby Predaj nápojov na priamu konzumáciu Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Sprostredkovanie obchodu s drevom a ...

Vydavateľská činnosť Organizovanie školení a seminárov Výskum a vývoj v oblasti prírodných vied Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Podnikateľské poradenstvo v oblasti chovu zvierat Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, výroby a služieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Vedenie účtovníctva Verejné obstarávanie Vydavateľská činnosť Služby v oblasti informatiky Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Prekladateľské a tlmočnícke služby Poskytovanie služieb pracovnými strojmi a zariadeniami Reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače Agentúrna činnosť v oblasti kultúry, umenia, ...

Kopírovacie práce Vydavateľské činnosti Vedenie účtovnej evidencie Maloobchod s použitým tovarom Reklamná činnosť a marketing Spracovanie dát, služby dátových bánk, správa sietí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software Vydávanie, rozmnožovanie zvukových a ...

Sieťotlač Skladovanie Reklamné činnosti Polygrafický priemysel Vydavatelské činnosti Sprostredkovanie obchodu Vydávanie kníh a novín Podnikatelské poradenstvo Spracovanie ovocia a zeleniny Reklamná a propagačná činnosť Veľkoobchod s papierovým tovarom Výroba tovaru z papiera a lepenky Viazanie kníh a konečné spracovanie Sadzba a ...

Sprostredkovanie a výroba reklamy Polygrafické práce-výroba kníh, novín a tlačív Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v odbore papierenskeja polygrafickej výroby

Polygrafická výroba Vydavateľské činnosti Viazanie kníh a ich konečné spracovanie Výroba kancelárskych a školských potrieb z papiera Sprostredkovanie výroby, obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Spracovanie textových a obrazových predlôh (vizitiek) prostredníctvom výpočtovej techniky, skenerov

Zhotovovanie web stránok Prenájom hnuteľných vecí Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Reklamná a propagačná činnosť Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti Poradenská služba a dodávanie ...

Databanky Fotografické služby Vydavateľská činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie dát Reklamná a propagačná činnosť Distribúcia filmov a videozáznamov Rozmnožovacie a kopírovacie služby Výroba, požičiavanie, distribúcia videa Producentská činnosť v oblasti videotvorby Agentúrna ...

Vydavateľské činnosti - vydávanie kníh, novín, časopisov a iných periodických publikácií Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a bezmäsitých jedál na priamu konzumáciu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ...

Pohostinská činnosť Výroba tovaru z papiera a lepenky Viazanie kníh a konečné spracovanie Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Prenájom vzdušných dopravných prostriedkov Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Vydavatelské činnosti - neperiodické tlačoviny Zabezp.služieb,objednávok v oblasti polygraf.výroby Výroba káblových ...

Databanky Vydávanie kníh Vydávanie novín Reklamné činnosti Spracovanie údajov Kopírovacie služby Organizovanie kurzov Vedenie účtovníctva Sprostredkovanie dopravy Vydavateľské činnosti Prekladateľská činnosť Spracovanie grafických predloh Automatizované spracovanie dát Prenájom nebytových priestorov Služby súvisiace s ...

Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom Maloobch.s knihami,novinami,časopismi,pisac.a kancel.potreb. Predaj na trhoch-zelenina,ovocie,potraviny,nápoje,tabak. výr Sprostr.obchodu s potravinárským tovarom tabakovými výrob. Sprostr.obchodu s textilom, odevami,obuvou a koženým tovarom Sprostr.obchodu s nábytkom,zariad.a predm.pre ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Správa bytového a nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Obstarávanie služieb spojených so správou ...

Baliace činnosti Finančný leasing Upratovacie práce Kopírovacie služby Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Výroba káblov a vodičov Konečná úprava textílií Prenájom motorových vozidiel Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie ...