Regionální noviny, týdeníky, periodické časopisy a magazíny, denní tisk, časopisy pro děti, zpravodaje, odborné magazíny a další tiskoviny – to vše jsou noviny a časopisy, které jsou vyráběny pomocí ofsetového, digitálního nebo velkoformátového tisku.

Výroba drôteného tovaru Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Operačný a finančný leasing Požičiavanie videoprístrojov Prenájom priemyselného tovaru Skladovanie a preklad nákladov Lakovačské a sklenárske práce Maliarstvo a natieračské práce Výroba nealkoholických nápojov Prevádzkovanie hracích automatov Výroba ...

Databanky Skladovanie Reklamné činnosti Fotografické služby Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Brúsenie, leštenie kovov Konštruktérska činnosť Výroba metiel a kartáčov Prenájom hnuteľných vecí Výroba chemických vlákien Činnosť autorizovanej osoby Výroba syntetických vlákien Poradenstvo v oblasti ekonomiky Sekretárske služby ...

Obkladanie stien Vydávanie kníh Výroba nábytku Baliace činnosti Vydávanie novín Omietkárske práce Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľské činnosti Výroba športového tovaru Prenájom hnuteľných vecí Prípravne práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Finančný a operatívny leasing Prevádzka ...

Výroba cestovín Upratovacie práce Reklamné činnosti Pekárenská výroba Cukrárenská výroba Pohostinská činnosť Turistické ubytovanie Vydavateľská činnosť Prenájom nehnuteľností Mäsiarstvo - údenárstvo Služby pre osobnú hygienu Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba bicyklov, športového tovaru Obchodná ...

Vedenie účtovníctva Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Vydávanie kníh Vydávanie novín Reklamné činnosti Vydávanie časopisov Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Agentúrna činnosť, organizovanie kultúrnych podujatí a výstav

Vydavateľské činnosti Realizácia grafických návrhov Obchodné a sprostredkovateľské služby Reportážna a technická fotografia, reprodukčná fotografia Tlač novín, tlač kníh, viazanie kníh a konečné spracovanie, tlač prospektov, merkantilných tlačív, plagátov, pohľadníc, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predloh, tlač-ofset

Fotografické služby Vydavateľská činnosť Výroba výrobkov z papiera Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín Činnosť podnikateľských, ...

Tlač kníh Tlač novín Veľkoobchod s papierenským tovarom Viazanie kníh a konečné spracovanie Ofsetová tlač, sieťotlač, gumotlač

Výroba videa Upratovacie služby Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Grafické práce na počítači Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Správa nehnuteľností na základe kontraktu Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače Ubytovacie služby v rozsahu ...

Vydavateľská činnosť Geodetické a kartografické práce Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností obchodná č. - keramika, papier, knihy, tlačoviny obchodná č. - drogéria, papier, knihy, športové potreby tlač kníh, sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh Sieťo.gumotlač,chemigraf.stereotypia, galvanoplastika,ofset obchodná č. - keramika, ...

Tlač novín výroba pečiatok Marketingová činnosť Sprostredkovanie obchodu Prieskum trhu a verejnej mienky poltlač teplou fóliou,tampónova tlač obchodná činnosť s priemyselným tovarom obchodná činnosť s kancelárskym a polygrafickým tovarom sprac.fotopolymérov,rigilonov,kliše,graf.predlôh na počítači

Fotografické služby Prenájom automobilov Vedenie účtovníctva Prekladateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prevádzkovanie cestovnej kancelárie Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Faktoring Forfaiting Kováčstvo Porez dreva Stolárstvo Výroba nití Čalúnnictvo Výroba tapiet Úprava zelene Oprava bicyklov Výroba sviečok Tkanie textílií Výroba cestovín Odťahová služba Premietanie filmov Prenájom tržnice Upratovacie práce Armovačské práce Lešenárske práce Reklamná činnosť Tetovanie a pirsing Zváračské ...

Výroba dýh, paliet a podlažiek Maloobchod v rozsahu voľných živností Poradenská činnosť v rozsahu podnikania Montáž dielov pre automobilový priemysel Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí Výroba dielov a ...

Kopírovacie služby Polygrafické práce Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Reklamné, inzertné a propagačné činnosti Viazanie kníh, vydávanie kníh, časopisov a periodík Výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu Maloobchod mimo riadnej ...

Skladovanie Čistenie budov Vydávanie kníh Vydávanie novín Upratovacie práce Fotografické práce Vedenie účtovníctva Vydavateľské činnosti Pomocné stavebné práce Demolácie a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom strojov a prístrojov Maloobchod v ...

Vydávanie novín Reklamné činnosti Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií

Výškové práce Upratovacie služby Pomocné stavebné práce Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Vydávanie novín a časopisov Sprostredkovanie obchodu a služieb Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Prenájom stavebných strojov a zariadení Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Inžinierska činnosť v rozsahu voľných ...

Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Vydávanie kníh, novín, časopisov a periodických publikácií Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania Prednášková a lektorská činnosť v ...

Vydávanie kníh Výroba sviečok Preklad nákladov Tkanie textílií Vydávanie novín Výkopové práce Výroba cestovín Odťahová služba Upratovacie práce Armovačské práce Lešenárske práce Zváračské práce Obkladačské práce Spracovanie zemiakov Výroba košikárska Fotografické služby Kopírovanie tlačív Poskytovanie softwaru Vložkovanie ...

Databanky Predaj na trhoch Zásielkový predaj Sprostredkovanie obchodu Leasing spojený s financovaním Spracovanie údajov a súvisiace činnosti Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Vydávanie časopisov a periodických publikácií Školenia a kurzy týkajúce sa výpočtovej techniky Montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej ...

Ubytovanie Čalúnnictvo Výroba obalov Parkovacie služby Upratovacie práce Inzertná činnosť Poskytovanie software Vydavateľská činnosť Podnikatelské poradenstvo obchod s použitým tovarom Leasing strojov a zariadení Prenájom hnuteľných vecí Vedenie účtovnej evidencie Výroba stavebno - stolárska Automatizované spracovanie dát Prenájom ...

Výroba tovaru z korku Výroba hier a hračiek Sprostredkovanie dopravy Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Výroba tovaru z plastov Pomocné stavebné práce Prenájom nehnuteľností Prepisovanie písomností Výroba výrobkov z kože Výroba drevených brikiet Výroba pláteného tovaru Servis športových potrieb Čistenie fasád a ...

Lektorská činnosť Vydavateľská činnosť Výroba nosičov obrazu a zvuku Školiaca a poradenská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Automatizované spracovanie údajov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba, laboratárne spracovanie a premietanie filmov Organizovanie kultúrnych podujatí, kurzov a ...