Regionální noviny, týdeníky, periodické časopisy a magazíny, denní tisk, časopisy pro děti, zpravodaje, odborné magazíny a další tiskoviny – to vše jsou noviny a časopisy, které jsou vyráběny pomocí ofsetového, digitálního nebo velkoformátového tisku.

Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so správou ...

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Baliace činnosti Reklamné činnosti Veľtrhy a výstavy Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Oprava pracovných strojov Leasing strojov a zariadení Výskum trhu a verejnej mienky Natieračské a lakovnícke práce Konštrukčné práce v ...

Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu - činnosť v oblasti nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu živnosti voľnej Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Upratovacie práce Zváračské práce Fotografické služby Leasingová činnosť Faktoring a forfaiting Spilovanie drevnej hmoty Výroba drevených paliet Rozmnožovanie písomností Prenájom motorových vozidiel Montáž elektrických zariadení Reklamná a propagačná činnosť Výroba reziva a palivového dreva Predaj hotových jedál bez prípravy Prenájom ...

Odevná výroba Vydávanie kníh Vydávanie novín Reklamné činnosti Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Organizovanie seminárov Vydavateľské činnosti Prenájom nehnuteľností Prenájom motorových vozidiel Organizovanie kurzov a školení Sprostredkovanie obchodu a služieb Prevádzkovanie športových zariadení Veľkoobchod s kancelárskymi ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Nákup a predaj tabakových výrobkov a fajčiarských potrieb Nákup a predaj doplnkového sortimentu vhodného pre stánkový predaj Sprostredkovanie, predaj a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez ...

Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh Tlač novín, časopisov, kníh a iná periodická a neperiodická tlač Sieťotlač, gumotlač, chemigrafia, stereotypia, galvanoplastika atlač ofsetom Vydávanie novín, časopisov a iných periodických a neperiodickýchpublikácií Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Polygrafický priemysel Vydavateľstvá a tlač Vydavateľské činnosti Sprostredkovateľská činnosť Tlač kníh, brožúr, katalógov Sprostredkovanie služieb a výroby Viazanie kníh a konečné spracovanie Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh Sieťotlač, gumotlač, ...

Výroba pečiatok Komisionálny predaj Vedenie účtovníctva Vydavateľské činnosti Poskytovanie služieb internetom Reklamná a propagačná činnosť Prevádzkovanie cestovnej agentúry Prekladateľské a tlmočnícke služby Spracovanie grafických návrhov počítačom Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre ...

Požičovňa DVD Spracovanie údajov Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti

Sprostredkovanie obchodu Maloobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ Veľkoobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/ Veľkoobchod s papierenským tovarom, kancelárskymi a školskými potrebami, hračkami Predaj nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých ...

Predaj na trhoch Výroba pečiatok Maloobchod s textilom Výroba hier a hračiek Výroba drôtených výrobkov Prevádzka múzeí a galérií Vydávanie hudobných nosičov Poriadanie výstav a súťaží Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod mimo riadnej predajne Organizovanie kultúrnych akcií Maloobchod so zmiešaným tovarom Nákup a predaj výtvarných ...

Nákup tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj Maloobchod so zmiešaným tovarom Sprostredkovanie obchodu Maloobchod s koženým tovarom Maloobchod mimo riadnej predajne Veľkoobchod s ovocím a zeleninou Maloobchod s knihami,novinami,časopismi Sprostredkovanie obchodu s drevom a zeleninou Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a ...

Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov ma školení Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie kníh,novín,časopisov a iných periodických publikácií Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa ...

Predaj ovocia a zeleniny Predaj novín a časopisov Maloobchod s textilom a galantériou Sprostredkovanie obchodu s rozličným tovarom Maloobchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie Prevádzkovanie automatov na výdaj cukroviniek, cigariet, časopisov Prevádzkovanie automatov na teplé aj studené nealkoholické nápoje Výroba a predaj ...

Predaj novín, časopisov, cenín, tabakových výrobkov, drobný tovar Stánkový predaj ovocia, zeleniny, balených potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov, drogistického tovaru, drobného tovaru Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených ...

Databanky Kovoobrábanie. Reklamné činnosti Výroba nástrojov. Sprostredkovanie obchodu Sekretárske služby a preklady Veľkoobchod so stavebnými strojmi Veľkoobchod tovarom pre domácnosť Veľkoobchod so strojmi pre priemysel Veľkoobchod so stavebnými materiálmi Spracovanie dát a súvisiacej činnosti Frézovanie, sústruženie a obrábanie ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Výroba a distribúcia videa Výskum trhu a verejnej mienky Sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Vydávanie časopisov periodických a neperiodických publikácií Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ...

Čistenie budov Výskum a vývoj Reklamná činnosť Zásielkový predaj Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom výpočtovej techniky Maloobchod mimo riadnej predajne Sprostredkovanie predaja reklamy Automatizované spracovanie údajov Príprava a sprostredkovanie tlače Predaj dvojstopových motorových vozidiel Organizovanie kurzov, školení a ...

Skladovanie Výroba videa Vydávanie kníh Vydávanie novín Reklamné činnosti Fotografické služby Ostatné vzdelávania Iné kultúrne činnosti Sprostredkovanie obchodu Výskum trhu a verejnej mienky Sekretárske služby a preklady Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Leasing spojený s financovaním Požičiavanie, ...

Tlač kníh Tlač novín Ofsetová tlač Vydávanie kníh Vydávanie novín Reklamné činnosti Kopírovacie služby Polygrafický priemysel Vydavateľstvá a tlač Výroba hier a hračiek Vydavateľské činnosti Výroba tovaru z papiera a lepenky Viazanie kníh a konečné spracovanie Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Sprostredkovanie obchodu s ...

Masérske služby Distribúcia tlače Reklamné činnosti Maloobchod mimo predajne Vydavateľské činnosti Prevádzkovanie solárií Prenájom reklamnej plochy Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom strojov a prístrojov Organizovanie kurzov a školení Predaj nápojov na priamu konzumáciu Prevádzkovanie športových zariadení Podnikateľské poradenstvo ...

Reklamná činnosť Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie periodických a neperiodických publikácií Výroba, predaj nenahraných a požičiavanie nahraných nosičov zvuku alebo obrazu a zvuku Organizovanie poradenských, vzdelávacích a výcvikových akcií, kurzov a seminárov

Spracovanie údajov Vedenie účtovníctva Sprievodca cestovného ruchu Prenájom motorových vozidiel Výskum trhu a verejnej mienky Prenájom priemyselného tovaru Reklamná a propagačná činnosť Kancelárske a sekretárske služby Prekladateľská a tlmočnícka činnosť Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Vyučovanie v odbore cudzích ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Výskum trhu a verejnej mienky Kresličské a grafické práce Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti Spracovanie údajov prostredníctvom výpočtovej ...