Regionální noviny, týdeníky, periodické časopisy a magazíny, denní tisk, časopisy pro děti, zpravodaje, odborné magazíny a další tiskoviny – to vše jsou noviny a časopisy, které jsou vyráběny pomocí ofsetového, digitálního nebo velkoformátového tisku.

Spracovanie údajov Počítačová grafika Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Činnosti súvisiace s prevádzkou počítačov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Reprodukcia nahraných nosičov záznamu pre počítače Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Inžinierske činnosti a súvisiace technické ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Prenájom automobilov Montáž sadrokartónu Manipulácia s nákladom Skladovanie a uskladňovanie Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom strojov prístrojov a zariadení Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Inžinierske činnosti a súvisiace technické ...

Zvoz dreva Prieskum trhu Pilčícke práce Fotografické služby Podnikateľské poradenstvo Prekladateľské a tlmočnícke služby Činnosť odborného lesného hospodára Organizovanie kurzov, školení a seminárov Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Inžinierske činnosti a súvisiace technické ...