Regionální noviny, týdeníky, periodické časopisy a magazíny, denní tisk, časopisy pro děti, zpravodaje, odborné magazíny a další tiskoviny – to vše jsou noviny a časopisy, které jsou vyráběny pomocí ofsetového, digitálního nebo velkoformátového tisku.

Kovovýroba Zámočníctvo Reklamná činnosť Požičiavanie kníh Ekonomické poradenstvo Prenájom nehnuteľností Oprava motorových vozidiel Činnosť autorizovanej osoby Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Automatizované spracovanie dát Výskum a vývoj v oblasti dopravy Výkon činnosti stavebného dozoru Vydávanie časopisov a ...

Reklamné činnosti Inžinierska činnosť Prekladateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Činnosť autorizovanej osoby Prenájom nebytových priestorov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Publikačná činnosť - vydávanie odborného časopisu Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výskum a vývoj v oblasti mliekarenského a ...

Viazanie kníh Reklamné služby Fotografické služby Výroba videozáznamov Sprostredkovanie obchodu Vydávanie neperiodických publikácii Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Maloobchod v oblasti polygrafie,fotomateriálov a kníh

Šitie odevov Faktoring a forfaiting Administratívne práce Podnikateľské poradenstvo Prekladateľské a tlmočnícke služby Reklamná, propagačná a iná inzertná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Polygrafická výroba Grafické práce na PC Vydavateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Čistiace a upratovacie práce Predaj nápojov na priamu konzumáciu Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Výroba kotercov, voliér, búd pre zvieratá Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Organizovanie ...

Leasingová činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Organizovanie kurzov a školení Reklamná,propagačná a výstavnícka činnosť Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Administratívne,kopírovacie a rozmnožovacie práce Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Obstarávanie služieb spojených so ...

Organizačné poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Organizovanie kurzov, seminárov a školení Nákup a predaj výpočtovej a kancelárskej techniky Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí a výstav Poradenská činnosť v oblasti zdravého ...

Administratívne práce Sprostredkovanie obchodu Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Maloobchod-darčekové predmety,školské potreby,kozmetika Maloobchod -denná tlač, časopisy, tabak. výrobky, filatelistické známky, papierenské a upomienkové predmety

Reklamné činnosti Kopírovacia služba Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Montáž, opravy a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky Poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na ...

Reklamné činnosti Poriadanie školení Distribučná činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Iné vydávateľské činnosti Činnosť účtovných poradcov Viazanie kníh a konečné spracovanie Organizačné a ekonomické poradenstvo Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Sprostredkovanie obchodu v predmete podnikania Vydavatelské ...

Výskum trhu Realitná agentúra Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Ekonomické poradenstvo Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Sprostredkovanie nákupu, predaja ...

Reklamná činnosť Predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu Predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy Výroba cukrovej vaty Pohostinská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Kancelárske a sekretárske ...

Záložne Zámočníctvo Čistenie budov Odťahová služba Upratovacie práce Omietkárske práce Zváračské práce Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vydavateľské činnosti Výroba zámkov a kovania Výroba výrobkov z betónu Predaj v stánkoch na trhoch Prenájom hnuteľných vecí Vedenie motorových vozidiel Výroba drevených výrobkov Prenájom ...

Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností Nákup a predaj neperiodickej a periodickej tlače Organizovanie odborných manežerských seminárov, vzdelávacích akcií, spoločenských podujatí, kurzov a školení Propagačná činnosť Vydavateľská činnosť Reklamná a inzertná činnosť Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb) Predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariad. s kapacitou do 10 lôžok Vydavateľské činnosti Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Predaj nápojov na priamu ...

Upratovacie práce Reklamné činnosti Vedenie účtovníctva Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Predaj nápojov na priamu konzumáciu Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb Prenájom bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme ...

Realitná agentúra Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Prekladateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom reklamných plôch Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Montáž korkových tabúľ lepením Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Vydavateľská činnosť - periodická tlač, knihy Sprostredkovateľská ...

Databanky Administratívne práce Sprostredkovanie obchodu Vydavateľské činnosti Vedenie účtovnej evidencie Maloobchod s textilom a odevmi Automatizované spracovanie dát Maloobchod s knihami a tlačivami Výroba odevov a odevných doplnkov Tlač iná /tlačivá a publikácie/ Maloobchod s kozmetickými výrobkami Obchodná činnosť /okrem ...

Reklamné činnosti Tvorba videozáznamov Závodné stravovanie Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Organizovanie kurzov a školení Vyučovanie spoločenských tancov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nebytových priestorov, zariadení a predmetov Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Organizovanie ...

Záložne Upratovacie práce Upratovacie práce Sekretárske práce Spracovanie údajov Agentúrna činnosť Výroba hračiek a hier Sprostredkovanie obchodu Obchod so starožitnosťami Podnikateľské poradenstvo Prieskum trhu a verejnej mienky Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Iné služby ...

Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod s ovocím a zeleninou Iné služby polygrafického priemyslu Maloobchod s potravinami a pochutinami Maloobchod s obuvou a koženým tovarom Poriadanie spočenských hier s loptičkami Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Výroba drobných výrobkov z dreva a železa Veľkoobchod s drevom a stavebnými ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Výroba kovových konštrukcií Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Kopírovacie, reprografické práce na kopírovacích strojoch

Reklamná činnosť Spracovanie údajov Prenájom automobilov Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Distribučná činnosť Polygrafický priemysel Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Prieskum trhu - marketing Vydávateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom odstavných plôch Prenájom strojov a zariadení Činnosť ...

Reklamné činnosti Fotografické služby Sprostriedkovanie dopravy Inžinierska činnosť v doprave Grafické a reprografické činnosti Vydávanie neperiodických publikácií Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Organizačné a ekonomicé poradenstvo v doprave Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo Sprostredkovanie obchodu,reklamy,propagácie ...