Vyberte si z velké nabídky hudebních, zábavních, konverzačních anebo také dokumentárních rozhlasových anebo televizních stanic. Staňte se posluchači nebo diváky tuzemských i zahraničních stanic a sledujte tak živé televizní i radiové přenosy.

Fotografické služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ...

Vydavateľská činnosť Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu - činnosť v oblasti nehnuteľností Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu živnosti voľnej Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Poradenská činnosť v oblasti TKR /televíznych káblových rozvodov/ Prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov v zmysle §4 živnostenského zákona Sprostredkovanie obchodu Nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru formou maloobchodu

Výroba videa Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Vydávanie tlačovín - periodické a neperiodické publikácie

Reklamná činnosť Vydavateľská činnosť Výroba a distribúcia video Organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prevádzkovanie mestského informačného centra

Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti

Zásielkový predaj Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie počítačovej grafiky Grafické práce na počítači podľa predlohy Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Producentská činnosť v oblasti audiovizuálnej tvorby Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ozvučovanie kultúrnych a ...

Výroba videa Reklamná činnosť Propagačná činnosť Vydavateľská činnosť Sprostredkovateľská činnosť Podnikateľské poradenstvo s výnimkou činnosti ekonomických, organizačných a účtovných poradcov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému ...

Marketing Prieskum trhu Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť Činnosť účtovných poradcov Automatizované spracovanie dát Usporadúvanie výstav a veľtrhov Organizovanie školení a seminárov Poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky Prenájom spotrebného a priemyselného tovaru Montáž a ...

Prenájom strojov a zariadení Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Správa bytového, alebo nebytového fondu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Prenájom nehnuteľností vrátane bytového ...

Vykonávanie bytových stavieb Oprava,údržba a rekonštrukcia bytového fondu Prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva Správa bytov vo vlastníctve fyzických a právnických osôb

Elektroinštalatérstvo Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky Výroba. montáž a opravy elektrických zariadení Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Výroba zvukových záznamov /okrem činností v zmysle autorského ...

Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (relitná činnosť) Nákladná cestná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla Poskytovanie manažovaných (riadených) hostingových služieb IKT ( Informačno Komunikačných Technológií) Prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než ...

Reklamná činnosť Vydávanie a predaj neperiodickej tlače Výroba a predaj nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov

Reklamná činnosť. Služby videokamerou. Prieskum trhu a verejnej mienky. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Poradenská činnosť v oblasti komunikácie a styku s verejnosťou. Organizovanie kutlúrnych, vzdelávacích a spoločenských poduja- tí. Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti - výroba ...

Vydavateľská činnosť Požičiavanie, distribúcia videa Reklamná a propagačná činnosť Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom strojov a prístrojov ...

Finančný leasing Upratovacie práce Zásielkový predaj Fotografické práce Kopírovacie služby Konzultačná činnosť Vydavateľské činnosti Spracovanie dát a údajov Prípravné práce pre stavby Grafické práce na počítači Prieskum trhu a verejnej mienky Služby súvisiace s databázami Prenájom tovarov osobnej potreby Reklamná a propagačná ...

Automatizované spracovanie dát Reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Výroba zvukových záznamov (okrem činnosti v zmysle autorského zákona) v rozsahu voľnej ...

Sprostredkovanie obchodu Vydavateľské činnosti Podnikateľské poradenstvo Požičiavanie, distribúcia videa Reklamná a propagačná činnosť Prenájom iných strojov a prístrojov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu ...

Tvorba www stránok Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Grafické a kresličské práce Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamná a propagačná činnosť Výroba reklamy a reklamných predmetov Výroba suvenírov a darčekových predmetov Producentská činnosť v oblasti videotvorby Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie ...

Fotografické služby Počítačové služby Diskotekárska činnosť Vydavateľská činnosť Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Kúpa tovaru na ...

Inzertná činnosť Požičiavanie automobilov Výroba audio a video záznamov Reklamná a propagačná činnosť Prekladateľské a tlmočnícke služby Administratívne práce a sekretárske služby Kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti so súhlasom ...

Inzercia Výroba videa Agentúrne služby Reklamná činnosť Kopírovacie služby Vydavatelská činnosť Natáčanie videokamerou Sprostredkovateľská činnosť Automatizované spracovanie dát Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky Realitné služby,nákup a predaj nehnuteľností a ...