Vyberte si z velké nabídky hudebních, zábavních, konverzačních anebo také dokumentárních rozhlasových anebo televizních stanic. Staňte se posluchači nebo diváky tuzemských i zahraničních stanic a sledujte tak živé televizní i radiové přenosy.

Reklamná činnosť. Služby videokamerou. Prieskum trhu a verejnej mienky. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Poradenská činnosť v oblasti komunikácie a styku s verejnosťou. Organizovanie kutlúrnych, vzdelávacích a spoločenských poduja- tí. Nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti - výroba ...

Montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení. Montáž elektrických zariadení dodavateľským spôsobom. Organizovanie výstav zameraných na strojárstvo a elektrotechniku. Konzultačná a poradenská činnosť v elektrotechnike a strojárstve. Výroba, montáž a opravy zariadení v strojárstve mimo riadnej prevádzky. Vývojová a konštrukčná činnosť v ...