Vyberte si z velké nabídky hudebních, zábavních, konverzačních anebo také dokumentárních rozhlasových anebo televizních stanic. Staňte se posluchači nebo diváky tuzemských i zahraničních stanic a sledujte tak živé televizní i radiové přenosy.

Reklamné a inzertné činnosti Sprostredkovateľská činnosť Výroba,požičiavanie,distribúcia videa Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku Rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu Vydávanie časopisov a iných periodických publikácií Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu; Nakladanie s výsledkani tvorivej činnosti ...