Ostatní řemesla, jako košíkářství, kovotepectví, vypracovávání rodokmenů, sochařství, věštectví, zpracování kůže a kožešin, grafologické rozbory rukopisů a jiné manuální i rukodělné práce vyplňují mezeru mezi klasickými řemesly a průmyslovou výrobou.

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace s rastlinnou výrobou Stavebné kompletačné a dokončovacie práce Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečným spotrebiteľom - ...

Správa hnuteľného a nehnuteľného majetku iných osôb Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov Montáž, oprava, údržba, vodovodných a kúrenárskych ...

Počítačové služby Montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Skladovanie Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Cestná motorová doprava ...

Kuriérske služby Sťahovacie služby Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Výroba káblov s vodičov Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Maliarske a natieračské práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Výroba elektrických zariadení v rozsahu platného ...

Vykonávanie zváracích prác Čistiace a upratovacie služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu ...

Faktoring a forfaiting Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby súvisiace so skrášľovaním tela Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Dokončovacie stavebné ...

Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...

Sprostredkovanie dopravy Reklamná a propagačná činnosť Sprostredkovanie obchodu a služieb Krajčírstvo - zhotovovanie textilných výrobkov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Sieťotlač Výroba pečiatok Tlač novín a kníh Vydavateľská činnosť Viazanie kníh a knihárske práce Iné služby polygrafického priemyslu Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Sprostredkovanie obchodu podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov Poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafického ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie práce Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Izolatérstvo Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti (výroby) stavebníctva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Finančný leasing Sťahovacie služby Faktoring a forfaiting Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne ...

Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prevádzkovanie výdajne stravy Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby odevov Poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Pohostinská činnosť a ...

Autobazár Baliaca činnosť Omietkárske práce Prevádzkovanie záložne Tvorba grafických návrhov Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prieskum trhu a verejnej mienky Automatizované spracovanie dát Finančný a operatívny leasing Umelecká a agentúrna činnosť Montáž sadrokartónu, podkladov Služby verejných nosičov a ...

Výroba nábytku Upratovacie práce Montáž žalúzií Omietkárske práce Reklamná činnosť Montáž sadrokartónu Výroba tovaru z plastov Natieračské a maliarske práce Kancelárske a sekretárske služby Výroba drobných výrobkov z dreva Montáž nábytku z vopred vyhotovených dielov Poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov Sprostredkovanie ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Prípravné práce k realizácii stavby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Skladovanie Vedenie účtovníctva Čistiace a upratovacie ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených technických zariadení - ...

Počítačové služby Reklamné a marketingové služby Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Nástrojárstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ...