Ostatní řemesla, jako košíkářství, kovotepectví, vypracovávání rodokmenů, sochařství, věštectví, zpracování kůže a kožešin, grafologické rozbory rukopisů a jiné manuální i rukodělné práce vyplňují mezeru mezi klasickými řemesly a průmyslovou výrobou.

Tesárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Prenájom a požičiavanie hnuteľných vecí Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Administratívne služby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Pripravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností Reklamné činnosti Kladenie priemyselných podláh Sprostredkovateľská ...

Poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prenájom nehnuteľností spojený so službami osobitného charakteru - upratovacie služby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Prenájom ...

Murárstvo Tesárstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Výroba malty Pokrývačstvo Omietkárske práce Sprostredkovanie dopravy Prípravné práce pre stavbu Montáž solárnych kolektorov Výroba transportného betónu Maliarske a natieračské práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba výrobkov z betónu, sadry a ...

Zateplovanie budov Lešenárske práce Obkladačské práce Montáž okien a dverí Montáž sadrokartónov Kladenie zámkovej dlažby Zámočníctvo so zváraním Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Administratívne práce vrátane kopírovacích služieb Prípravné stavebné práce v rozsahu voľných ...

Tlač kníh Tlač novín Ofsetová tlač Vydávanie kníh Vydávanie novín Reklamné činnosti Kopírovacie služby Polygrafický priemysel Vydavateľstvá a tlač Výroba hier a hračiek Vydavateľské činnosti Výroba tovaru z papiera a lepenky Viazanie kníh a konečné spracovanie Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Sprostredkovanie obchodu s ...

Administratívne práce Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru ...

Povrchové úpravy kovov - pieskovanie a práškové nátery kovov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Výroba rozvádzačov NN do 1000 A pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických ...

Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Tlmočnícke a prekladateľské služby v jazyku nemeckom Organizovanie ...

Reklamná činnosť Polygrafická výroba Vydavateľská činnosť Veľkoobchod /v rozsahu voľných živností/ Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj

Skladovanie Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Projektovanie a konštruovanie ...

Podlahárstvo Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, ...

Mäsiarstvo Skladovanie Výroba kŕmnych zmesí Opravy pracovných strojov Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu, tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest. Kovovýroba Prenájom nehnuteľností Maloobchod mimo riadnej predajne Maloobchod s ovocím a ...

Oprava a montáž meracej a regulačnej techniky Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Vedenie účtovníctva Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Skladovanie Administratívne služby Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických ...

Murárstvo Prevádzkovanie pohrebísk Prevádzkovanie pohrebných služieb Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru a služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za ...

Počítačové služby Prenájom hnuteľných vecí Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Omietkarské práce Vedenie účtovnej evidencie Vykonávanie odťahovej služby Maliarske a natieračské práce Maloobchod mimo riadnej predajne Práca s vysokozdvižným vozíkom Kompletačné a dokončovacie práce Oprava a údržba motorových vozidiel Prenájom motorových vozidiel a motocyklov Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných ...

Kachliarstvo Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Skladovanie Prenájom hnuteľných vecí Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a ...