Ostatní řemesla, jako košíkářství, kovotepectví, vypracovávání rodokmenů, sochařství, věštectví, zpracování kůže a kožešin, grafologické rozbory rukopisů a jiné manuální i rukodělné práce vyplňují mezeru mezi klasickými řemesly a průmyslovou výrobou.

Preprava zbraní Preprava streliva Reprografické práce Špedičná činnosť Nákup a predaj streliva Vývoj, výroba streliva Znehodnocovanie streliva Prenájom motorových vozidiel Bezpečnostnotechnické služby Preprava zbraní /vojenskej techniky/ Preprava streliva /vojenskej techniky/ Nákup, predaj a požičiavanie zbraní Vývoj, výroba streliva ...

Sťahovacie služby Čistiace a upratovacie služby Prevádzkovanie čistiarne a práčovne Prevádzkovanie športových zariadení Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôb Prevádzkovanie ...

Vedenie účtovníctva Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely ...

Marketing a manažment Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa tovaru na účely ...

Skladovanie Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prevádzkovanie parkoviska Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb informátora Prípravné práce k realizácii stavby Baliace činnosti, manipulácia s tovarom Organizovanie kurzov, ...

Kúrenárske práce Reklamné činnosti Vodoinštalatérstvo Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prípravne práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Výroba, úprava a rozvod vody Maliarske a natieračské práce Kompletačné a dokončovacie práce Zámočníctvo a zváračské práce Dodávka a montáž oceľových konštrukcií Služby v oblasti ...

Ťažba dreva. Odťahová služba Výroba píliarska. Reklamné činnosti. Sprostredkovanie obchodu. Výroba drevených obalov. Podnikateľské poradenstvo. Prenájom motorových vozidiel Výroba, úprava a rozvod vody Maliarske a natieračské práce Prenájom strojov a prístrojov. Kompletačné a dokončovacie práce Výroba drobných výrobkov z ...

Omietkarské práce Fotografické služby Marketing a manažment Montáž sadrokartónu Montáž okien a dverí Prenájom motorových vozidiel Upratovacie a čistiace práce Prenájom strojov a prístrojov Záhradnícke a sadovnícke úpravy Výroba a montáž výrobkov z plastov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Maliarske, natieračské a sklenárske ...

Skladovanie Upratovacie práce Omietkarské práce Prevádzkovanie sauny Montáž sadrokartónu Správa trhových miest Manipulácia s nákladom Výroba farbív a pigmentov Servis športového náradia Prenájom strojov a prístrojov Predaj nápojov na priamu konzumáciu Organizovanie príležitostných trhov Prenájom stavebných strojov a ...

Sprostredkovanie obchodu. Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Veľkoobchod so zmiešaným tovarom. Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom. Maloobchod v rámci voľných živností/mimo drahých kovov/ Oprava strešných izolácií /okrem hlukových a tepelných izolácií/ Maloobchod mimo riadnej predajne v rámci voľných ...

Prenájom stavebných strojov a zariadení Maliarske, natieračské a lakovacie práce Interiérové a exteriérové úpravy stavieb Vodoinštalatérstvo z plastov a kurenárstvo Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Maloobchod mimo predajne v rozsahu voľných živností Mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe Výroba, instalácia, ...

Obrábanie kovov. Zváračské práce Pomocné stavebné práce. Čistiace a upratovacie služby Sprostredkovateľská činnosť. Maloobchod mimo riadnej predajne. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Neverejná cestná osobná doprava /do 8 osôb/. Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Dokončovacie ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Sekretárske práce Demolácie a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Predaj nápojov na priamu konzumáciu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba a montáž oceľových konštrukcií Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Výroba transportného betónu Činnosti v oblasti nehnuteľností Vodoinštalatérstvo a plynárenstvo Montáž,opravy kotlov a ústredného kúrenia Montáž, oprava, údržba elektrických ...

Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Opravy, vyhradených technických zariadení plynových Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcie a údržba vyhradených technických zariadení plynových Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Sprostredkovanie obchodu Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej ...

Stavebné cenárstvo Počítačové služby Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Údržba zelene Upratovacie práce Omietkárske práce Reklamné činnosti Zváračské práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Marketingové činnosti Montáž káblových rozvodov Sprostredkovateľská činnosť Činnosť ekonomických poradcov Činnosť organizačných poradcov Čistenie pozemných komunikácií Kompletačné a ...

Zásielkový predaj Fotografické služby Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Výroba strojov a zariadení Prípravné práce pre stavbu Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie kurzov a školení Zatepľovanie budov polystyrénom Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie internetových stránok Marketing v rozsahu ...

Sťahovacie služby Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických ...

Vodoinštalatérstvo. Plynoinštalatérstvo. Maloobchod mimo riadnej predajne. Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovanie obchodu /okrem jedov a žieravín/. Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž a opravy ústredného kúrenia /bez zásahu do elektrických častí/.

Administratívne služby Reklamné a marketingové služby Výroba a montáž tieniacej techniky Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž bezpečnostných dverí s menej ako 3-bodovým uzamykacím mechanizmom Nákladná cestná ...

Kopanie studní Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Projektovanie a konštruovanie ...

Murárstvo Čistenie kanalizačných systémov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho ...

Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maloobchod mimo riadnej predajne Maloobchod v rozsahu voľných živností Čistenie budov Výroba drobných výrobkov z dreva Izolácie stavieb proti zemnej vlhkosti Prípravné práce pre stavbu Upratovacie práce Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Sprostredkovanie obchodu Demolácia a ...