Ostatní řemesla, jako košíkářství, kovotepectví, vypracovávání rodokmenů, sochařství, věštectví, zpracování kůže a kožešin, grafologické rozbory rukopisů a jiné manuální i rukodělné práce vyplňují mezeru mezi klasickými řemesly a průmyslovou výrobou.

Sprostredkovanie obchodu Výroba odevov a odevných doplnkov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Požičovňa svadobných a spoločenských šiat Pohostinská činnosť v rozsahu voľných živností Montáž interiérových doplnkov, dekoratívnych tapiet a bordúr Cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do ...

Zámočníctvo Čistiace a upratovacie služby Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a ...

Prípravné práce pre stavby Čistiace a upratovacie práce Práce so zemnými mechanizmami Maliarske a natieračské práce Výroba elektrických zariadení Búracie, zemné a demolačné práce Prevádzkovanie neverejných vodovodov Povrchové úpravy ciest a komunikácií Prevádzkovanie neverejnej čističky odpadových vôd Montáž plastových okien v rozsahu ...

Murárstvo Výroba videa Hydroizolácie Videopožičovňa Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Zemné a demolačné práce Prípravné práce pre stavbu Upratovacie a čistiace práce Zhotovovanie reklamy pomocou PC Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Prenájom strojov , strojných zariadení Sprostredkovanie obchodu, výroby ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií Dokončovacie stavebné práce pri realizácii ...

Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Kuriérske služby Sťahovacie služby Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava Poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť Sprostredkovateľská činnosť ...

Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb v rozsahu reklamy Činnosť podnikateľských, ...

Skladovanie Vedenie účtovníctva Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Opracovanie drevnej ...

Izolatérstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Požičiavanie spoločenských šiat a doplnkov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným ...

Pedikúra Výskum trhu Zámočníctvo Výroba nástrojov Kozmetické služby Fotografické služby Sprostredkovanie dopravy Prevádzkovanie knižnice Výroba posteľného prádla Maliarske a natieračské práce Maloobchod mimo riadnej predajne Prenájom dopravných zariadení Reklamné a marketingové služby Výroba odevov a odevných doplnkov Výroba ...

Výroba kľúčov Čistiace a upratovacie služby Správa bytového a nebytového fondu Poskytovanie služieb v záhradníctve Prípravné práce k realizácii stavby Oprava a servis športových potrieb a náradia Zásielkový predaj v rozsahu voľných živností Poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností Predaj pyrotechnických výrobkov triedy II a ...

Prieskum trhu Podnikateľské poradenstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovanie obchodu a služieb, obstarávacie služby Priemyselné spracovanie dreva v rozsahu ...

Poskytovanie občerstvenia v rozsahu voľných živností Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov Prenájom nehnuteľností spojený so službami osobitného charakteru - upratovacie služby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Administratívne práce Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie služieb Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Kúpa tovaru ...

Povrchové úpravy kovov - pieskovanie a práškové nátery kovov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Výroba rozvádzačov NN do 1000 A pre objekty bez nebezpečenstva výbuchu Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických ...

Oprava a montáž meracej a regulačnej techniky Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických elektrických zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom ...

Zváračské práce Prenájom hnuteľných vecí Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Nákladná cestná doprava ...

Montáž roliet Montáž markíz Výroba žalúzií Tesnenie okien a dverí Výroba lamelových dverí Výroba sieťok proti hmyzu Montáž a servis žalúzií Montáž a servis lamelových dverí Montáž a servis sieťok proti hmyzu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod okrem koncesovaných živností Montáž okien v rozsahu voľných ...

Počítačové služby Podnikateľské poradenstvo Predaj výpočtovej techniky Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamné a marketingové služby Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Reprodukcia nahraných nosičov zvuku Oprava a údržba výpočtovej techniky Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ...

Murárstvo Izolatérstvo Hydroizolatérske práce Zemné a demolačné práce Prípravné práce pre stavbu Maliarské a natieračské práce Sprostredkovanie obchodu a služieb Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru ...

Fotografické služby Maloobchod a veľkoobchod Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Poskytovanie služieb v lesníctve Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve Úprava nerastov, ...

Počítačové služby Vedenie účtovníctva Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba odevov a odevných doplnkov Výroba a hutnícke spracovanie kovov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Kúpa ...

Maľovanie, lakovanie Výroba pracovných odevov Výroba iného vrchného ošatenia Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozshau voľných živností Tepelná, protiotrasová a zvuková izolácia Prípravné práce pre stavbu/zemné,výkopové,búracie/ Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov Vypracovanie dokumentácie a projektu stavebnej časti jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Kúpa tovaru na účely jeho ...