Geometrické plány, vytyčení hranic pozemku i základů stavby, zaměření přípojek inženýrských sítí, dokumentace realizace stavby a předprojekční zaměření pozemku. Bez těchto důležitých geodetických a geologických služeb se neobejde takřka žádná stavba.

Vodoinštalatérstvo Čistenie kanalizačných systémov Diagnostika kanalizačných potrubí Ochranné nástreky izolačných materiálov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Zhotovovanie videozáznamov potrubných systémov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Služby súvisiace s ...

Zámočníctvo Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Prenájom hnuteľných vecí Obchodná činnosť mimo koncesií Výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Vykonávanie tepelných a hlukových izolácií v rámci činnosti vzduchotechniky, klimatizácie, ...

Inžinierska činnosť Prípravné práce pre stavby Výkon činnosti stavebného dozoru Správa bytového a nebytového fondu Stavebné poradestvo a rozpočtovanie stavieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výskum a vývoj v oblasti prírodných a ...

Veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z laminátu Činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby, dopravné stavby Služby spojené s údržbou a servisom laminátových výrobkov Činnosť stavebného dozoru /pozemné stavby, dopravné stavby/ Výroba laminátových dopravných značiek na pozemných ...

Stavebníctvo Vykonávanie dopravných stavieb Inžinierska a konzultačná činnosť v investič.výstavbe Vykonávanie inžinierských stavieb(vrátane vybav.sídl.celkov) Činnosť vykonávaná banským spôsobom - projektovanie objektov, zariadení a prác, ktoré sú súčasťou bánskej činnosti a činnosti vykonávanej banským sposobom Činnosť vykonávaná banským ...

Reklamná a propagačná činnosť Podnikateľské poradenstvo v predmete činnosti Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Inžinierska činnosť a súvisiace technické poradenstvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Demolácie, zemné výkopové práce, príprava staveniska, terénne úpravy Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností

Podnikateľské poradenstvo Projektovanie pozemkových úprav Geodetické a kartografické práce Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti

Výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry okrem horskej vodcovskej činnosti - tréner futbalu (UEFA B Licencia) Výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15m, drobných stavieb a ich zmien Stavebné ...

Fotografické služby Montáž meracích prístrojov Automatizované spracovanie dát Poradenstvo v oblasti stavebníctva Poradenstvo v oblasti dopravy a energetiky Prieskum, skúšanie a diagnostika stavieb Podnikateľské poradenstvo,projektmanagement Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe Poradenstvo v oblasti ochrany životného ...

Výroba geofyzikálnych aparatúr a ich príslušenstva Veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s nekoncesovanými komoditami

Skladovanie Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba nástrojov Galvanizácia kovov Vedenie účtovníctva Brúsenie a leštenie kovov Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Údržba zelene,kosenie trávy Sprostredkovateľská činnosť Výroba kovových konštrukcií Maliarske a natieračské práce Reklamná a ...

Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Natieračské a maliarske práce Obchodná činnosť v oblasti potravín, ovocia a zeleniny Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Kreslišské kompletačné práce (projektovej dokumentácie) Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto ...

Inžinierska činnosť Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Činnosti v oblasti nehnuteľností Prenájom stavebných strojov a zariadení Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia ...

Videopožičovňa Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti Montáž sadrokartónových systémov Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Projektovanie a výsadba záhrad a interiérov a práce spojené s údržbou zelene Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a ...

Výčapy Stolárstvo Výroba pracovných odevov Prípravné práce pre stavbu Reklamná a inzertná činnosť Sprostredkovateľská činnosť Sprostredkovanie obchodu a výroby Predaj nápojov na priamu konzumáciu Výroba obuvi a kožennej galantérie Demolačné, zemné a výkopové práce Poriadanie tanečných zábav a diskoték Sprostredkovanie obchodu, výroby a ...

Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Maliarske, natieračské a lešenárske práce Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Kachliarstvo Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Výroba meracích, kontrolných, testovacích a navigačných ...

Fotografické služby Počítačové služby Preprava zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Úschová zbraní a streliva Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská ...

Záložne Realitná agentúra Čalúnnické práce Demolácia a zemné práce Obchod so starožitnosťami Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Poradenská činnosť v predmete podnikania Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Kancelárske a sekretárske služby (vrátane ...

Zváračské práce Administratívne služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Činnosť podnikateľských, organizačných a ...

Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému ...

Výroba nábytku Stolárske práce Sprostredkovanie dopravy Piliarske práce a zvoz dreva Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Maliarske, natieračské a lešenárske práce Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)

Klampiarstvo Zámočníctvo Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Výroba a predaj kovového tovaru Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Údržba a oprava motorových vozidiel Malobchod s nábytkom a bytovými doplnkami Maliarstvo, natieračské a sklenárske práce Dokončovacie, ...

Pneuservis Výroba brikiet Pilčické práce Zvaračské práce Lešenárske práce Reklamná činnosti Oprava a údržba, montáž a rekonštrukcia na elektrických zariadeniach skupiny E1, elektrické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov pre triedu objektov A, objekty bez nebezpečenstva výbuchu horľavých prachov, výbušnín, horľavých plynov ...