Geometrické plány, vytyčení hranic pozemku i základů stavby, zaměření přípojek inženýrských sítí, dokumentace realizace stavby a předprojekční zaměření pozemku. Bez těchto důležitých geodetických a geologických služeb se neobejde takřka žádná stavba.

Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Reklamné a marketingové služby Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení ...

Lešenárske práce Reklamné činnosti Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Maliarske a natieračské práce Pomocné a prípravné práce pre stavbu Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností Výroba, montáž a oprava stabilných a polostabilných hasiacich zariadení

Prenájom hnuteľných vecí Výkon činnosti stavbyvedúceho Reklamné a marketingové služby Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Dokončovacie ...

Ubytovacie služby Spracovanie údajov Inžinierska činnosť Obchod so zverou a zverinou Upratovacie a čistiace práce Organizovanie športových podujatí Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Obchod so spracovanými produktmi zveri (parožie, koža) Prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá Sprostredkovanie obchodu s ...

Fotografické služby Počítačové služby Administratívne služby Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Poradenská a konzultačná činnosť Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie ...

Finančný lízing Administratívne služby Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Reklamné a marketingové služby Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Služby súvisiace s počítačovým spracovaním ...

Ubytovacie služby Reklamná činnosť Pomocné práce na stavbe Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Zemné, kopáčske a búracie práce Výroba reklamy v rozsahu voľných živností Výškové práce vykonávané pomocou horolezeckej techniky Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu, prác, služieb a dopravy v rozsahu ...

Klampiarske práce Lešenárske práce Výroba malty a betónu Demolačné a zemné práce Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

Pomocné a prípravné práce pre stavbu Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov,piva,vína a ...

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a ...

Skladovanie Finančný leasing Faktoring a forfaiting Inžinierska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť Výroba strojov pre hospodárske odvetvia Reklamná, inzertná a propagačná činnosť Sprostredkovanie výroby, obchodu, dopravy a služieb Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov Výskum a vývoj v oblasti ...

Maloobchod a veľkoobchod so stavebnými hmotami a stavebnými výrobkami

Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Inžinierska a poradenská činnosť v oblasti stavebníctva Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb Inžinierska činnosť - obstarávanie technickej ...

Prípravné a pomocné práce na stavbe Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Rozvoz tovaru dodávkovým vozidlom v rozsahu voľných živností Predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov,koktailov,piva,vína a destilátov Predaj na priamu konzumáciu ...

Počítačové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poradenstvo v oblasti satelitnej a anténnej techniky Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Montáž, opravy a údržba televíznych a satelitných ...

Ťažba dreva ubytovacie služby obchod:elektro tovar Účtovnícke práce Inžinierska činnosť Píliarska drevovýroba obchod:odevy,obuv a textil Podnikateľské poradenstvo činnosť účtovného poradcu Automatizované spracovanie dát Sprostredkovanie obchodu a prác maliarske a natieračské práce Reklamné a marketingové služby obchod:drogistický a ...

Pomocné práce na stavbe Kladenie a lepenie kobercov. Maliarske a natieračské práce Demolácia a zemné kopačské práce Prekladateľská a tlmočnícka činnosť. Prieskum trhu v rozsahu voľných živností. Nákup, spracovanie a predaj textilného odpadu Reklamné činnosti v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností. Servis ...

Inžinierska činnosť Sprostredkovanie obchodu Geodetické a kartografické činnosti poradenská činnosť v oblasti obchodu Realitná činnosť - obchod s nehnuteľnosťami poradenská činnosť v oblasti stavebných prác sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva obchod s tovarom všetkého druhu, okrem živn.viazaných obchod s tovarom všetkého ...

Inžinierska činnosť Prípravné práce pre stavby Výkon činnosti stavebného dozoru Správa bytového a nebytového fondu Stavebné poradestvo a rozpočtovanie stavieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Výskum a vývoj v oblasti prírodných a ...

Inžinierska činnosť Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Činnosti v oblasti nehnuteľností Prenájom stavebných strojov a zariadení Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia ...

Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Počítačové služby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Vedenie ...

Výroba kovových konštrukcií a ich častí Výroba reklamy v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí Kalkulácie, oceňovanie a rozpočty stavebných prác Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Demolácie, ...

Pohostinská činnosť Ťažba a výroba kameniva Trhacie práce malého rozsahu Vykonávanie dopravných stavieb Poskytovanie ubytovacích služieb Vykonávanie priemyselných stavieb Vykonávanie inžinierských stavieb Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Montáž,opravy, údržba elektrických zariadení Letná a zimná úrdžba a čistenie pozemných ...

Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Maliarske, natieračské práce Oprava a údržba vysokozdvižných vozíkov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Prenájom motorových vozidiel a vysokozdvižných vozíkov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Oprava a montáž prídavných zariadení vysokozdvižných vozíkov

Prieskum trhu Upratovacie práce Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Vydavateľská činnosť Grafická reprografická činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Plnenie prázdnych atramentových kaziet Ubytovanie v rozsahu voľných živností Výroba, montáž a oprava mikrovlnných antén Montáž a oprava ...