Geometrické plány, vytyčení hranic pozemku i základů stavby, zaměření přípojek inženýrských sítí, dokumentace realizace stavby a předprojekční zaměření pozemku. Bez těchto důležitých geodetických a geologických služeb se neobejde takřka žádná stavba.

Predaj na trhoch Maľovanie, lakovanie Sprostredkovanie obchodu Strojné obrábanie kovov Výroba výrobkov z dreva Výroba metiel a kartáčov Prípravné práce pre stavbu Výroba nábytku (neremeselná) Výroba kovového tovaru, zváranie Výroba košov a prúteného tovaru Zámočnícka a zváračská výroba Navrhovanie a zariaďovanie interiérov Výroba ...

Zváranie Klampiarstvo Predaj na trhoch Utepľovanie interiérov Pomocné stavebné práce Demolácia a zemné práce Kompletizácia interiérov Montáž strešnej krytiny Maľovanie, lakovanie, nátery Maloobchod mimo riadnej predajne Výroba a montáž prvkov z dreva Výroba drevených obalov a paliet Výroba drobného kovového tovaru Výroba a montáž ...

Výroba káblov a vodičov Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Organizovanie kurzov a školení Dokončovacie práce na stavbách Činnosti v oblasti nehnuteľností Skladovanie, s výnimkou verejného skladu Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Ubytovacie služby v rozsahu voľnej ...

Murárstvo Klampiarstvo cestná nákladná doprava Zámočníctvo a zváračské práce Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Prípravné práce pre stavbu a zemné práce Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Maloobchod s rozličným tovarom mimo koncesovaných živností Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami ...

Fotografické služby Počítačové služby Preprava zbraní a streliva Prenájom hnuteľných vecí Úschová zbraní a streliva Reklamné a marketingové služby Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve Sprostredkovateľská ...