Kamenické práce zahrnují výrobu kuchyňských linek z kamene, výrobu parapetů, schodů, obkladů krbů a další úkony. Výroba a následné zpracování umělého a přírodního kamene, žuly, mramoru, vápence, pískovce a dalších materiálů je vždy na vysoké úrovni.

Kamenárske práce Výstavba, údržba, zimná údržba a správa miestnych a mestských komunikácií a verejných priestranstiev, údržba, výroba, montáž a demontáž zvislého a vodorovného dopravného značenia, čistenie kanalizačných vpustí a šachiet a dažďových kanalizácií. Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej ...

Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom Obchodná činnosť - letničiek, okrasných drevín, suvenírov, spotrebného a priemyselného tovaru, záhradkárskych potrieb. Veterinárna asanácia - odchyt túlavých zvierat vo verejnom záujme a ich zmárnenie, prípadne umiestnenie v karanténe s použitím ...

Kamenárske práce Reklamné činnosti Obkladačské práce Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Výroba betónu Demolácie, zemné práce Podnikateľské poradenstvo Výkopové, podzemné práce Prenájom motorových vozidiel Vykonávanie inžinierskych stavieb Vykonávanie priemyselných stavieb Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Sprostredkovateľská činnosť v ...

Výroba a montáž náhrobných pomníkov z umelého a prír.kameňa

Kamenárstvo Zemné práce Úprava zelene Búracie práce Písmomaliarstvo Výkopové práce Výroba cestovín Sklenárske práce Upratovacie práce Armovačské práce Lešenárske práce Zváračské práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Pohostinská činnosť Sprostredkovanie obchodu Sprostredkovanie výroby Pomocné stavebné práce Prenájom ...

Baliace činnosti Stolárske práce Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu Výroba výrobkov z papiera Reklamné a propagačné činnosti Automatizované spracovanie údajov Maliarske, lakovnícke a sklenárske práce Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Výroba,nákup a predaj drevených výrobkov Predaj a spracovanie prírodného kameňa a ...

Kamenárske práce Demolácie a zemné práce Vykonávanie stav.prác vo výškach horolezeckou technikou MO mimo riadnej predajne s potravinami a nápojmi MO mimo riadnej predajne s tovarom pre domácnosť

Kamenárske práce kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu

Upratovacie práce Omietkárske práce Reklamné činnosti Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Spracovanie prírodného kameňa Výroba cementového umelého kameňa Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Výroba iných produktov z betónu a cementu Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Pomocné stavebné práce v rozsahu voľných ...

Kamenárstvo Betonárske práce Čistiace a upratovacie práce Výroba stavebných prvkov zo sadry Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba terasových záhradných doplnkov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Spracovanie kameňa, pieskovanie kameňa a skla Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...

Počítačové služby Výroba výrobkov z betónu Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Poskytovanie služieb v lesníctve a ...

Čistenie kameňa Prenájom strojov a zariadení Výroba tekutých chemikálií Prenájom dopravných prostriedkov Plnenie nádob tekutými chemikáliami Organizovanie kurzov, školení a seminárov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Kamenárske práce Počítačové služby Výroba umelého kameňa Vedenie účtovnej evidencie Sprostredkovateľská činnosť Čistiace a upratovacie služby Práce s nakladacími mechanizmami Reklamná a propagačná činnosť Návrh a montáž kamenného obkladu Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľného a ...

Finančný leasing Asfaltérske práce Lešenárske práce Omietkárske práce Obkladačské práce Faktoring a forfaiting Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Vizážistické služby Manipulácia s nákladom Výroba a montáž krbov Osadzovanie okien a dverí Výroba pracovných odevov Podnikateľské poradenstvo Sušenie a impregnácia dreva Letná a zimná ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Murárstvo Kováčstvo Reklamná a propagačná činnosť Výroba kovových brán a prvkov na oplotenie Gravírovanie do kameňa, písmomaliarske práce Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb ...

Kamenárske a zámočnícke práce Maliarske, natieračské a zemné práce Vedenie účtovnej evidenice a administratívne práce Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok

Spracovanie prírodného kameňa - drvením, štiepením, triedením a lámaním Cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kachliarstvo Výroba krbov Murárske práce Pomocné stavebné práce Výcvik, chov a prenájom psov Maliarske a natieračské práce Zámočnícke a zváračské práce Výcvik jazdy na ...

Prenájom hnuteľných vecí Gravírovanie do kameňa, písmomaliarske práce Obklady stavieb prírodným alebo umelým kameňom suchým spôsobom - lepenie Výroba hrubej kamenárskej výroby (chodníky, nástupištné krajníky, medzníky, tvárnice) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za ...

Dlaždiace práce Obkladačské práce Pokladanie podlahových krytín Výroba piliarska a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných živnostíi Výroba a montáž kameniny pre stavebníctvo Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích ...

Štukatérstvo Pozlacovačstvo Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Operatívny leasing a leasing spojený s financovaním Spracovanie a montáž prírodného kameňa Kamenosochárstvo Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovacích živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných ohlasovacích živností Veľkoobchodná a ...

Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s odpadmi /mimo nebezpečných/ Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba kameniva pre stavebníctvo a drtenie kameňa Prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a nakladačov Výroba obrubníkov, betónových ...

Skladovanie Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností kamenárske práce - výroba a montáž výrobkov z prírodného a umelého kameňa Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane ...

Spracovanie kameňa Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti