Kamenické práce zahrnují výrobu kuchyňských linek z kamene, výrobu parapetů, schodů, obkladů krbů a další úkony. Výroba a následné zpracování umělého a přírodního kamene, žuly, mramoru, vápence, pískovce a dalších materiálů je vždy na vysoké úrovni.

Kováčstvo Kamenosochárstvo Spracovanie kameňa Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Požičiavanie a distribúcia videa a výroba videa Podnikateľské poradenstvo v oblasti výtvarného umenia Navrhovanie a zhotovovanie designerských modelov, reklám, navrhovanie nábytku a bytových doplnkov Reštaurovanie s ...

Murárstvo Upratovacie služby Zváračské práce Obkladačské práce Zemné a výkopové práce Úprava a rozvod pitnej vody Prípravné práce pre stavbu Zahradnícke a sadovnícke práce Búracie práce bez použitia výbušnín Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Vykonávanie jednoduchých stavieb a ...

- upratovacie práce - spracovanie údajov - verejné obstarávanie - prieskum trhu a verejnej mienky - obchodná činnosť - veľkoobchod a - prevádzka športových zariadení a maloobchod v rozsahu voľných živností - ubytovanie v rozsahu voľných živností - reklamné činnosti - výroba a šírenie reklamy zariadení slúžiacich k regenerácii a ...

Baliace práce. Kamenárske práce. Odťahová služba. Upratovacie práce. Prenájom nehnuteľností. Prenájom hnuteľných vecí. Prenájom motorových vozidiel. Prenájom strojov a prístrojov. Reklamná a propagačná činnosť. Poskytovanie leasingových služieb. Sprostredkovanie obchodu a služieb. Opravy cestných motorových vozidiel. Prevádzkovanie ...

Kamenárstvo Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kamenárstvo Kopačské práce Pomocné stavebné práce Sprostredkovateľská činnosť Predaj na trhoch, ambulantný predaj Výroba stavebných prvkov z betónu Paličské práce - rezanie kyslíkom Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou ...

Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu: stavebné prvky z betónu, obkladačky, dlaždice, tehly, prefabrikované nosníky z betónu, obrubníky, krajníky, betónové stĺpy, rúry, výroba transportného betónu, suché priečky so sadrovým povrchom vrátane pokrytých papierom, výroba malty, výroba omietkových zmesí Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a ...

Kamenárstvo Upratovacie práce Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prenájom motorových vozidiel Poskytovanie služieb cez internet Omietkárske a obkladačské práce Výroba odevov a odevných doplnkov Prenájom strojov a technických zariadení Služby v rámci lesníctva a ťažby ...

Záložne živnosťou Výcvik psov Finančný leasing Upratovacie práce Spracovanie údajov Zásielkový predaj Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Zhotovenie videozáznamov Obchod so starožitnosťami Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Prieskum trhu a verejnej mienky Veľkoobchod s odevami a ...

Murárstvo Záložňa Krajčírstvo Výroba malty Čistenie budov Obkladanie stien Výroba zmrzliny Výroba cestovín Ubytovacie služby Upratovacie práce Lešenárske práce Omietkárske práce Reklamné činnosti Prenájom automobilov Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie cukrárne Výroba drevených obalov Výroba výrobkov z ...

Kamenárske práce Rámovanie obrazov Sprostredkovanie výroby a dopravy Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností Výroba iných výrobkov z dreva /rezbárske práce, rezbárske výrobky/ Prenájom nehnuteľností s ...

Murárstvo Armovacie práce Zváračské práce Gravírovanie do kameňa Osadzovanie okien a dverí Vedenie motorového vozidla Montáž a demontáž lešení Upratovacie a čistiace práce Obkladanie stien suchým spôsobom Výroba a kladenie zámkovej dlažby Práce vykonávané strojnými mechanizmami Maliarske, natieračské a sklenárske práce Vykonávanie ...

Výroba terasa Murárske práce Kamenárske práce Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Spracovanie prírodného kameňa Výčap - predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu ...

Izolatérstvo Štukatérstvo Omietkárske práce Obkladačské práce Montáž sadrokartónu Čistenie fasád a pomníkov Maliarske a natieračské práce Výkon činnosti stavbyvedúceho Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Inžinierske činnosti a súvisiace technické ...

Prenájom motorových vozidiel Výroba pieskovcového obkladu Sprostredkovanie obchodu a služieb Opravy cestných motorových vozidiel Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba nestavebných produktov z cementu a betónu Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a subdodávok

Činnosť vykonávaná banským spôsobom : ťažba pieskov a štrkopieskov v korytách vodných tokov plávajúcimi strojmi vrátane úpravy a zušľachťovania týchto surovín vykonávaných v súvislosti s ich ťažbou, s výnimkou odstraňovania nánosov pieskov a štrkopieskov pri údržbe vodných tokov Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich ...

Obkladačské práce; Bezpečnostný technik Fotografické služby; Organizovanie výstav; Vedenie účtovníctva; Bezpečnostnotechnické služby Automatizované spracovanie dát; Reklamná a propagačná činnosť; Fotokopírovacie a rozmnožovacie služby; Sprostredkovanie informácií z internetu; Školiteľská činnosť v oblasti výpočtovej techniky; Výroba, ...

Sklenárske práce Vedenie účtovníctva Výroba cementového tovaru Vykonávanie trhacích prác Upratovacie a čistiace práce Maliarske, natieračské práce Kosenie a úprava verejnej zelene Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba a kladenie zámkovej dlažby Paletovanie prírodného, umelého kameňa Prevádzkovanie ...

Píliarska výroba. Sprostredkovanie obchodu. Výroba drevených obalov a paliet. Výroba jednoduchých bytových doplnkov z dreva. Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností. Spracovanie prírodného kameňa v rozsahu voľných živností. Vykonávanie zemných a demolačných prác pomocou mechanizmov v ...

Keramika Murárstvo Tesárstvo Podlahárstvo Štukatérstvo Pozlacovačstvo Výroba nástrojov Kúrenárske práce Výstavba zvažníc Obkladačské práce Vodoinštalatérstvo Zámočnícke práce Pohostinská činnosť Demolácia a zemné práce Pokrývačstvo, klampiarstvo Prípravné práce pre stavbu Výstavba a rekonštrukcia mostov Výroba betónu a malty - ...

Kamenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Ubytovanie Tesárske práce Klampiarske práce Lešenárske práce Pokrývačské práce Montáž sadrokartónu Výroba a montáž krbov Osadzovanie okien a dverí Požičiavanie hnuteľných vecí Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Betonárske a železobetonárske práce Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba a montáž plastových okien a ...

Spracovanie prírodného kameňa-výroba náhrobných pomníkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výroba malty Upratovacie práce Omietkárske práce Reklamná činnosť Montáž sadrokartónu Priemyselné čistenie Výroba drevených obalov Výroba brúsnych výrobkov Sprostredkovateľská činnosť Výroba ostatných výrobkov z dreva Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba stavebných prvkov zo sádry Ostatné stavebno-inštalačné práce Spracovanie a ...

Sprostredkovanie obchodu Obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne