Kamenické práce zahrnují výrobu kuchyňských linek z kamene, výrobu parapetů, schodů, obkladů krbů a další úkony. Výroba a následné zpracování umělého a přírodního kamene, žuly, mramoru, vápence, pískovce a dalších materiálů je vždy na vysoké úrovni.

Kamenarstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)

Zámočníctvo Výskum a vývoj Spracovanie kameňa Vedenie účtovníctva Demolácia a zemné práce Podnikatelské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Sprostredkovateľská činnosť Prekladanie nákladov, skladovanie Vývoz odpadu zo septikov a žúmp Maloobchodný predaj pohonných hmôt Prenájom stavebných strojov a zariadení Výroba betónových a ...

Spracovanie prírodného kameňa Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod ) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Prenájom strojov,prístrojov, nástrojov a zariadení: stavebného, dopravného, drevoobrábacieho, kovoobrábacieho charakteru, kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane príslušenstva a náhradných dielov, skladovacích a demolačných strojov a zariadení Finančný leasing Faktoring a forfaiting Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Podnikateľské ...

Sprostredkovanie obchodu, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti Prenájom strojov, prístrojov, zariadení, motorových a nemotorových vozidiel Podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb Neverejná osobná cestná motorová doprava ...

Kamenárstvo Búracie, zemné, výkopové práce-prípravné práce pre stavbu Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb a stavebníctva v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru ...

Výkop hrobov Výroba vencov kamenosochárské práce Prenájom nehnuteľností Maloobchod s uvedeným tovarom Prenájom strojov a zariadení Prevádzkovanie pohrebnej služby Prípravné práce pre stavbu - demolácia a zemné práce Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými ...

Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Spracovanie prírodného kameňa, vysekávanie písmen Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod / v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti / veľkoobchod / v rozsahu voľných živností

Výroba a montáž náhrobných pomníkov z umelého a prír.kameňa

Kamenárske práce Reklamné činnosti Obkladačské práce Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla

Kamenárstvo Betonárske práce Čistiace a upratovacie práce Výroba stavebných prvkov zo sadry Výroba stavebných prvkov z betónu Výroba terasových záhradných doplnkov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Spracovanie kameňa, pieskovanie kameňa a skla Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Podnikateľské poradenstvo v rozsahu ...

Skladovanie Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti Kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností kamenárske práce - výroba a montáž výrobkov z prírodného a umelého kameňa Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane ...

Čistenie pomníkov a budov Vedenie účtovnej evidencie Výroba textilných výrobkov Sprostredkovateľská činnosť Spracovanie prírodného kameňa Výroba a montáž kamenárskych výrobkov a pomníkov Organizovanie a usporadúvanie športových a spoločenských podujatí Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom Maloobchod ...

Búracie práce Reklamná činnosť Faktoring a forfaiting Propagačná činnosť Administratívne práce Prevádzkovanie parkoviska Prípravné práce pre stavbu Činnosť umeleckej agentúry Čistiace a upratovacie práce Výroba cementu, vápna a sádry Sprostredkovanie obchodu a služieb Výroba drobných výrobkov z dreva Maliarske, natieračské a sklenárske ...

Prevádzka športových zariadení a Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie výroby v rozsahu voľnej živnosti zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu Sprostredkovanie dopravy - služby dopravných agentúr Obchodná činnosť - veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností Predaj nealkoholických nápojov a ...

Baliace činnosti Dizajnérske práce Inzertná činnosť Fotografické služby Faktoring a forfaiting Vydavateľská činnosť Prenájom hnuteľných vecí Servis mobilných telefónov Servis športového náradia Vedenie motorových vozidiel Grafické práce na počítači Prenájom športového náradia Prieskum trhu a verejnej mienky Maliarske a natieračské ...

Kamenárstvo - výroba a montáž cementového tovaru a umelého kameňa

Predaj na priamu konzumáciu: - nealkoholických a priemyselne vyrábaných miečnych nápojov, koktailov,vína,piva,destilátov - zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy - tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k ...

- upratovacie práce - spracovanie údajov - verejné obstarávanie - prieskum trhu a verejnej mienky - obchodná činnosť - veľkoobchod a - prevádzka športových zariadení a maloobchod v rozsahu voľných živností - ubytovanie v rozsahu voľných živností - reklamné činnosti - výroba a šírenie reklamy zariadení slúžiacich k regenerácii a ...

Kamenárstvo Kopačské práce Pomocné stavebné práce Sprostredkovateľská činnosť Predaj na trhoch, ambulantný predaj Výroba stavebných prvkov z betónu Paličské práce - rezanie kyslíkom Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živnosti Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou ...

Výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu: stavebné prvky z betónu, obkladačky, dlaždice, tehly, prefabrikované nosníky z betónu, obrubníky, krajníky, betónové stĺpy, rúry, výroba transportného betónu, suché priečky so sadrovým povrchom vrátane pokrytých papierom, výroba malty, výroba omietkových zmesí Aranžovanie výkladov, viazanie kytíc a ...

Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Predaj v stánkoch na trhoch Reklamná a propagačná činnosť Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Spracovanie prírodného kameňa,vysekávanie písmen Sprostredkovanie obchodu , služieb a výroby v rozsahu voľnej ...

Fotografické služby Vedenie účtovníctva Výroba drevených obalov Kladenie zámkovej dlažby Čistiaci a upratovací servis Prieskum trhu a verejnej mienky Prevádzka športových zariadení Prenájom , požičiavanie automobilov Recyklovanie kovového odpadu a šrotu Montáž sadrokartónu, zateplovanie budov Prenájom stavebných strojov a ...

Marketing Faktoring a forfaiting Prenájom motorových vozidiel Prieskum trhu a verejnej mienky Výroba a montáž kamenárskych výrobkov Organizovanie kurzov, školení a seminárov Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie výroby a ...

Spracovanie prírodného a umelého kameňa Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti predmetu podnikania Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností, najmä s prírodným a umelým kameňom, výrobkami z kovu Kúpa tovaru na účely jeho predaja ...