Kamenické práce zahrnují výrobu kuchyňských linek z kamene, výrobu parapetů, schodů, obkladů krbů a další úkony. Výroba a následné zpracování umělého a přírodního kamene, žuly, mramoru, vápence, pískovce a dalších materiálů je vždy na vysoké úrovni.

Kamenárske práce Stavebná údržba komunikácií Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Prípravné práce pre stavbu v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Vedenie účtovníctva Reklamná a propagačná činnosť Spracovanie, úprava a montáž prírodného kameňa Administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Výroba, montáž a opravy konštrukcií strojov a prístrojov Výroba rezných a brúsnych ...

Kamenárstvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Balenie tovarov Čistenie fasád a pomníkov Spracovanie prírodného kameňa Výroba iných výrobkov z dreva Výroba výrobkov z betónu a sádry Tvarovanie a spracovanie plochého skla Výroba trvanlivých pekárenských výrobkov Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Uskutočňovanie jednoduchých ...

Upratovacie práce Omietkárske práce Reklamné činnosti Montáž sadrokartónu Vedenie účtovníctva Spracovanie prírodného kameňa Výroba cementového umelého kameňa Činnosti týkajúce sa telesnej pohody Výroba iných produktov z betónu a cementu Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Pomocné stavebné práce v rozsahu voľných ...

Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom Vypracovanie dokumentácie a projektu ...

Prenájom hnuteľných vecí Gravírovanie do kameňa, písmomaliarske práce Obklady stavieb prírodným alebo umelým kameňom suchým spôsobom - lepenie Výroba hrubej kamenárskej výroby (chodníky, nástupištné krajníky, medzníky, tvárnice) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za ...

Dlaždiace práce Obkladačské práce Pokladanie podlahových krytín Výroba piliarska a impregnácia dreva Maloobchod v rozsahu voľných živnostíi Výroba a montáž kameniny pre stavebníctvo Ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti Inžinierska činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovacích ...

Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Nakladanie s odpadmi /mimo nebezpečných/ Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Výroba kameniva pre stavebníctvo a drtenie kameňa Prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a nakladačov Výroba obrubníkov, betónových ...

Štukatérstvo Pozlacovačstvo Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Operatívny leasing a leasing spojený s financovaním Spracovanie a montáž prírodného kameňa Kamenosochárstvo Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných ohlasovacích živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných ohlasovacích živností Veľkoobchodná a ...

Záložňa Reklamná činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom motorových vozidiel Sekretárske služby a preklady Spracovanie prírodného kameňa Výroba a montáž kovových prefabrikátov pre stavby Výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí Výroba a montáž výrobkov z plastov pre stavebníctvo Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Kamenárstvo Izolatérstvo Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Prenájom a montáž lešenia Čistiace a upratovacie služby Maliarske a natieračské práce Reklamná a propagačná činnosť Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba keramických obkladov a dlažieb Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Podnikanie v oblasti nakladania s ...

Spracovanie prírodného kameňa Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Kamenárstvo Technik požiarnej ochrany Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Autorizovaný bezpečnostný technik Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Reklamné činnosti Spracovanie prírodného kameňa Výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďalším ...

Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kamenárstvo Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Podnikateľské poradenstvo Reklamná a propagačná činnosť Výroba výrobkov z umelého pieskovca Maloobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej ohlasovacej živnosti Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú ...

Reklamná činnosť Podnikateľské poradenstvo Preklad nákladov a skladovanie Rekonštrukcia a zakladanie parkov Sprostredkovanie obchodu a služieb Úprava kamenodlaždiarskych prvkov Dlaždiarske, obkladačské a murárske práce Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Výkon činnosti stavbyvedúceho - pozemné stavby (jednoduché ...

Reklamné činnosti Neremeselná výroba nábytku Maliarske a natieračské práce Spracovanie prírodného kameňa Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prípravné práce pre stavbu, demolácia a zemné práce Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Kúpa ...

Sprostredkovateľská činnosť Maloobchod v rozsahu voľných ohlasovaných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných ohlasovaných živností Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla Nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla Výroba, montáž a opravy cementového tovaru a umelého ...

Kamenárstvo Kopírovacie služby Pomocné stavebné práce Predaj komisionálneho tovaru Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v ...

Kamenárstvo Kopírovacie služby Pomocné stavebné práce Predaj komisionálneho tovaru Prenájom strojov a zariadení Prevádzkovanie relaxačného zariadenia Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností) Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným ...

Kováčstvo Kamenosochárstvo Spracovanie kameňa Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Požičiavanie a distribúcia videa a výroba videa Podnikateľské poradenstvo v oblasti výtvarného umenia Navrhovanie a zhotovovanie designerských modelov, reklám, navrhovanie nábytku a bytových doplnkov Reštaurovanie s ...

Kamenárstvo Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Záložne živnosťou Výcvik psov Finančný leasing Upratovacie práce Spracovanie údajov Zásielkový predaj Pohostinská činnosť Vedenie účtovníctva Manipulácia s nákladom Zhotovenie videozáznamov Obchod so starožitnosťami Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Prieskum trhu a verejnej mienky Veľkoobchod s odevami a ...