Kamenické práce zahrnují výrobu kuchyňských linek z kamene, výrobu parapetů, schodů, obkladů krbů a další úkony. Výroba a následné zpracování umělého a přírodního kamene, žuly, mramoru, vápence, pískovce a dalších materiálů je vždy na vysoké úrovni.

Štiepanie kameňa Omietkárske práce Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Maliarske, natieračské a sklenárske práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Demolácie, zemné práce a prípravne práce pre stavbu Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným ...

Kamenárske práce Revízia elektrických zariadení Montáž, údržba elektrických zariadení Vykonávanie bytových a občianskych stavieb Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj Vykonávanie výškových prác pomocou horolezeckej techniky Sprostredkovanie obchodu mimo činností vyžadujúcich zvláštne povolenie

Kováčstvo Skladovanie Podlahárstvo Vulkanizácia Výroba obuvi Výroba teplomerov Maloobchod s kvetmi Reklamné činnosti Výroba bižutérie Komisionálny predaj Stavba člnov a lodí Vedenie účtovníctva Veľkoobchod s textilom Výroba hier a hračiek Výroba tovaru z plastov Výroba výrobkov z gumy Brúsenie a leptanie skla Farbenie látok a ...

Reklamné činnosti Výroba obalov z plastov Podnikateľské poradenstvo Skladovanie a uskladňovanie Prieskum trhu a verejnej mienky Spracovanie prírodného kameňa Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Stáčanie prírodnej minerálnej vody a výroba ...

Kamenárske práce Demolácie a zemné práce Vykonávanie stav.prác vo výškach horolezeckou technikou MO mimo riadnej predajne s potravinami a nápojmi MO mimo riadnej predajne s tovarom pre domácnosť

Čalúnnictvo Kovoobrábanie Zámočníctvo Stolárske práce Výroba nástrojov Omietkárske práce Reklamná činnosť Maloobchod s odevami Maloobchod s textilom Pohostinská činnosť Veľkoobchod s textilom Výroba tovaru z plastov Výroba drevených obalov Obchod so starožitnosťami Prenájom hnuteľných vecí Výskum trhu a verejnej mienky Čistiace a ...

Pohostinská činnosť /závodná kuchyňa/ Výroba transportného betónu/betónová zmes/ Vedľajšia činnosť v doprave-vývoz fekálií Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Spracovanie prírodného kameňa-výroba brizolitu Nákup a predaj poľnohospodárskych produktov a zvierat.

Výroba pečiatok Výroba umelého kameňa Sprostredkovateľská činnosť Spracovanie prírodného kameňa Služby polygrafického priemyslu Propagačné a reklamné činnosti Viazanie kníh a konečné spracovanie Sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh Poradenská činnosť v rozsahu voľných živností Výroba drobných výrobkov úžitkového a ozdobného ...

Hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kamenárske práce Sprostredkovateľská ...

Kamenárstvo Sprostredkovanie obchodu Prenájom nehnuteľností Maloobchod s tuhými palivami Prenájom motorových vozidiel Maloobchod /v rozsahu voľných živností/ Veľkoobchod /v rozsahu voľných živností/ Organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok Maloobch.se zmieš.tovar.hlavne ...

Zemné práce Štiepenie kameňa Omietkárske práce Montáž sadrokartónu Maliarske a natieračské práce Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Prípravne práce pre stavbu v rozsahu voľnej živnosti

Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maloobchod v rozsahu voľných živností Prevádzkovanie cintorínov a krematórií Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Maliarske, natieračské a sklenárske práce Spracovanie prírodného kameňa - kamenárske práce Prípravné práce pre stavbu v rozsahu ...

Spracovanie prírodného medu a včelieho vosku Poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení Výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá Brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov Skladovanie a uskladňovanie s výnimkou verejného skladu Demolácie, búracie práce a prípravné práce pre ...

Reklamné činnosti Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Spracovanie prírodného kameňa Prevádzkovanie pohrebnej služby Zámočnícke,zváračské práce Pohrebná služba vrátane prepravy zosnulých Výroba cementového tovaru a umelého kameňa Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej ...

Výroba terasa Murárske práce Kamenárske práce Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Spracovanie prírodného kameňa Výčap - predaj piva, vína, destilátov a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu ...

Prenájom motorových vozidiel Výroba pieskovcového obkladu Sprostredkovanie obchodu a služieb Opravy cestných motorových vozidiel Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Výroba nestavebných produktov z cementu a betónu Staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a subdodávok

Kamenárstvo Prípravné práce k realizácii stavby Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Spracovanie prírodného kameňa-výroba náhrobných pomníkov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

Výskum trhu Reklamné činnosti Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Maloobchod mimo riadnej predajne Výroba a montáž umelého kameňa Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prenájom strojov, prístrojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Výroba a montáž výrobkov z betónu, cementu a ...

Sprostredkovateľská činnosť Spracovanie prírodného kameňa Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností

Konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podzemné staviteľstvo - výkon činnosti stavbyvedúceho Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Podzemné staviteľstvo - činnosť vykonávaná banským spôsobom Prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené Upratovacie práce Leasingová ...

Kamenárske práce Inzertná činnosť Reklamná činnosť Leasingová činnosť Prieskum trhu a verejnej mienky Organizovanie jednodňových výletov Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Ubytovacie služby v rozsahu voľných živností Činnosť organizačných a ekonomických poradcov Poradenská činnosť v rozsahu ...

Terénne úpravy Prípravné práce pre stavbu Brúsenie a ostrenie nástrojov Výroba nábytku a výrobkov z dreva Dodávka a montáž náhrobných kameňov Kamenárska výroba a spracovanie kameňa Maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností

Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Výroba výrobkov z betónu a cementu Renovácia podláh - čistenie, brúsenie a lakovanie Predaj, údržba a oprava motorových vozidiel, predaj pohonných hmôt Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ...

Kamenárstvo Čistenie budov Terénne úpravy Stolárska výroba Vedenie účtovníctva Prevádzkovanie pohrebiska Prevádzkovanie pohrebnej služby Maloobchod v rozsahu voľných živností Veľkoobchod v rozsahu voľných živností Demolácie a zemné práce - bez použitia výbušnín Výroba výrobkov z dreva v rozsahu voľných živností Podnikateľské poradenstvo ...