Komplexní klempířské a pokrývačské práce zahrnují pokládku střech, opravy a rekonstrukce střech, výměny střešních krytin, hydroizolace a zateplení, instalace hromosvodů, montáže okapů, oplechování střech, montáže venkovních parapetů, zákryvek, říms a lišt.

Břidlicová a prejzová střecha pro jedinečný vzhled domu
Břidlicové a prejzové krytiny na střechy nových či historických budov odborně položí kvalifikovaní odborníci ze společnosti Střechy VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o. z Průhonic. Nejen členitý charakter střech památkových objektů, ale i rovné střechy novostaveb vyžadují kvalitní materiál, širokou škálu odstínů, odolnost, dlouhou životnost a tepelnou i zvukovou ...
Břidlicová a prejzová střecha pro jedinečný vzhled domu
Pilčické práce Porez drevnej hmoty Približovanie dreva Výkon činnosti stavbyvedúceho Prevádzkovanie lyžiarskych vlekov Výkon činnosti stavebného dozoru Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Služby v rámci lesníctva a ťažby dreva Prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností Demolácie, búracie ...

Murárstvo Tesárstvo Klampiarstvo Pokrývačstvo Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom Prípravné práce k realizácii stavby Ochranné nástreky izolačných materiálov Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Murárské práce Stolárske práce Klampiarske práce Lešenárske práce Zváračské práce Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Maliarske a natieračské práce Inštalatérske práce - vodár, kúrenár Montáž sadrokartonových priečok a podhľadov Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov Obchodná činnosť v ...

Murárstvo Stolárstvo Klampiarstvo Pokrývačstvo Zámočníctvo Vedenie účtovníctva Prenájom hnuteľných vecí Prieskum trhu a verejnej mienky Čistiace a upratovacie služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Vykonávanie ...

Murárstvo Klampiarstvo Pokrývačstvo Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení Služby súvisiace s ...

Zámočnícke práce Montáž sadrokartónu Výsadba a úprava zelene Podnikateľské poradenstvo Sekretárske a administratívne práce Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi Organizovanie kurzov,školení a seminárov Prenájom športových potrieb a zariadení Výroba kovových konštrukcií a ich častí Montáž a opravy meracej a regulačnej ...

Montáž a demontáž lešenia a pracovných plošín Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Maliarske, natieračské, sklenárske a tapetovacie práce Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ...

Tesárstvo Klampiarstvo Izolatérstvo Pokrývačstvo Čistiace a upratovacie práce Montáž slnečných kolektorov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských ...

Stolárstvo zámočníctvo Kúrenárske práce Vodoinštalatérstvo Vedenie účtovníctva sprostredkovanie obchodu Prevádzkovanie parkovísk Práce stavebnými strojmi pokrývačstvo,klampiarstvo čistenie fasád a pomníkov Činnosť účtovných poradcov vykonávanie dopravných stavieb Preškolenie a skúšky zváračov vykonávanie priemyselných stavieb Odborné ...

Zámočníctvo maliarske a natieračské práce opravy a údržba striech, klampiarske práce zemné,betonárske,dlaždičské a izolatérske práce Obchod s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľných živností Sprostredkovanie obchodu,služieb a prác v rozsahu voľných živností

Zváračské práce Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Sprostredkovateľská činnosť Maliarske a natieračské práce Tesnenie panelových stykov z pracovnej plošiny Montáž sadrokartónových priečok a podhľadov Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo ...

Klampiarstvo Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Podnikateľské poradenstvo Prenájom strojov a prístrojov Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Reklamná, propagačná a inzertná činnosť Sprostredkovateľská činnosť v rozsau voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom ...

Zemné a demolačné práce Prípravné práce pre stavbu Opravy vyhradených technických zariadení elektrických Prenájom hnuteľných vecí, elektrických strojov a prístrojov Sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností Poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača /software/ Montáž, rekonštrukcia a údražba vyhradených ...

Čalúnnictvo Výroba nábytku Píliarska výroba Stolárska výroba Zváračské práce Demolácie a zemné práce Sušenie dreveného reziva Neremeselná výroba nábytku Prípravné práce pre stavbu Maliarstvo, natieračstvo, sklenárstvo Sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby Výroba bytových doplnkov z dreva, kovu, skla a plastov Obchodná činnosť v ...

Výroba nábytku Upratovacie práce Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a prístrojov Činnosti v oblasti nehnuteľností Maliarske, natieračské a lešenárske práce Nepravidelná,neverejná osobná cestná doprava Montáž sadrokartónových priečok a ...

Klampiarstvo Prenájom hnuteľných vecí Čistiace a upratovacie služby Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Výroba jednoduchých výrobkov z kovu Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ...

Stolárstvo Výroba nábytku Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Výroba stavebno - stolárska základná Výroba prvkov pre montované stavby z dreva Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti

Karosárske práce Reklamné činnosti Zváračské práce Klampiarské práce, Zámočnícke práce Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Podnikateľské poradenstvo Vedenie motorových vozidiel Prípravné práce pre stavbu Výkon činnosti stavbyvedúceho Sprostredkovanie v oblasti dopravy Čistenie komunikácii a chodníkov Predaj nápojov na ...

Zámočníctvo Upratovacie práce Kopírovacie služby Vodoinštalatérstvo Sprostredkovanie obchodu Demolácia a zemné práce Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Klampiarstvo a pokrývačske práce Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Maľovanie, lakovanie a sklenárske práce Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve Inštalačné a ...

Kovoobrábanie Zámočníctvo Výroba celulózy Rozvod pitnej vody Spracovanie údajov Vodoinštalatérstvo Veľkoobchod s drevom Chemická úprava vody Vedenie účtovníctva Výroba papiera a lepenky Brúsenie a leštenie kovov Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Prípravné práce pre stavbu Výroba, úprava a rozvod vody Oprava ...

Izolatérstvo Sprostredkovanie obchodu maliarske a natieračské práce opravy striech mäkkou živičnou krytinou Obchodná činnosť - stavebný materiál a drevo Prípravné práce pre stavbu,demolácie a zemné práce obchodná čin.-okrem konces.živnosti a výr.z drahých kovov Obchodná činnosť - zmiešaný,spotrebný a priemyselný tovar Vykonávanie stav.prác ...

Maloobchod s priemyselným a drobným tovarom Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo

Výroba nábytku Montáž sadrokartónu Ubytovanie v súkromí Vedenie účtovníctva Administratívne práce Montáž žalúzií a roliet Maliarske a natieračské práce Spracovanie údajov na počítači Výroba stavebno - stolárska a tesárska - Stolárstvo Kladenie drevených a laminátových podlahových krytín Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej ...

Murárstvo Tesárstvo Klampiarstvo Kladenie podlahovín Obkladačské práce Sanitárna inštalácia Demolácia a zemné práce Iné stavebné inštalácie Vnútorné stavebné práce Prípravné práce pre stavbu Štukatérske a omietkárske práce Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Stavebné zámočníctvo a stolárstvo Maľovanie, lakovanie a sklenárske ...