Do spektra vodárenských činností lze zařadit montáže, opravy a rekonstrukce vodoinstalací, dále opravy vodovodních řádů, instalace vodovodních baterií a bojlerů, včetně spotřebičů využívajících vodu (pračka, myčka). Samozřejmostí je pohotovostní služba.

Prenájom nehnuteľností Prenájom motorových vozidiel Prenájom strojov a zariadení Sprostredkovanie obchodu a služieb Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Vodoinštalatérske a kúrenárske práce Výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Špecializovaný maloobchod - ...

Sklenárstvo Zámočníctvo Vodoinštalatérstvo Plynoinštalatérstvo Opravy a montáž meradiel Prenájom strojov a nástrojov Prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi Oprava vykurovacích telies, rozvodov a kotlov ústredného kúrenia Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu ...

Kúrenárske práce Plynoinštalatérstvo Výroba, úprava a rozvod vody Výroba kovových konštrukcií a ich častí Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení v rozsahu: Zariadenia na: Af - znižovanie tlaku plynu Ag1 - rozvod plynov Ag2 - plynovody z nekovových materiálov Bf - rozvod ...

Skladovanie Administratívne služby Diskotekárska činnosť Prenájom hnuteľných vecí Reklamné a marketingové služby Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Prípravné práce k realizácii stavby Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb Projektovanie a konštruovanie elektrických ...

Iná rekreačná činnosť Podnikateľské poradenstvo Prenájom hnuteľných vecí Ostatné oddychové činnosti Vodoinštalatérstvo a kurenárstvo Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Prípravné práce k realizácii stavby Turistické nocľahárne a chaty po triedu * * * Opravy a montáž určených meradiel - plynomery Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v ...

Maľovanie, lakovanie Plynoinštalatérstvo Stavebné zámočníctvo Iné stavebné inštalácie Maloobchod so železiarským tovarom Uskutočňovanie stavieb a ich zmien Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti Revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti Odborné prehliadky a odborné ...

Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Vodoinštalatérstvo, kurenárstvo Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba vyhradených tlakových zariadení Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení

Oprava karosérií Plynoinštalatérstvo Demolácia a zemné práce Prípravné práce pre stavbu Maloobchod mimo riadnej predajne Maloobchod s ovocím a zeleninou Vodoinštalatérstvo a kurenárstvo Maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami Služby pre spoločnosť - montáž reklám Maloobchod s kozmetickými výrobkami a balenou drogériou Maloobchod s ...

Tesárstvo Oprava karosérií Omietkárske práce Maloobchod v rozsahu voľnej živnosti Ostatné stavebno-inštalačné práce Prenájom hnuteľných vecí (okrem zbraní) Maliarske, natieračské a sklenárske práce Obkladanie stien a kladenie dlážkových krytín Údržba a oprava dvojstopých motorových vozidiel Predaj súčiastok a príslušenstva motorových ...